Wie is wie?

Directie


Els Braeckman
Algemeen directeur
Elke Sierens
Directeur zorg

Diensthoofden zorg


Verantwoordelijken


Medewerkers


Ann De Vrieze
Kwaliteitscoördinator
Eerw. Dewitte Johan
Aalmoezenier
Marieke Vermeire
opname/sociale dienst

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tot onze Raad van Bestuur behoren:

Dhr. Luc Vermeylen – voorzitter
Mevr. Linda Turpyn – secretaris
Dhr. Frank Bouckaert – penningmeester
Zr. Joëlle Vanhoeck
Zr. Gerd Goethals

Tot onze Algemene Vergadering behoren:

Dhr. Luc Vermeylen
Mevr. Linda Turpyn
Dhr. Frank Bouckaert
Zr. Joëlle Vanhoeck
Zr. Gerd Goethals
Dhr. Van Hoye Dirk
Mevr. Laura De Keer
Dhr. Karel Verkest