Wie is wie?

Directie


Els Braeckman
Algemeen directeur
Elke Sierens
Directeur zorg

Diensthoofden zorg


Verantwoordelijken


Medewerkers


Tot onze Raad van Bestuur behoren:


Dhr. Luc Vermeylen – voorzitter
Mevr. Linda Turpyn – secretaris
Dhr. Frank Bouckaert – penningmeester
Zr. Joëlle Vanhoeck
Zr. Gerd Goethals

Tot onze Algemene Vergadering behoren:


Dhr. Luc Vermeylen
Mevr. Linda Turpyn
Dhr. Frank Bouckaert
Zr. Joëlle Vanhoeck
Zr. Gerd Goethals
Dhr. Van Hoye Dirk
Mevr. Laura De Keer
Dhr. Karel Verkest