WZC DE LINDE, DURF TE GELOVEN IN ZORG EN IN MENSEN

Beste bezoeker, in naam van het Woonzorgcentrum De Linde heten wij u van harte welkom op onze website. Via dit medium willen wij u laten kennis maken met ons aanbod en laten proeven van het reilen en zeilen in ons huis. Ons huis streeft naar het aanbieden van de best haalbare kwaliteitsvolle zorg, met een empatische aanpak. In een sfeervolle leefomgeving waar de bewoner en zijn familie zich thuisvoelt.

Wenst u na het bezoeken van onze website nog meer informatie of een medewerker te spreken?  Dit kan via het contactformulier of telefonisch via het algemeen nummer. Aarzel niet om ons te contacteren, zodanig wij u kunnen helpen en onze zorg zo goed mogelijk kunnen afstemmen.

Wij wensen u alvast een aangenaam bezoek aan onze website.

Hartelijke groeten, Woonzorgcentrum De Linde

 

NIEUWS IN HUIS

 

Projecten in huis – 09 september 2021

 

 

 

 

 

Update Covid-19 in ons huis – 02 september 2021

Beste familieleden en bewoners

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen op 01 september 2021 zijn er enerzijds versoepelingen maar aan de ander kant blijft waakzaamheid geboden!  Het einde van de vakantie, de start van het nieuwe schooljaar, de grote versoepeling in de samenleving en het vooruitzicht van een nieuwe golf die voorzien is rond oktober – november, maken het toch belangrijk om volgende richtlijnen strikt op te volgen!

 

Algemene richtlijnen:

 1. invullen van het registratieformulier aan het onthaal blijft verplicht
 2. het dragen van chirurgisch mondmasker is verplicht vanaf het moment dat de voorziening betreden wordt tot en met het verlaten van de voorziening, dus ook op de kamer
 3. het onderscheid tussen knuffelcontacten en sociale contacten verdwijnt
 4. de bewoner draagt steeds een chirurgisch mondmasker bij het verlaten van de eigen afdeling vb. bij het verplaatsen van de kamer naar de cafetaria, naar buiten, …

 

Bezoekregeling cafetaria – polyvalente zaal:

De cafetaria is open op maandag – woensdag – vrijdag – zaterdag en zondag

Door het verdwijnen van het onderscheid tussen knuffelcontacten en sociale contacten, mag iedereen die op bezoek komt, met de bewoner naar de cafetaria gaan.

Hierbij worden volgende afspraken gerespecteerd:

 1. bij het binnenkomen, ontsmetten van de handen
 2. plaats nemen in eigen bubbel
 3. bij het verplaatsen in de cafetaria wordt het chirurgisch mondmasker aangehouden
 4. tafels en stoelen worden niet verplaatst, er mogen maximum 4 personen aan dezelfde tafel plaats nemen (bewoner inbegrepen)
 5. indien er meer dan 4 personen zijn en men wil samen zitten, kan men buiten op het terras plaats nemen
 6. de cafetaria kan enkel gereserveerd worden op dinsdag en donderdag, vb. samenkomst moment familie voor verjaardag bewoner
 7. wanneer alle tafels ingenomen zijn, wordt de toegang geweigerd.

 

Bezoekregeling kamer:

 1. er mogen maximum 3 bezoekers op hetzelfde moment op de kamer (let op: kinderen ook meegerekend).
 2. ten alle tijde worden het chirurgisch mondmasker opgehouden
 3. het openzetten van het raam tijdens het bezoek wordt sterk aanbevolen en de kamerdeur blijft open – richtlijnen ventilatie
 4. de bezoeker ontsmet zelf de stoel, deurklink, … bij het verlaten van de kamer – op de afdeling zal materiaal worden voorzien
 5. bij het verlaten van de afdeling vb. bezoek cafetaria, op weg naar buiten of naar activiteiten, … draagt ook de bewoner een chirurgisch mondmasker!

 

Vriendelijke groeten,

Dr. Philippe Buysse – CRA

Tiny Baillieu – Waarnemend algemeen directeur

 

 

 

Dynamisch team zoekt collega’s

 

Voor onze psycho-geriatrische afdeling zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

Je komt terecht in een dynamisch team in groei dat de principes van warme nabijheid en belevingsgericht zorg hoog in het vaandel draagt. Onze doelgroep bestaat uit zwaar zorgbehoevende bewoners met zeer diverse problematieken op medisch en psychosociaal vlak.

 

Volgende profielen zoeken wij:

Psychiatrisch verpleegkundige

Geriatrisch verpleegkundige

Bachelor Toegepaste psychologie (50% of 80%)

Opvoeders (80% en 80%)

Ergotherapeut (50%)

Wellbeing- en vitaliteitsmanagement (50%)

Pastoraal medewerker (50%)

 

Geïnteresseerd? Stuur zo snel mogelijk uw sollicitatiebrief en CV naar: zorgdirectie@wzc-delinde.be

Meer vragen: 09/218 96 97 (Elke Sierens, zorgdirecteur)

 

 

 

 

Update Covid-19 in ons huis – 17 augustus 2021

 

Beste bewoner, bezoeker en familie

Dit keer hebben we goed nieuws te melden. Alle testresultaten zijn binnen en iedereen was negatief. Dit betekent uiteraard dat er een aantal versoepelingen zijn:

 • De bewoners van het gelijkvloers en het 3de verdiep mogen terug naar de cafetaria met hun knuffelcontact.
 • De woorddiensten op donderdag kunnen opnieuw doorgaan voor onze bewoners van het WZC en van de assistentiewoningen.
 • De communiebedeling op kamer kan opnieuw doorgaan.
 • De vrijwilligers voor de maaltijdbegeleiding mogen opnieuw starten.

Even herhalen:

 • Registratie van bezoek blijft verplicht.
 • Iedereen die binnenkomt in het woonzorgcentrum of de assistentiewoningen moet een chirurgisch mondmasker dragen. Stoffen mondmaskers zijn niet toegelaten.
 • De aangemelde knuffelcontacten kunnen niet wijzigen.
 • Enkel knuffelcontacten mogen naar de cafetaria met een bewoner.
 • Sociale contacten kunnen enkel op bezoek komen op de kamer met mondmasker en 1.5 meter afstand.

Vriendelijke groeten,

Dr Philippe Buysse, CRA

Tiny Baillieu, Waarnemend algemeen directeur

 

 

 

Update Covid-19 in ons huis – 9 augustus 2021

Beste bewoner, familie en bezoeker,

Het doet goed een positieve boodschap te kunnen brengen.  De uitslagen van de bewoners en medewerkers die vorige week getest zijn op COVID-19 waren allen negatief.

Zoals voorzien, worden deze week donderdag en vrijdag alle medewerkers van het gelijkvloers, afdeling Korenbloem en het derde verdiep, Waterlelie opnieuw getest.

We blijven twee keer per dag de temperatuur nemen van alle bewoners en medewerkers.

De maatregelen die op woensdag 4 augustus ’21 op de website zijn verschenen, blijven gelden tot minstens 16 augustus. Verdere stappen hangen af van de testresultaten van deze week.

Wij houden u verder op de hoogte via de website. Indien u vragen heeft of bijkomende informatie wenst, kunt u terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling.

Vriendelijke groeten,

Dr Philippe Buysse, CRA

Tiny Baillieu, Waarnemend algemeen directeur

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – 6 augustus 2021

Beste bewoner, familie en bezoeker,

Hierbij willen we u op de hoogte brengen dat er een bijkomende besmetting werd gedetecteerd na de COVID-tests bij de medewerkers van het gelijkvloers. Aangezien de betrokken medewerker ook op het derde verdiep werd ingezet, gaan wij over tot het testen van de medewerkers van het derde verdiep, Waterlelie. Wij nemen 2 keer per dag de temperatuur van alle medewerkers en bewoners. Ook is er verscherpt toezicht zodat symptomen onmiddellijk worden gedetecteerd. Verdere stappen hangen af van de testresultaten. Volgende week donderdag en vrijdag worden alle medewerkers van het gelijkvloers en het derde verdiep opnieuw getest.

De maatregelen die op woensdag 4 augustus ’21 op de website zijn verschenen, blijven gelden. Wij nemen echter bijkomende maatregelen voor het derde verdiep, Waterlelie. Ook deze bewoners mogen de afdeling niet verlaten. Bezoek is toegestaan met mondmasker en 1,5m afstand. Deze maatregelen gelden voor de komende 10 dagen.

Wij houden u verder op de hoogte via de website. Indien u vragen heeft of bijkomende informatie wenst, kunt u terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling.

Vriendelijke groeten,

Dr Philippe Buysse, CRA

Tiny Baillieu, Waarnemend algemeen directeur

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – 4 augustus 2021

Beste bewoners, familie en bezoekers,

Zoals u wellicht al hebt gehoord gaat het niet goed met het aantal besmettingen in ons land. Ook in verschillende woonzorgcentra zijn er nieuwe uitbraken van COVID-19. Bij ons hebben we een zorgmedewerker die besmet is met COVID-19 en een zorgmedewerker in quarantaine. Daarom worden een aantal maatregelen genomen:

 • De bewoners van de gelijkvloerse afdeling Korenbloem mogen de afdeling niet verlaten. Bezoek is enkel toegestaan op de kamer met een mondmasker en 1,5 meter afstand. Voorlopig is dit voor een periode van 10 dagen.
 • Alle activiteiten waar bewoners van verschillende afdelingen bij betrokken zijn, worden afgelast. Voorlopig voor een periode van 10 dagen. Er zullen ook geen eucharistievieringen en communiebedelingen zijn in deze periode.
 • De cafetaria blijft voorlopig open voor de bewoners van de andere afdelingen. Gelieve u aan de regels van de horeca te houden. De cafetaria is enkel toegankelijk voor de bewoner met zijn knuffelcontacten.

Verder zeggen de nieuwe maatregelen van de overheid het volgende:

 • De knuffelcontacten dienen dezelfde te blijven en kunnen niet meer 2-wekelijks wisselen. Knuffelcontacten moeten zich melden aan de receptie. Wij vragen wel aan de knuffelcontacten om ook een chirurgisch mondmasker te dragen. Er mogen ook slechts 2 knuffelcontacten tegelijkertijd op bezoek komen (als deze onder hetzelfde dak wonen).

Verdere communicatie volgt op 16/08/2021 indien er geen bijkomende besmettingen zijn. Tot dan gelden bovenstaande maatregelen.

Alle maatregelen uit de vorige communicatie blijven gelden.

Zes gouden regels die we nu meer dan ooit in ere moeten houden:

 1. Respecteer de hygiënemaatregelen: handen ontsmetten en chirurgisch mondmasker
 2. Activiteiten en ontmoetingen bij voorkeur in de buitenlucht laten doorgaan.
 3. Aandacht hebben voor kwetsbare personen.
 4. Afstand houden (min. 1,5 meter)
 5. Nauwe contacten beperken
 6. De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

Vriendelijke groeten,

Dr Philippe Buysse, CRA

Tiny Baillieu, Waarnemend directeur

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – enkele aanpassingen/aandachtspunten huidige bezoekregeling, 9 juli 2021

Beste bewoner en bezoeker

Naar aanleiding van de toenemende covid-19 besmettingen, verspreiding van de virusvarianten voornamelijk de Delta variant en de periode van vakantie, willen wij graag enkele zaken verduidelijken en blijven we hameren op voorzichtigheid.

 

De huidige bezoekregels blijven we hanteren, mits enkele aanpassingen.  

Bezoekuren: iedere dag van 8u30 tot 19u00 !

Er is geen beperking in de duur van het bezoek.

 

Kamerbezoek

Elke bewoner kan 4 knuffelcontacten hebben.

 • Het dragen van het chirurgisch mondneusmasker is te allen tijde verplicht.
 • Verplichte registratie van de knuffelcontacten, deze worden doorgegeven aan het onthaal. (niet via mail)
 • Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen.
 • Enkel de 4 knuffelcontacten kunnen samen aanwezig zijn tijdens een bezoekmoment als ze tot hetzelfde huishouden behoren (lees: onder één dak wonen).
 • Kinderen behoren ook tot een volwaardig contact. Indien niet geregistreerd als knuffelcontact kunnen zij niet samen op bezoek komen.
 • Ingang periode, zoals nu reeds van toepassing, steeds op maandag. (12/07)
 • Cafetariabezoek enkel met knuffelcontact is toegestaan.
 • Enkel de knuffelcontacten mogen de bewoner vervoeren. (bv. voor een wandeling buiten)

 

Daarnaast kan de bewoner onbeperkt bezoek ontvangen van sociale contacten en die contacten kunnen onbeperkt wisselen.

 • Deze sociale contacten houden te allen tijde 1,5 m afstand van de bewoner.
 • Zij doen het chirurgisch neusmondmasker nooit af.
 • Zij komen niet aan was, persoonlijke spullen van de bewoner, helpen niet met toiletbezoek, nuttigen van dranken en maaltijden, verplaatsingen, … afstand wordt steeds bewaard.
 • In de kamerruimte blijft de bezoeker dus aan het voeteinde van het bed tijdens het bezoek of de overkant van de tafel.

 

Bezoek buiten

Hierbij gelden de maatregelen zoals de richtlijnen van de overheid. Waarbij de afspraken van sociale en knuffelcontacten blijven gelden.

 

Beleid naar bezoekers.

Bezoekers die positief getest zijn, kunnen bij de staalname of de start van de symptomen tijdens een periode van 10 dagen niet op bezoek komen.

De bezoeker als knuffelcontact.

 • Bezoekers die terugkeren uit vakantie uit een rode zone of uit een VOC/VOI land volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine. Als zij na hun buitenlands verblijf in quarantaine moeten, spreekt het voor zich dat zij gedurende die periode niet op bezoek komen.
 • Bezoekers die een hoog-risicocontact hadden, volgen ook de interfederale regels inzake testing en quarantaine en mogen ook niet op bezoek komen. Aansluitend op deze voorziene quarantaine periode vragen wij om nog vier extra dagen niet op bezoek te komen.
 • Bij vermoeden van een hoog-risicocontact of een terugkeer van vakantie van een rode zone, mogen wij een sneltest uitvoeren bij de bezoeker.

De bezoeker als sociaal contact.

 • Bezoekers die terugkeren uit vakantie uit een rode zone of uit een VOC/VOI land volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine. Als zij na hun buitenlands verblijf in quarantaine moeten, spreekt het voor zich dat zij gedurende die periode niet op bezoek komen.
 • Bezoekers die en hoog-risicocontact hadden, stel uw bezoek uit voor een periode van 10 dagen na het contact.
 • Testing niet nodig bij asymptomatische sociale contacten, tenzij er toch symptomen ontwikkelen, meldt u zich aan bij de huisarts.

 

Bij verdere vragen kan u ook steeds terecht bij onze kwaliteitscoördinator, Ann De Vrieze. Email: kwaliteit@wzc-delinde.be of via het algemeen nummer.

Vriendelijke groeten

Tiny Baillieu, waarnemend algemeen directeur

 

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – fase 2 van de versoepelingen op 9 juni 2021

Beste bewoner en bezoeker

Opnieuw hebben wij heugelijk nieuws te melden inzake de versoepeling van de bezoekregeling. De algemene epidemiologische situatie in onze samenleving is nog niet voldoende gunstig, maar lijkt zich stilaan te stabiliseren.  Buiten de woonzorgcentra zijn elke dag meer en meer oudere en kwetsbare personen een eerste keer gevaccineerd.  Daarnaast is er de gunstige situatie in de woonzorgvoorzieningen door de hoge vaccinatiegraad bij zowel bewoners als bij medewerkers: het aantal nieuwe uitbraken blijft heel beperkt in aantal en omvang.

Deze elementen samen, laten ruimte voor meer bezoeken en ontmoetingen!

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste over de wijze waarop er vanaf 9 juni 2021 opnieuw meer bezoek en ontmoetingen mogelijk zijn, zonder dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde bewoners en bezoekers.

Algemene voorzichtigheid door verder aandacht te besteden aan de algemene preventie- en hygiënemaatregelen en alertheid voor mogelijke symptomen, blijft evenwel geboden. De coronamoeheid sluipt in elk van ons waardoor de waakzaamheid afneemt. Toch willen we blijven hameren op voorzichtigheid en het dragen van een neusmondmasker op onze site.

Onderstaande regels zijn van toepassing voor ons huis omdat wij voldoen aan de vaccinatiedrempels. 90% van de bewoners en 70% van het personeel zijn minimaal gevaccineerd met twee dosissen.

 

Afspraken bij opnames blijven gelden

Omdat de vaccinatiecampagne bij personen ouder dan 75 jaar goed op gang is, maken we een onderscheid op basis van vaccinatie aangezien iedereen de mogelijkheid heeft gehad zich te laten vaccineren. Toch blijft voorzichtigheid en waakzaamheid geboden.

Nieuwe bewoner vanuit de thuissituatie

 • Voor gevaccineerde bewoners (vanaf ten vroegste 10 dagen na de tweede prik):
  • test bij opname;
  • geen kamerisolatie tot het testresultaat bekend is;
   • is deze test positief, dan verblijft de bewoner in isolatie op de kamer tot 14 dagen na de dag van de testafname. Slechts het vaste knuffelcontact van bij opname mag op bezoek komen.
 • Voor niet of niet volledig gevaccineerde bewoners:
  • test bij opname;
  • de bewoner blijft in kamerisolatie tot het testresultaat bekend is:
   • is deze test positief, dan verblijft de bewoner in isolatie tot 14 dagen na de dag van de testafname. Slechts het vaste knuffelcontact van bij opname mag op bezoek komen.
   • is deze test negatief, dan wordt de kamerisolatie opgeheven.

 

Nieuwe bewoner vanuit een andere woonzorgvoorziening

 • Voor gevaccineerde bewoners (vanaf ten vroegste 10 dagen na de tweede prik):
  • test bij opname;
  • geen kamerisolatie tot het testresultaat bekend is;
   • is deze test positief, dan verblijft de bewoner in isolatie tot 14 dagen na de dag van de testafname. Slechts het vaste knuffelcontact van bij opname mag op bezoek komen.
 • Voor niet of niet volledig gevaccineerde bewoners:
  • test bij opname;
  • de bewoner blijft in kamerisolatie tot het testresultaat bekend is:
   • is deze test positief, dan verblijft de bewoner in isolatie tot 14 dagen na de dag van de testafname. Slechts het vaste knuffelcontact van bij opname mag op bezoek komen.
   • is deze test negatief, dan wordt de kamerisolatie opgeheven.

 

Opname of heropname na een ziekenhuisverblijf

 • Voor gevaccineerde bewoners (vanaf ten vroegste 10 dagen na de tweede prik):
  • test bij opname (als er geen recente negatieve test bij ontslag is);
  • kamerisolatie tot het testresultaat bekend is;
   • is deze test positief, dan verblijft de bewoner in isolatie tot 14 dagen na de dag van de testafname. Slechts het vaste knuffelcontact van bij opname mag op bezoek komen.
 • Voor niet of niet volledig gevaccineerde bewoners:
  • test bij opname;
  • de bewoner blijft in kamerisolatie tot het testresultaat bekend is:
   • is deze test positief, dan verblijft de bewoner in isolatie tot 14 dagen na de dag van de testafname. Slechts het vaste knuffelcontact van bij opname mag op bezoek komen.
   • is deze test negatief, dan wordt de kamerisolatie opgeheven.

 

 

Kamerbezoek

Elke bewoner kan 4 knuffelcontacten hebben, dus zonder mondneusmasker op de kamer en waarbij fysiek contact mogelijk is.

 • Knuffelcontacten kunnen enkel worden doorgegeven aan het onthaal via mail onthaal@wzc-delinde.be of telefonisch op het nummer: 09/377 31 51.
 • Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen.
 • Enkel de 4 knuffelcontacten kunnen samen aanwezig zijn tijdens een bezoekmoment als ze tot hetzelfde huishouden behoren (lees: onder één dak wonen).
 • Ingang periode, zoals nu reeds van toepassing, steeds op maandag.
 • Daarnaast kan de bewoner onbeperkt bezoek ontvangen van sociale contacten en die contacten kunnen onbeperkt wisselen.
 • Deze sociale contacten houden ten allen tijde 1,5 m afstand van de bewoner.
 • Zij doen het chirurgisch neusmondmasker nooit af.
 • Zij komen niet aan was, persoonlijke spullen van de bewoner, helpen niet met toiletbezoek, nuttigen van dranken en maaltijden, verplaatsingen, … afstand wordt steeds bewaard.
 • In de kamerruimte blijft de bezoeker dus aan het voeteinde van het bed tijdens het bezoek of de overkant van de tafel.

 

Aandachtpunten voor alle bezoekers:

 • Kom niet op bezoek als je je niet goed voelt, neem geen risico’s!
 • Is er iemand in uw naaste omgeving getest, kom dan ook NIET op bezoek zolang het testresultaat niet gekend is.
 • De mondmaskerplicht begint reeds op onze parking en is van kracht in het volledige       gebouw. Wij willen ook vragen een chirurgische mondmasker te dragen (verkrijgbaar bij de apotheker). Het dragen van een stoffen mondmasker is momenteel nog verboden.
 • Handen ontsmetten voor het binnenkomen, is verplicht.
 • Registreren in het onthaal is verplicht voor iedereen die het gebouw betreedt. Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur voor een periode van 14 dagen. Nadien worden deze vernietigd.
 • Ga rechtstreeks naar de kamer van de bewoner die je komt bezoeken.
 • Wens je iemand te spreken, gebruik dan het oproepsysteem op de kamer (belletje).
 • Bij het verlaten van de kamer vragen we om de handen te ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmetting die achter de deur op iedere kamer aanwezig is.
 • Slecht 1 bezoeker, met uitzondering van de knuffelcontacten die wonen onder hetzelfde dak, kan op de kamer aanwezig zijn.
 • Bij bezoek op de kamer wordt aandacht gegeven aan de nodige verluchting.
 • Voor koppels die samen op de kamer verblijven op een éénpersoonskamer is het zo dat ook daar slechts één knuffelcontact kan aanwezig zijn op de kamer.  Koppels die een tweepersoonskamer bewonen, daar kunnen twee knuffelcontacten tegelijk aanwezig zijn gezien de grotere kameroppervlakte. Dit geldt ook voor de tweepersoonskamers voor niet koppels. Ook daar kunnen de beide bewoners hun knuffelcontact gelijktijdig zien op de kamer.
 • Mantelzorgers zijn welkom om te helpen bij de maaltijdbegeleiding van hun familielid. Dat gebeurt één op één op de kamer van de bewoner. Mantelzorgers melden zich vooraf bij het diensthoofd van de afdeling. De mantelzorger is één vaste persoon per bewoner die aanwezig kan zijn voor de middagmaaltijd en/of het avondmaal. Wij vragen aan de mantelzorger om goede afspraken te maken met het diensthoofd en de afspraken effectief ook na te komen. Het is niet de bedoeling dat iedere maaltijd een verrassing is of de mantelzorger komt om zijn familielid te helpen of niet. Dit schept verwarring voor bewoners en medewerkers en is ten nadele van de geboden zorg. De mantelzorger kan gelijktijdig ook een opgegeven knuffelcontact zijn.
 • Wij adviseren om bij mooi weer zoveel mogelijk naar buiten te gaan met uw bezoek.
 • In open lucht, buiten de terreinen van de voorziening, is het toegestaan om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt, en bepaald is in de interfederale richtlijnen.

 

Bezoekuren: iedere dag van 8u30 tot 19u00 !

Er is geen beperking meer in de duur van het bezoek.

 

 

Cafetaria

Onze cafetaria … wordt in de eerste plaats gezien als een ontmoetingsruimte, een plek waar bewoners elkaar en hun bezoekers kunnen ontmoeten. Bewoners en hun knuffelcontacten kunnen gebruik maken van de cafetaria, zowel binnen als buiten op het terras.

De toegang is énkel voorzien voor bewoners, en voor bewoners met hun knuffelcontact tijdens de openingsuren. Externen en sociale contacten hebben géén toegang. Het nuttigen van dranken en een ijsje/ pannenkoek is mogelijk.

Er gelden evenwel volgende voorzorgsmaatregelen:

 • bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, dragen de bewoners en de knuffelcontacten steeds een chirurgisch mondneusmasker;
 • alcoholgel is voorzien aan de in- en uitgang;
 • maximum aantal personen per tafel binnen of op terras is 4;
 • tafels worden zo opgesteld dat de afstand van min. 1,5 meter tussen de tafels/groepen, gewaarborgd is;
 • de social distancing wordt door de bediening op élk moment gerespecteerd;
 • aandacht voor verluchten;
 • reiniging en ontsmetting van tafels na gebruik.
 • Let op:
 • halen en terugbrengen naar de kamer van een bewoner die hierbij hulp nodig heeft, kan enkel gebeuren door een knuffelcontact. Nauwer contact is immers enkel toegelaten bij de twee knuffelcontacten.

Onze openingsuren:

Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag 14u00 tot 16u30. Vanaf augustus is de cafetaria ook op zondag van 14u00 tot 16u30 geopend.

De bewoners van de assistentiewoningen mogen met hun knuffelcontacten terug naar de cafetaria komen, mits zij zich houden aan de voorzorgsmaatregelen.

 

 

Uitgaansregeling

Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden voor alle burgers. Zo mogen zij in de tuin maximaal 10 mensen ontmoeten. Let op: op terras moeten wij voldoen aan de horecaregels en mogen maximaal 4 mensen aan een tafel zitten.

Verder kan perfect een winkelbezoek of een terrasbezoek in het dorp met een knuffelcontact.

Bewoners mogen op bezoek gaan bij hun knuffelcontacten thuis. Tijdens de bezoeken heeft de bewoner enkel contact met het samenwonend gezin van dit knuffelcontact (dus, niet alle kleinkinderen uitnodigen die bijv. elders wonen).

 

WAT IN SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN?

 • Bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting is beperkt mogelijk. Daar wordt een regeling op maat uitgewerkt. Beperkt bezoek met hogere veiligheidsnormen wordt daar voorzien door de directie na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 • Voor bewoners die ernstig ziek zijn, waarbij het levenseinde nadert, wordt maatwerk verleend betreffende de bezoekregeling en het waken in overleg tussen familie en directie.

Indien er in onze voorziening één of meer bewoners of medewerkers besmet zijn, kan een tijdelijke specifieke regeling gelden. Zo kan tijdelijk bezoek beperkt worden op het niveau van de afdeling waar een besmetting werd vastgesteld of kan het de frequentie van de bezoeken aangepast worden. Meer verregaande beperkingen zijn enkel mogelijk als de plaatselijke of regionale situatie in die mate uitzonderlijk is, dat een specifieke tijdelijke regeling nodig is. Daartoe kan beslist worden onder regie van het lokale bestuur. Hoe precair de situatie ook is, steeds wordt dan minimaal één fysieke bezoeker per bewoner en per week toegelaten.

 

Vriendelijke groeten Els Braeckman, algemeen directeur en Tiny Baillieu, waarnemend algemeen directeur

 

 

 

 

Leve moeder – 7 mei 2021

Aan alle moeders onder onze bewoners, families en medewerkers, een fijne Moederdag gewenst!

Met de nodige veiligheid en wijsheid, geniet van het bezoek dit weekend.

Spreek af met de rest van de familie, zodanig de bezoeken verspreid zijn doorheen de dag. Enkel met de  medewerking van iedereen en het respecteren van de maatregelen kunnen we dit bezoekregime veilig aanhouden.

 SAMEN BEHOEDZAAM VOOR EEN DUURZAAM SAMENZIJN.

Warme groeten!

 

 

 

 

 

 

Spaghetti “take away” 5 juni 2021 

Beste familieleden en sympathisanten

Jammer genoeg kon ons jaarlijks familiefeest niet plaatsvinden. Dat zorgt ervoor dat de kas van het wonen en leven team ( vroegere animatie team ) niet kon gespijsd worden. Met de opbrengst van het geld organiseren wij de grote activiteiten zoals seniorenweek , kerstconcerten , attenties voor bewoners enzovoort…

Omdat wij het nog steeds belangrijk vinden om de bewoners een gevarieerd aanbod aan te bieden, organiseren wij daarom een geheel nieuw concept namelijk; Spaghetti “take away”.

Alvast bedankt.

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – vrijdag 19 april 2021

Beste bewoners en families

De resultaten van de testing van de afdeling de Waterlelie zijn vandaag binnen gekomen. We brengen jullie het heugelijk nieuws dat iedereen negatief is, inclusief de bewoner die bij oorsprong positief was getest. De bezoekregeling is terug voor de volledige voorziening, ook voor de Waterlelie. Alle extra maatregelen die getroffen werden, komen te vervallen voor zowel het bezoek als de medewerkers.

Verder wachten we op nieuws of er wijzigingen voor ons huis zullen volgen vanuit het Overlegcomité. Van zodra er nieuws is, zullen wij verder met u communiceren.

 

 

Update covid-19 in ons huis- woensdag 14 april 2021

Besmetting afdeling De Waterlelie

Na een afdelingsquarantaine van 7 dagen worden alle betrokken medewerkers en de bewoners van De Waterlelie getest. De testdag wordt voorzien op donderdag 15 april 2021. (normaal was dit 1 dag eerder gepland op 14/04.)

Indien deze resultaten allen gunstig zijn, kan er terug overgegaan worden naar de versoepelde bezoekregeling.

Indien blijkt dat de besmetting zich toch heeft uitgebreid en de situatie nog niet onder controle is, zullen passende maatregelen op dat moment genomen worden en met alle betrokkenen gecommuniceerd worden.  Zo zal er in eerste instantie de mogelijkheid bestaan om van vaste bezoeker te wisselen. Deze geruststelling willen wij reeds meegeven. We hopen allemaal dat dit niet nodig zal zijn.

Van zodra de testresultaten gekend zijn, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Momenteel is het dus nog wat afwachten en blijven we de verstrengde bezoekregelingen voor afdeling De Waterlelie aanhouden.

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – woensdag 7 april 2021

 

Beste bewoners en families

Helaas moeten wij u meedelen dat gisteren, 6 april 2021, er een besmetting werd vastgesteld op de derde verdieping, afdeling De Waterlelie. De betrokken bewoner testte positief op covid-19 ondanks de twee vaccinaties van Pfizer op 15 januari en 2 februari 2021.

Dit bevestigt dat men nog steeds besmet kan worden en men het virus kan doorgeven aan medebewoners, bezoekers, medewerkers, … Het vaccin beschermt tegen ernstig ziek worden maar je kan nog steeds besmet worden. Daarom blijven wij heel uitdrukkelijk aan iedereen (families, bewoners en ook medewerkers) vragen om de veiligheidsmaatregelen te blijven opvolgen. Het is verleidelijk om de aandacht te laten verzwakken nu bijna iedereen in ons huis gevaccineerd werd. Wij rekenen op iedereen !

De situatie vraagt echter bijkomende maatregelen voor de betrokken afdeling die als één grote bubbel functioneert. Zo zal er met onmiddellijke ingang een aangepast bezoekreglement gelden voor een periode van tien dagen tot en met 16 april 2021. Dit onder voorbehoud dat er geen uitbreiding van besmetting zich voordoet. De andere afdelingen behouden het huidige bezoekreglement.

 

SPECIFIEKE REGELING VOOR DE WATERLELIE

 Bezoek is mogelijk voor één vast contact voor de periode tot en met 16 april 2021 op de bewonerskamer. Bezoeker en bewoner mogen zich niet vrij verplaatsen in het gebouw of de tuin. Bewoners leven de komende tien dagen op de derde verdieping waar zij zich vrij mogen bewegen met uitzondering van de kamers waar bewoners in isolatie verblijven. Daar mogen ze niet op bezoek gaan. Alle activiteiten worden op de afdeling zelf aangeboden. Contact met andere afdelingen is niet mogelijk uit veiligheidsoverwegingen.

De enige bezoeker is ook de verantwoordelijke voor de bewonerswas. De extra bezoekuren voor mantelzorgers worden tijdelijk opgeschort.

Bezoekuren (voor afdeling De Waterlelie):

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12u00 tot 15u30

Op donderdag doorlopend van 12u00 tot 19u30

Op zaterdag van 13u00 tot 15u30

De bezoektijd van maximaal 1 uur wordt gerespecteerd.

Extra voorzorgsmaatregelen:

 • Kom niet op bezoek als je je niet goed voelt, neem geen risico’s!
 • Is er iemand in uw naaste omgeving getest, kom dan ook NIET op bezoek zolang het testresultaat niet gekend is.
 • De mondmaskerplicht begint reeds op onze parking tot aan de kamerdeur. Wij willen ook vragen een chirurgische mondmasker te dragen (verkrijgbaar bij de apotheker). Het dragen van een stoffen mondmasker is momenteel verboden.
 • Handen ontsmetten voor het binnenkomen, is verplicht.
 • Registreren in het onthaal is verplicht. Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur voor een periode van 14 dagen. Nadien worden deze vernietigd.
 • Ga rechtstreeks naar de kamer van de bewoner die je komt bezoeken. Loop niet onnodig rond in de gang, maak geen praatjes met andere bewoners/ familieleden.
 • Bezoekers voor De Waterlelie gebruiken de voorste lift. Bezoekers van de andere afdelingen gebruiken de middenlift aan de cafetaria.
 • Wens je iemand te spreken, gebruik dan het oproepsysteem op de kamer (belletje).
 • Op de kamer wordt het mondmasker verplicht aangehouden ! Bewaar ook steeds de 1,5 meter afstand. Dit is een verplichting voor bezoek op De Waterlelie. Voor bezoek op de andere afdelingen adviseren wij eveneens om de mondmasker aan te houden.
 • Bij het verlaten van de kamer vragen we om de handen te ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmetting die achter de deur op iedere kamer aanwezig is.

Plan van aanpak – testen

Na een afdelingsquarantaine van 7 dagen zullen alle betrokken medewerkers en de bewoners van De Waterlelie getest worden. De testdag wordt voorzien op woensdag 14 april 2021.

Indien deze resultaten allen gunstig zijn, zal er op 17 april 2021 terug overgegaan worden naar de versoepelde bezoekregeling.

Indien blijkt dat de besmetting zich toch heeft uitgebreid en de situatie nog niet onder controle is, zullen passende maatregelen op dat moment genomen worden en met alle betrokkenen gecommuniceerd worden.  Zo zal er in eerste instantie de mogelijkheid bestaan om van vaste bezoeker te wisselen. Deze geruststelling willen wij reeds meegeven. We hopen allemaal dat dit niet nodig zal zijn.

Uiteraard zal niet gewacht worden om te testen als zou blijken dat een bewoner of medewerker symptomen zou ontwikkelen de komende dagen. Bij deze mensen zal onmiddellijk getest worden en de nodige isolatie opgestart worden om verdere besmettingen in te perken.

Verder krijgen onze medewerkers van De Waterlelie bijkomende instructies en veiligheidsmaatregelen opgelegd. Dit met als enige doel de besmetting beperkt te houden en uitbreiding in huis tegen te gaan.

Wij bedanken iedereen voor de constructieve medewerking in deze beproeving.

Met vriendelijke groeten Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – 1 april 2021

Beste bewoner en familie

Stap per stap herwinnen we onze vrijheid terug in ons huis en op het domein. Ter gelegenheid van de Hoogdag van Pasen willen we opnieuw een stap in de goede richting zetten. Na uitvoerig overleg werd besloten tot het versoepelen van de bezoekuren. Zo willen we meer kans bieden aan de families om bezoekjes in te plannen. De andere veiligheidsmaatregelen blijven verder aangehouden. We volgen met ons huis nauwgezet de richtlijnen van de Taskforce Zorg en het nationale Overlegcomité en berichten u steeds over de bijsturingen.

Wij rekenen uitdrukkelijk op de wijsheid van u allemaal om bezoekjes te laten verlopen op een veilige wijze conform de afspraken. Zo dragen we goed zorg voor elkaar en houden we covid buiten onze muren. De gewijzigde bezoekuren gaan in op donderdag 1 april 2021 en dit is zeker geen aprilgrap !

 

Bezoekuren knuffelcontacten:

Weekdagen: bezoek mogelijk tussen 8u30 en 19u00

Zaterdag: bezoek mogelijk tussen 13u00 en 15u30

Zondag en feestdagen is geen bezoek mogelijk

We vragen met nadruk om u strikt aan de bezoekuren en duur bezoek (maximaal 1 uur) te houden en enkel op bezoek te komen wanneer u als rechtmatig bezoeker geregistreerd bent aan het onthaal.

Onderstaand vindt u nogmaals het volledige bezoekreglement dat momenteel van toepassing is in ons huis. Zo bent u volledig op de hoogte en vindt u er antwoorden op uw vragen. Bij onduidelijkheid kan u steeds de onthaalmedewerker aanspreken of de diensthoofden.

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN TOEPASSING IN DE LINDE NAAR AANLEIDING VAN DE COVIDPANDEMIE

Binnen de modaliteiten voor versoepelingen voor de interne werking en de bezoekregeling ligt het uitgangspunt bij de noden en behoeften van de bewoners.

 • Elke bewoner kan – in overeenstemming met de nationale richtlijnen voor alleenstaanden – twee nauwe contacten (= knuffelcontacten) hebben, dus zonder mondneusmasker op de kamer en waarbij fysiek contact mogelijk is.
 • Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen en zijn niét samen in de kamer aanwezig. Ingang van de periode steeds op maandag.
 • Bij bezoek op de kamer  wordt aandacht gegeven aan de nodige verluchting.
 • Voor koppels die samen op de kamer verblijven op een éénpersoonskamer is het zo dat ook daar slechts één knuffelcontact kan aanwezig zijn op de kamer.  Koppels die een tweepersoonskamer bewonen, daar kunnen twee knuffelcontacten tegelijk aanwezig zijn gezien de grotere kameroppervlakte. Dit geldt ook voor de tweepersoonskamers voor niet koppels. Ook daar kunnen de beide bewoners hun knuffelcontact gelijktijdig zien op de kamer.
 • In de buitenlucht is het toegelaten om met maximaal vier personen samen te komen tijdens de bezoekuren, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. Wij vragen de bezoekers steeds een chirurgisch neusmondmasker te dragen. Bewoners hoeven dit niet meer te doen.
 • Bewoners kunnen vrij bewegen in de hele voorziening, waarbij geen onderscheid geldt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde bewoners.
 • Afdelingsoverschrijdende contacten tussen bewoners kunnen dus, mits er steeds over wordt gewaakt dat hoogrisico-contacten beperkt gehouden worden.
 • Ook afdelingsoverschrijdende activiteiten zijn mogelijk, mits dezelfde voorzichtigheid voor hoogrisico-contacten.
 • Dat betekent concreet dat bewoners welkom zijn voor een cafetariabezoek en in de polyvalente zaal voor activiteiten als er voldoende maatregelen worden genomen om nauwe, hoogrisico-contacten tussen de bewoners te vermijden. De eerste openingsdag zal worden gecommuniceerd door het animatieteam. Zij baten de cafetaria zelf uit tot onze vrijwilligers gevaccineerd worden. Pas dan kunnen wij deze mensen terug welkom heten in ons huis. Bezoekers krijgen vooralsnog in deze eerste fase van versoepelingen geen toegang tot de cafetaria voor het gebruiken van dranken.
 • Mantelzorgers zijn welkom om te helpen bij de maaltijdbegeleiding van hun familielid. Dat gebeurt één op één op de kamer van de bewoner. Mantelzorgers melden zich vooraf bij het diensthoofd van de afdeling. De mantelzorger is één vaste persoon per bewoner die aanwezig kan zijn voor de middagmaaltijd en/of het avondmaal. Wij vragen aan de mantelzorger om goede afspraken te maken met het diensthoofd en de afspraken effectief ook na te komen. Het is niet de bedoeling dat iedere maaltijd een verrassing is of de mantelzorger komt om zijn familielid te helpen of niet. Dit schept verwarring voor bewoners en medewerkers en is ten nadele van de geboden zorg. De mantelzorger kan gelijktijdig ook een opgegeven knuffelcontact zijn.
 • Bewoners kunnen de voorziening verlaten. Daarbij gelden de voorwaarden die vastgelegd zijn voor alle burgers. Bijvoorbeeld een winkelbezoek kan, een consultatie buitenshuis kan, een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd niet. Als bezoeker en bewoner de voorwaarden niet naleven en hierdoor de veiligheid van de bewoner en anderen in het gedrang brengen, kan een volgend bezoek worden geweigerd en kan dit tijdelijk persoonlijke beperkingen opleveren voor de bewoner in kwestie. Wij vertrouwen op het gezond verstand van iedereen! Vooraf steeds het diensthoofd verwittigen van de uitstap buitenshuis.
 • De niet-medische contactberoepen zijn voorlopig niet welkom conform de nationaal geldende maatregelen.
 • Indien er in onze voorziening één of meer bewoners of medewerkers besmet zijn, kan een tijdelijke specifieke regeling gelden. Zo kan tijdelijk bezoek beperkt worden op het niveau van de afdeling waar een besmetting werd vastgesteld of kan het de frequentie van de bezoeken aangepast worden. Meer verregaande beperkingen zijn enkel mogelijk als de plaatselijke of regionale situatie in die mate uitzonderlijk is, dat een specifieke tijdelijke regeling nodig is. Daartoe kan beslist worden onder regie van het lokale bestuur. Hoe precair de situatie ook is, steeds wordt dan minimaal één fysieke bezoeker per bewoner en per week toegelaten.

WAT VERDER ?

Over volgende fases van versoepeling zijn vandaag geen bindende voorspellingen mogelijk. Richtinggevend daarvoor is opnieuw het GEMS-advies. Dat suggereert in een volgende stap – als daar medisch groen licht voor is- dat er ook een mogelijke versoepeling komt voor wat betreft de maatregelen bij interacties in de zorg. In een derde fase kunnen, als alle kwetsbare doelgroepen gevaccineerd zijn, het aantal bezoeken en bezoekers verruimd worden.

BEZOEKUREN

Bezoekuren voor de knuffelcontacten:

Weekdagen: bezoek mogelijk tussen 8u30 en 19u00

Zaterdag: bezoek mogelijk tussen 13u00 en 15u30

Zondag en feestdagen is geen bezoek mogelijk

Specifieke bezoekuren voor de mantelzorgers:

Alle dagen van 11u00 tot 12u00 en van 17u00 tot 18u00.

Aandachtpunten voor de knuffelcontacten en mantelzorgers:

 • Kom niet op bezoek als je je niet goed voelt, neem geen risico’s!
 • Is er iemand in uw naaste omgeving getest, kom dan ook NIET op bezoek zolang het testresultaat niet gekend is.
 • De mondmaskerplicht begint reeds op onze parking tot aan de kamerdeur. Wij willen ook vragen een chirurgische mondmasker te dragen (verkrijgbaar bij de apotheker). Het dragen van een stoffen mondmasker is momenteel nog verboden.
 • Handen ontsmetten voor het binnenkomen, is verplicht.
 • Registreren in het onthaal is verplicht. Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur voor een periode van 14 dagen. Nadien worden deze vernietigd.
 • Ga rechtstreeks naar de kamer van de bewoner die je komt bezoeken. Loop niet onnodig rond in de gang, maak geen praatjes met andere bewoners/ familieleden.
 • Wens je iemand te spreken, gebruik dan het oproepsysteem op de kamer (belletje).
 • Bij het verlaten van de kamer vragen we om de handen te ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmetting die achter de deur op iedere kamer aanwezig is.

WAT IN SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN?

 • Bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting is beperkt mogelijk. Daar wordt een regeling op maat uitgewerkt. Beperkt bezoek met hogere veiligheidsnormen wordt daar voorzien door de directie na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 • Voor bewoners die ernstig ziek zijn, waarbij het levenseinde nadert, wordt maatwerk verleend betreffende de bezoekregeling in overleg tussen familie en directie.
 • Voor nieuwe bewoners of bewoners die terugkeren na verblijf in het ziekenhuis wordt bezoek geregeld in overleg met de directie. De nodige testing en kamerisolatie wordt daar gehandhaafd.

Concreet betekent dit:

  • test bij opname indien geen recent testresultaat bij ontslag ziekenhuis kan voorgelegd worden;
   • de bewoner verblijft beperkt op de eigen kamer:
   • maaltijden worden op de kamer genuttigd;
   • occasioneel verlaten van de kamer is mogelijk indien noodzakelijk, mits het dragen van een chirurgisch mondneusmasker;
   • bezoek door één iemand (begeleider bij opname) op de kamer kan, mits bewoner en bezoeker een chirurgisch mondneusmasker dragen en afstand houden;
  • tweede test ten vroegste op de zevende dag na de dag van de opname.

Bovenstaande maatregelen blijven geldig zonder tegenbericht.

Vele hartelijke en zonnige groeten. Dat de Paasdagen u allemaal veel vreugde en hoop mogen geven.

Zalig Paasfeest !

Els Braeckman, algemeen directeur en het hele team van medewerkers

 

 

 

 

Update covid -19 maatregelen voor ons huis – dinsdag 30 maart 2021

Beste bewoner en familie

Op 24 maart 2021 nam het nationale Overlegcomité bijkomende verstrengde maatregelen ter bestrijding van COVID-19 omwille van stijgende cijfers voor besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg heeft aansluitend in vergadering van 24 maart 2021 de beslissingen van het Overlegcomité besproken en bekrachtigd voor wat betreft de toepasselijke maatregelen voor woonzorgcentra.

Wij sommen de aanpassingen voor u op:

 

 • Niet-medische contactberoepen
  • Alle niet-medische contactberoepen (kappers, pedicures, schoonheidsspecialisten, …) moeten, conform de nationale beslissingen, vanaf 27 maart 2021 sluiten en hun activiteiten volledig stopzetten.
   • De Taskforce Zorg volgt hierin de beslissingen van het Overlegcomité, ongeacht de vaccinatiegraad in de voorziening en ongeacht het al dan niet gevaccineerd zijn van de bewoner en/of de beoefenaar van een niet-medisch contactberoep.  Het transmissie-risico na vaccinatie wordt momenteel nog verder onderzocht en vaccinatie tegen COVID-19 is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. Er kan momenteel geen onderscheid gemaakt worden tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde bewoners/personeelsleden/niet-medische contactberoepen.

 

 • Activiteiten in de buitenlucht
  • Het Overlegcomité besliste om de groep van mensen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, te beperken tot maximaal vier en niet langer tien. Graag hiermee rekening houden bij bezoek in de tuin.

 

 • Testing, contact-opsporing en quarantaine/isolatie
  • De maatregelen inzake testing & contact-opsporing worden momenteel niet gewijzigd of aangepast aan de vaccinatie. Dit betekent dat elke mogelijke index-persoon als hoog-risicocontact wordt getest, en, bij een positief testresultaat, in isolatie/quarantaine gaat ongeacht de vaccinatie.

 

 • Maatregelen bij opnames
  • De te nemen maatregelen bij nieuwe opnames van bewoners of heropnames uit het ziekenhuis worden verder zorgvuldig opgevolgd door de sociale dienst en de zorgafdelingen.
  • Voor ons betekent dit:
   • test bij opname indien geen recent testresultaat bij ontslag ziekenhuis kan voorgelegd worden;
   • de bewoner verblijft beperkt op de eigen kamer:
    • maaltijden worden op de kamer genuttigd;
    • occasioneel verlaten van de kamer is mogelijk indien noodzakelijk, mits het dragen van een chirurgisch mondneusmasker;
    • bezoek door één iemand (begeleider bij opname) op de kamer kan, mits bewoner en bezoeker een chirurgisch mondneusmasker dragen en afstand houden;
   • tweede test ten vroegste op de zevende dag na de dag van de opname.

Alle bestaande afspraken in huis blijven onverminderd van toepassing.

Vriendelijke groeten

Els Braeckman

 

 

 

 

INFORMATIENOTA contactberoepen-buitenbubbel in WZC De Linde – GAW De Zilverlinde/De Bedding – 08/03/2021

 Sinds 1 november 2020 waren alle niet-medische contactberoepen verplicht gesloten. Onderstaand leest u kort de veranderingen die worden toegestaan door de Overheid en die in werking zijn getreden in onze voorziening.

Voetverzorging

 • Niet-medische of louter esthetische voetverzorging is opnieuw toegestaan, met strikte inachtneming van alle hygiënemaatregelen. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mochten reeds uitgevoerd worden.
 • Keuzevrijheid in het aanstellen van uw pedicure aan huis.

Kapsters

 • Dienstverlening aan huis is terug toegestaan, met strikte inachtneming van alle hygiënemaatregelen.
 • Keuzevrijheid in het aanstellen van uw kapster aan huis.

 

Sociale contacten

Het overlegcomité heeft ook beslist dat de buitenbubbel uitgebreid mag worden. Vanaf 8/03 is het mogelijk om met tien personen buiten samen te komen. Er dient wel rekening gehouden te worden met de hygiënemaatregelen waaronder het respecteren van de afstandsregel van 1,5 meter en/of het dragen van mondmaskers.

 

 

 

 

EEN NIEUWE CONTEXT MET DEZELFDE BASISREGELS

FASE 1 VAN DE VERSOEPELINGEN

 

Beste bewoners en familieleden

Zoals in de media werd aangekondigd, mogen wij in onze voorziening de versoepelingen fase 1 invoeren. We kunnen dit doen wanneer we voldoen aan de vereiste vaccinatiegraad. Met name moeten minimaal 90% van de bewoners en minimaal 70% van de personeelsleden volledig gevaccineerd zijn. Dit wil zeggen een tweede prik hebben ontvangen. Vanaf dat moment, voor ons huis was dit 23 februari 2021, moeten we minimaal 10 dagen rekenen, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen.

Voor onze voorziening is zaterdag 6 maart 2021 de dag waarop onderstaande afspraken concreet ingang vinden.

Het doorlopen van de vaccinatiecampagne creëert een nieuwe context voor de werking van onze voorziening. De kans op ziekte vermindert, waardoor de regels voor het leven en werken kunnen versoepelen.

Tegelijkertijd blijft het zaak behoedzaam te zijn en de veiligheid niet uit het oog te verliezen. Ons huis staat immers niet op zich, maar midden de samenleving die een algemene dynamiek kent op het vlak van besmettingen, ziektes en overlijdens. Daarom blijven de basisregels voor hygiëne en bescherming voor contacten tussen personeel, bewoners en bezoekers cruciaal, ook als iedereen gevaccineerd is.

Afstand houden, handhygiëne en het dragen van chirurgisch mondneusmasker door bezoekers bij verplaatsingen door de voorziening en op de site blijven nog steeds de regels.

Maar natuurlijk komt er ook ruimte voor versoepelingen, die gefaseerd mogelijk worden. In wat volgt, lichten we toe wat dit concreet betekent in een eerste fase. We enten ons daarvoor op het recent geformuleerde advies van de GEMS en elementen uit de eerder geformuleerde kaderrichtlijn voor bezoek.

VERSOEPELINGEN EERSTE FASE

Binnen de modaliteiten voor versoepelingen “eerste fase” voor de interne werking en de bezoekregeling ligt het uitgangspunt bij de noden en behoeften van de bewoners.

Elke bewoner kan – in overeenstemming met de nationale richtlijnen voor alleenstaanden – twee nauwe contacten (= knuffelcontacten) hebben, dus zonder mondneusmasker op de kamer en waarbij fysiek contact mogelijk is.

Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen en zijn niét samen in de kamer aanwezig. Ingang van de periode steeds op maandag, bij opstart uitzonderlijke zaterdag 6 maart 2021. De eerste wissel wordt voorzien op maandag 22 maart 2021.

Bij bezoek op de kamer  wordt aandacht gegeven aan de nodige verluchting.

Voor koppels die samen op de kamer verblijven op een éénpersoonskamer is het zo dat ook daar slechts één knuffelcontact kan aanwezig zijn op de kamer.  Koppels die een tweepersoonskamer bewonen, daar kunnen twee knuffelcontacten tegelijk aanwezig zijn gezien de grotere kameroppervlakte. Dit geldt ook voor de tweepersoonskamers voor niet koppels. Ook daar kunnen de beide bewoners hun knuffelcontact gelijktijdig zien op de kamer.

In de buitenlucht is het toegelaten om met maximaal vier personen samen te komen tijdens de bezoekuren, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. Wij vragen de bezoekers steeds een chirurgisch neusmondmasker te dragen. Bewoners hoeven dit niet meer te doen.

Bewoners kunnen vrij bewegen in de hele voorziening, waarbij geen onderscheid geldt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde bewoners.

Afdelingsoverschrijdende contacten tussen bewoners kunnen dus, mits er steeds over wordt gewaakt dat hoogrisico-contacten beperkt gehouden worden.

Ook afdelingsoverschrijdende activiteiten zijn mogelijk, mits dezelfde voorzichtigheid voor hoogrisico-contacten.

Dat betekent concreet dat bewoners welkom zijn voor een cafetariabezoek en in de polyvalente zaal voor activiteiten als er voldoende maatregelen worden genomen om nauwe, hoogrisico-contacten tussen de bewoners te vermijden. De eerste openingsdag zal worden gecommuniceerd door het animatieteam. Zij baten de cafetaria zelf uit tot onze vrijwilligers gevaccineerd worden. Pas dan kunnen wij deze mensen terug welkom heten in ons huis.

Bezoekers krijgen vooralsnog in deze eerste fase van versoepelingen geen toegang tot de cafetaria voor het gebruiken van dranken.

Mantelzorgers zijn welkom om te helpen bij de maaltijdbegeleiding van hun familielid. Dat gebeurt één op één op de kamer van de bewoner. Mantelzorgers melden zich vooraf bij het diensthoofd van de afdeling. De mantelzorger is één vaste persoon per bewoner die aanwezig kan zijn voor de middagmaaltijd en/of het avondmaal. Wij vragen aan de mantelzorger om goede afspraken te maken met het diensthoofd en de afspraken effectief ook na te komen. Het is niet de bedoeling dat iedere maaltijd een verrassing is of de mantelzorger komt om zijn familielid te helpen of niet. Dit schept verwarring voor bewoners en medewerkers en is ten nadele van de geboden zorg. De mantelzorger kan gelijktijdig ook een opgegeven knuffelcontact zijn.

Bewoners kunnen de voorziening verlaten. Daarbij gelden de voorwaarden die vastgelegd zijn voor alle burgers. Bijvoorbeeld een winkelbezoek kan, een consultatie buitenshuis kan, een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd niet. Als bezoeker en bewoner de voorwaarden niet naleven en hierdoor de veiligheid van de bewoner en anderen in het gedrang brengen, kan een volgend bezoek worden geweigerd en kan dit tijdelijk persoonlijke beperkingen opleveren voor de bewoner in kwestie. Wij vertrouwen op het gezond verstand van iedereen! Graag vooraf het diensthoofd verwittigen van de uitstap buitenshuis.

De niet-medische contactberoepen zijn vanaf 1 maart 2021 eveneens welkom conform de nationaal geldende maatregelen.

Indien er in onze voorziening één of meer bewoners of medewerkers besmet zijn, kan een tijdelijke specifieke regeling gelden. Zo kan tijdelijk bezoek beperkt worden op het niveau van de afdeling waar een besmetting werd vastgesteld of kan het de frequentie van de bezoeken aangepast worden.

Meer verregaande beperkingen zijn enkel mogelijk als de plaatselijke of regionale situatie in die mate uitzonderlijk is, dat een specifieke tijdelijke regeling nodig is. Daartoe kan beslist worden onder regie van het lokale bestuur. Hoe precair de situatie ook is, steeds wordt dan minimaal één fysieke bezoeker per bewoner en per week toegelaten.

WAT VERDER ?

Over volgende fases van versoepeling zijn vandaag geen bindende voorspellingen mogelijk. Richtinggevend daarvoor is opnieuw het GEMS-advies. Dat suggereert in een volgende stap – als daar medisch groen licht voor is- dat er ook een mogelijke versoepeling komt voor wat betreft de maatregelen bij interacties in de zorg. In een derde fase kunnen, als alle kwetsbare doelgroepen gevaccineerd zijn, het aantal bezoeken en bezoekers verruimd worden.

BEZOEKUREN

Bezoekuren voor de knuffelcontacten:

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12u00 tot 15u30

Op donderdag doorlopend van 12u00 tot 19u30

Op zaterdag van 13u00 tot 15u30

Extra bezoekuren voor de mantelzorgers:

Alle dagen van 11u00 tot 12uoo en van 17u00 tot 18u00.

Aandachtpunten voor de knuffelcontacten en mantelzorgers:

 • Kom niet op bezoek als je je niet goed voelt, neem geen risico’s!
 • Is er iemand in uw naaste omgeving getest, kom dan ook NIET op bezoek zolang het testresultaat niet gekend is.
 • De mondmaskerplicht begint reeds op onze parking tot aan de kamerdeur. Wij willen ook vragen een chirurgische mondmasker te dragen (verkrijgbaar bij de apotheker). Het dragen van een stoffen mondmasker is momenteel nog verboden.
 • Handen ontsmetten voor het binnenkomen, is verplicht.
 • Registreren in het onthaal is verplicht. Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur voor een periode van 14 dagen. Nadien worden deze vernietigd.
 • Ga rechtstreeks naar de kamer van de bewoner die je komt bezoeken. Loop niet onnodig rond in de gang, maak geen praatjes met andere bewoners/ familieleden.
 • Wens je iemand te spreken, gebruik dan het oproepsysteem op de kamer (belletje).
 • Bij het verlaten van de kamer vragen we om de handen te ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmetting die achter de deur op iedere kamer aanwezig is.

WAT IN SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN?

 • Bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting is beperkt mogelijk. Daar wordt een regeling op maat uitgewerkt. Beperkt bezoek met hogere veiligheidsnormen wordt daar voorzien door de directie na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 • Voor bewoners die ernstig ziek zijn, waarbij het levenseinde nadert, wordt maatwerk verleend betreffende de bezoekregeling in overleg tussen familie en directie.
 • Voor nieuwe bewoners of bewoners die terugkeren na verblijf in het ziekenhuis wordt bezoek geregeld in overleg met de directie. De nodige kamerisolatie van 14 dagen wordt daar gehandhaafd.

Deze maatregelen blijven geldig zonder tegenbericht.

Wij wensen van harte dat deze eerste stap naar meer contact en meer vrijheid u allemaal moed en blijdschap geeft. Samen kijken we de toekomst stap per stap hoopvol tegemoet.

Vele hartelijke en zonnige groeten

Els Braeckman, algemeen directeur en het hele team van medewerkers

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – vrijdag 19 februari 2021 – 13 uur

Beste bewoners en familieleden

Na de vaccinatieperiode in ons huis verlangen velen naar een versoepelende bezoekregeling. Hierbij kunnen we reeds communiceren dat deze versoepeling ten vroegste kan ingaan vanaf 6 maart.

Volgende week dinsdag 23/02 krijgen alle personeelsleden hun tweede prik en kunnen wij pas 10 dagen na vaccinatie, stappen ondernemen naar versoepeling.

Binnenkort zal in medisch overleg met onze CRA-arts en leden van het outbreak-management team beslist worden hoe de bezoekregeling verder zal verlopen. Wij houden u zo snel mogelijk op de hoogte.

Hartelijke groeten

Het directieteam  WZC De Linde

 

 

 

Week van de Poëzie 2021 – vrijdag 19 februari – 12 uur

In samenwerking met Team Jeugd Lievegem en Cultuur Lievegem was het deze maand Poëziemaand. Hierbij kon u een mooie herinnering doorsturen en als deze werd verkozen, werd door dichter Stijn De Paepe een persoonlijk gedicht geschreven.

In ons WZC werd mevrouw Laureyns Yolande (bewoner De Waterlelie) haar herinnering verkozen en kreeg zij een prachtig gedicht, proficiat!

Femke van Wonen en Leven in De Linde neemt u mee in de herinnering van Yolande, via onderstaande link vindt u hierover een leuke video.

Poëzieweek 2021 | Lievegem (bibliotheek.be)

 

 

Update covid-19 in ons huis – vrijdag 12 februari 2021 – 9 uur

Beste bewoners & families

Gisteren werden alle personeelsleden werkzaam op de derde verdieping, afdeling de Waterlelie, getest op covid-19. Dit naar aanleiding van een bewoner die de avond daarvoor positief testte.

Alle testresultaten zijn bekend. Niemand testte positief op het coronavirus.

Wij zien dan ook geen enkele reden om het bezoek van de knuffelcontacten verder te verbieden voor deze afdeling.

Blijf waakzaam, wees voorzichtig maar geniet vooral van het wederzien.

Hartelijke groeten

Els Braeckman, algemene directeur

 

 

INFORMATIENOTA werking contactberoepen in WZC De Linde – GAW De Zilverlinde – GAW De Bedding vanaf 13 02 2021

 Sinds 1 november 2020 zijn alle niet-medische contactberoepen verplicht gesloten. Onderstaand leest u de veranderingen die vanaf 13 02 2021 worden toegestaan door de Overheid en die in werking zullen treden in onze voorziening.

Voetverzorging

 • niet-medische of louter esthetische voetverzorging is nog steeds niet toegestaan. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen uitgevoerd worden. Het gaat dus om noodzakelijke voetverzorging die niet kan worden uitgesteld. Hierbij wordt enkel op afspraak gewerkt en enkel één-op-één, met strikte inachtneming van alle hygiënemaatregelen.

Kapsters

Kunnen vanaf zaterdag 13 februari 2021 hun activiteiten starten in ons woonzorgcentrum mits zeer strikte voorwaarden:

 • dienstverlening aan huis blijft verboden: onze kapsters mogen bijgevolg niet werken in de bewonerskamer in ons WZC noch in de individuele flat van een GAW/SF;
 • activiteiten kunnen enkel in een daarvoor vrijgehouden, aparte, fysiek afsluitbare en goed verluchte en ventileerbare ruimte (ons kapsalon op de Zonnebloem voldoet aan deze voorwaarden);
 • bewoners en medewerkers worden tijdig en duidelijk zichtbaar geïnformeerd over de geldende preventiemaatregelen in het salon;
 • er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt;
 • bewoners moeten buiten het kapsalon wachten, met respect voor de hygiëne- en afstandsregels;
 • er kunnen slechts 2 bewoners gelijktijdig worden toegelaten in het salon;
 • zowel kapster als bewoner dragen een chirurgisch mondneusmasker;
 • middelen voor de noodzakelijke handhygiëne staan permanent ter beschikking;
 • de inrichting en het gebruikte materiaal moeten regelmatig worden gedesinfecteerd en verlucht: tussen elke behandeling wordt een wachttijd van 10 minuten voorzien voor de reiniging en desinfectie van de ruimte en de materialen; en voor het verluchten van het lokaal.
 • bewoners van de assistentiewoningen die fysiek verbonden zijn aan ons WZC (GAW De Bedding) kunnen gebruik maken van de dienstverlening in het WZC, mits het respecteren van de strikte voorwaarden;
 • bij verplaatsingen draagt iedereen uiteraard een chirurgisch mondneusmasker.

Onder deze condities mogen onze twee kapsters (Marleen en Melissa) vanaf het weekend hun dienstverlening opstarten. Zij doen hun uiterste best om de wensen in te lossen van iedereen. Besef dat zij gezien bovenstaande richtlijnen niet iedereen tegelijk van dienst kunnen zijn. Maar met een goede organisatie en een beetje geduld komt het goed ! Voor afdeling de Waterlelie wordt nog een afwachtende houding aangenomen.

 

 

Update covid-19 donderdag 11 februari 2021 – 10 uur

Beste familieleden en bewoners

Helaas moeten wij melden dat er een bewoner van het derde verdiep, afdeling de Waterlelie, zeven dagen na terugkeer uit het ziekenhuis positief getest werd op covid-19.

Aangezien betrokken bewoner nog op kamer verblijft, is het risico naar de medebewoners eerder beperkt voor het oplopen van een besmetting. De bewoner werd gisterenavond reeds overgebracht  naar de cohortzone.

Uit voorzorg werd na medisch overleg beslist om de afdelingsmedewerkers die instaan voor de verzorging vandaag nog te testen. In afwachting van de testresultaten wordt het bezoek volledig opgeschort voor de betrokken afdeling de Waterlelie tot nader bericht. De bestaande bezoekregeling voor de andere afdelingen blijft aangehouden.

Wij houden eraan onmiddellijk te communiceren over eventuele verder te nemen acties zodra de resultaten van de testen gekend zijn.

Wij wensen betrokken bewoner een spoedig herstel toe en hopen op een gunstig testresultaat.

Hartelijke groeten

Els Braeckman, algemene directeur

 

 

 

Nieuwe covid-19 afspraken in ons huis met ingang van dinsdag 26 januari 2021

Beste bewoners, families en sympathisanten

Omwille van de beschikbaarheid van vaccins zal de vaccinatiegraad bij de brede bevolking eerder gradueel stijgen. Dagelijks horen we in de media dat het toeleveren niet verloopt zoals gepland en dat hiermee het vaccinatieprogramma in gevaar komt. Daarnaast is er de nog steeds hoge druk op ons gezondheidssysteem door opmars van de varianten, en de huidige epidemiologische situatie. Hier en daar horen we klanken over de start van een derde golf.

In die context kunnen nog geen wijzigingen of versoepelingen van de maatregelen worden doorgevoerd; ook niet inzake de bezoekregeling. Helaas is eerder een aanscherpen van de huisregels noodzakelijk.

Zelfs als al onze medewerkers en bewoners gevaccineerd zijn, moeten de voorzorgs- en hygiënemaatregelen worden aangehouden en moet de naleving van de maatregelen verder worden opgevolgd. Zodra er een voldoende hoge vaccinatiegraad in risicogroepen bereikt wordt, én de druk op het gezondheidszorgsysteem vermindert, kunnen er wel bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd.

Specifiek voor ons huis zal de vaccinatiecampagne voor bewoners en medewerkers afgerond zijn op 23 februari 2021. Pas dan zal iedereen een tweede dosis ontvangen hebben.

Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de werkzaamheidsgraad van het vaccin na een eerste dosis en vanaf wanneer er daadwerkelijk sprake is van bescherming. Dit maakt ons huis komende weken nog bijzonder kwetsbaar voor mogelijke besmettingen.

Het verdient daarom aanbeveling om:

 • de hygiënische en preventieve maatregelen verder goed op te volgen en aan te scherpen;
 • medewerkers, zoveel mogelijk afdelingsgebonden in te zetten;
 • een beperking op bezoeken in te lassen. Voor ons huis zal het bezoek verscherpt worden tot één vaste bezoeker, zijnde het knuffelcontact, per bewoner alvast tot en met zondag 28 februari 2021;
 • bezoek op de kamers steeds te beperken tot maximaal 1 uur en ze nadien te verluchten;
 • de afstand van 1,5 m te bewaren tussen bewoner en knuffelcontact;
 • te zorgen voor een goede handhygiëne;
 • het dragen van een chirurgisch mondneusmasker door bezoeker en bewoner;
 • de contactoppervlakten na elk bezoekmoment te reinigen en te ontsmetten.

 De bezoekuren blijven behouden voor het knuffelcontact:

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12u00 tot 15u30

Op donderdag doorlopend van 12u00 tot 19u30

Op zaterdag van 13u00 tot 15u30

Aandachtpunten voor het knuffelcontact:

 • Kom niet op bezoek als je je niet goed voelt, neem geen risico’s!
 • Is er iemand in uw naaste omgeving getest, kom dan ook NIET op bezoek zolang het testresultaat niet gekend is.
 • De mondmaskerplicht begint reeds op onze parking. Wij willen ook vragen een chirurgische mondmasker te dragen (verkrijgbaar bij de apotheker). Het dragen van een stoffen mondmasker in ons huis is momenteel verboden.
 • Handen ontsmetten voor het binnenkomen, is verplicht.
 • Registreren in het onthaal is verplicht. Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur voor een periode van 14 dagen. Zolang dus als deze nuttig kunnen zijn voor het traceren van mensen bij een eventuele uitbraak. Nadien worden deze vernietigd.
 • Ga rechtstreeks naar de kamer van de bewoner die je komt bezoeken. Blijf op de kamer. Loop niet rond in de gang, maak geen praatjes met andere bewoners/ familieleden.
 • Wens je iemand te spreken, gebruik dan het oproepsysteem op de kamer (belletje).
 • Zorg dat je correct een mondneusmasker draagt. Ook op de kamer is het momenteel belangrijk het mondmasker op te houden. Bijgevolg : er mag/kan niets geconsumeerd worden tijdens het kamerbezoek.
 • De kamerdeur blijft open tijdens het bezoek.
 • Wij vragen uw bezoek te beperken tot maximaal 1 uur per bezoek.
 • Bij het verlaten van de kamer vragen we om de handen te ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmetting die achter de deur op iedere kamer aanwezig is.

Wat in specifieke omstandigheden ?

 • Bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting is zeer beperkt mogelijk. Daar wordt een regeling op maat uitgewerkt. Beperkt bezoek met hogere veiligheidsnormen wordt daar voorzien door de directie na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 • Voor bewoners die ernstig ziek zijn, waarbij het levenseinde nadert, hiervoor wordt maatwerk verleend betreffende de bezoekregeling in overleg tussen familie en directie.
 • Voor nieuwe bewoners of bewoners die terugkeren na verblijf in het ziekenhuis wordt bezoek geregeld in overleg met de directie. De nodige kamerisolatie van 14 dagen wordt daar gehandhaafd.

Met deze bijsturingen hebben wij slechts één bedoeling: ons huis proberen vrijwaren van besmettingen zolang onze interne vaccinatiecampagne niet is afgerond en uiteraard ook op langere termijn iedereen gezond en wel te houden. Komende maand zal ons leren of de gevreesde derde golf een realiteit wordt. Wij communiceren met u allen zodra bijsturingen nodig of mogelijk zijn.

Opgepast!

 • Het staat het WZC vrij om bij een hoger risico op besmetting, tijdelijk en proportioneel strenger om te gaan met preventie- en beschermingsmaatregelen.
 • Als een bezoeker de voorwaarden van de voorziening niet naleeft, kan hij/zij bij een volgend bezoek worden geweigerd

Wij danken u allen voor getoonde begrip ondanks deze onpopulaire maatregelen. Wij nemen ze echter na grondige overweging in de overtuiging dat dit het meest wenselijke is voor onze bewoners en medewerkers.

Hartelijke groeten Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Vaccinatie bewoners – vrijdag 15 januari 2021 – 19 uur

Vandaag werden onze bewoners in het woonzorgcentrum De Linde en GAW De Bedding gevaccineerd. Voor GAW De Zilverlinde die alleenstaand zijn, is het nog even wachten op een datum.

Wij kunnen meedelen dat dit heel rustig en succesvol is verlopen. Iedereen is in goede en normale doen.

Het tweede vaccin dat de bewoners krijgen, is gepland op vrijdag 5 februari 2021. De werkwijze van vandaag zal zich op die dag herhalen. Het bezoekmoment zal die namiddag opnieuw opgeschort worden.

Voor de medewerkers is het wachten tot maandag 1 februari 2021 om een eerste prik te krijgen.

Wij kunnen nu reeds meedelen dat de bereidheid tot vaccineren in ons huis zeer groot is en we dus over een succesverhaal mogen spreken. DANK U WEL aan Dr Buysse en iedereen betrokken bij de campagne alsook DANK U WEL aan alle bewoners die hebben meegewerkt !

SAMEN STERK VOOR ELKAAR

En nu samen hopen en vertrouwen dat we de goede richting uitgaan.

Een heel fijn en deugddoend winterweekend gewenst.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Lievegem – Live in de tuin van het woonzorgcentrum- maandag 11 januari, 10 uur

Een week lang trekt de mobiele radiostudio door de gemeente Lievegem en houdt halt in verschillende woonzorgcentra. Bij ons in het woonzorgcentrum zal  dit nu dinsdag 12 januari van 14u tot 16u doorgaan.

Het doel van de uitzendingen is een brug te slaan met senioren in de woonzorgcentra, maar evenzeer met senioren thuis en het brede publiek. Muziek en gesprekjes worden het verbindingsmiddel bij uitstek. Gezien de specifieke periode worden ook nieuwjaarswensen overgemaakt. De uitzendingen worden opgehangen aan verzoekplaatjes, gekozen door de bewoners én de medewerkers van de WZC.

Uitzending?

Radio Lievegem wordt uitgezonden via FM 97,2. (Een tijdelijk frequentie van maandag tot vrijdag) Daarnaast wordt er ook een audiostream aangeboden, zodat ook via het internet naar de uitzending kan worden geluisterd.

De mobiele radiostudio zal terug te vinden zijn in de binnentuin van het woonzorgcentrum.

 

 

 

Update covid-19 in ons huis en concrete datum vaccinatie 7 januari 2021, 10 uur

Beste bewoners en familieleden

Afgelopen dinsdag 5 januari werden alle personeelsleden terug getest op het virus. Tot grote opluchting kunnen wij meedelen dat alle resultaten negatief zijn!

Door deze goede resultaten kunnen wij dan ook verder stappen ondernemen in het plaatsen van de vaccins. De vaccinaties zullen doorgaan op vrijdag 15 januari, de bewoners die gekozen hebben voor een vaccin, krijgen die dag allemaal hun vaccinatie.

! Uitzonderlijk zal er die dag vrijdag 15 januari geen bezoek toegelaten worden in het woonzorgcentrum, zodanig dat wij ons die dag kunnen toeleggen op de vaccinaties.

We proberen met hoop en kracht te kijken naar de toekomst.

Een warme groet, Els Braeckman en Elke Sierens

 

 

 

 

Verdeling van de vaccinatie in Vlaamse woonzorgcentra, informatie 2 januari 2021

 

De meeste ziekenhuizen zullen hun eerste vaccins ontvangen op 4, 5 en 6 januari 2021. Nadat ze een dag gebruiken voor de ontdooiing van de vaccins, kunnen ze vanaf 6 januari 2021 beginnen te leveren aan de woonzorgcentra.

In de opstartweek zullen zij één woonzorgcentrum per dag laten beleveren, zodat tegen 10 januari in totaal 36 woonzorgcentra in Vlaanderen hun bewoners gevaccineerd hebben. Aan dat tempo kunnen de ziekenhuizen en de woonzorgcentra gewend raken aan de procedures en de bestel- en registratiesystemen en er nog feedback op geven.

Vanaf 11 januari 2021 wordt het levertempo opgedreven naar het maximum dat elk ziekenhuis aankan. Dat verschilt per ziekenhuis.

Zorg en Gezondheid heeft de planning opgesteld met de woonzorgcentra die in de eerste week, week van 5 januari 2021, aan de beurt komen. Komende week volgt een meer uitgebreide en voorlopige planning voor de rest van de maand januari.

Om te bepalen welke woonzorgcentra wanneer aan de beurt komen, houdt Zorg en Gezondheid rekening met de volgende factoren:

 • de woonzorgcentra zijn bevraagd naar hun eigen voorkeur. Met die voorkeuren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden;
 • de ziekenhuizen zijn bevraagd naar hun mogelijkheden qua vaccinvoorraad en het tempo waarmee ze leveringen kunnen klaarmaken voor de woonzorgcentra in hun regio;
 • voorzieningen die nog met een uitbraak kampen, worden gevraagd om hun vaccinatiemoment uit te stellen tot ze hun uitbraak onder controle hebben.

U vindt de lijst van de woonzorgcentra die aan de beurt komen en hoeveel bewoners zij vaccineren op de website https://www.laatjevaccineren.be/verdeling-van-de-coronavaccins-in-vlaamse-woonzorgcentra.

Wij hopen er in de week van 11 januari 2021 bij te zijn. We houden u op de hoogte zodra ons een datum wordt meegedeeld.

 Els Braeckman, algemeen directeur

CD&V | Covid-19 vaccin moet voor iedereen toegankelijk zijn

 

Nieuwjaarswens

Beste lezer

Samen staan we op het oude en kijken hoopvol uit naar het nieuwe. Misschien meer dan ooit na een zeer moeilijk jaar.

Maar onze wanhoop mag smelten als sneeuw voor de zon. Hoop en vertrouwen is wat 2021 ons zal schenken.
Na een tijd waarin we met zijn allen afstand, onzekerheid, angst, zorgen, vragen en verdriet hebben ervaren, is het nu de uitdaging om te durven hopen en te vertrouwen. Het komt goed in 2021 !

Moge het onze vurigste Nieuwjaarswens zijn dat in deze coronatijd elk van ons die hoop en dat vertrouwen mag voelen.

Een warme groet, Elke Sierens en Els Braeckman

De bronafbeelding bekijken

 

 

Zalige kerstdagen en een voorspoedig 2021! – 24 december – 14 uur

 

Het zijn helaas hele andere feestdagen dan dat we hadden gedacht.

Toch hopen we dat we er mooie dagen van maken met elkaar.

Niet fysiek samen, maar wel in elkaars hart, verbonden vanop afstand.

Zo kunnen we deze moeilijke tijd vol kracht en liefde doorstaan.

Vanwege alle bewoners, het personeel en de directie.

 

 

 

Informatie covid-19 vaccinatie – 15 december 2020 – 14 uur

Geachte bewoners en familieleden

Jullie hebben er ongetwijfeld al over gelezen in het nieuws. Het vaccin tegen het Covid-19 virus komt nu wel heel dichtbij. De regering besliste dat de bewoners, personeel en vrijwilligers van de woonzorgcentra als eerste aan de beurt komen. We delen graag met jullie de informatie die nu al bekend is.

Het ziet ernaar uit dat het vaccin van Pfizer, geproduceerd in België, als eerste beschikbaar zal zijn. We verwachten dat Europa, dat alle vaccins aan een zeer grondige kwaliteitscontrole onderwerpt, het vaccin eind 2020 zal goedkeuren. Het betekent ook dat het vaccin als absoluut veilig wordt beschouwd. Het Pfizer-vaccin wordt momenteel al in het Verenigd Koninkrijk toegediend.

Elke persoon moet met het Pfizer-vaccin tweemaal gevaccineerd worden, met een tussentijd van drie weken. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat de werkzaamheid van het vaccin 90% bedraagt. Het vaccin maakt dat je in hoge mate beschermd bent tegen Covid-19; als je toch ziek wordt zullen de symptomen ook veel milder zijn.

De concrete vaccinatie in de woonzorgcentra zal gebeuren vanaf januari 2021. Wanneer ons woonzorgcentrum precies aan de beurt zal zijn, is voorlopig nog onbekend. U ontvangt daarover later meer informatie, evenals over de manier waarop wij de vaccinatie concreet zullen organiseren. We kunnen u zeker al meegeven dat dat grotendeels op dezelfde manier zal verlopen als de jaarlijkse griepvaccinatie van onze bewoners.

De vaccinatie tegen Covid-19 is niet verplicht. Als directie raden we de vaccinatie wel ten sterkste aan. Het vaccin is dé manier waarop we in 2021 de pandemie kunnen overwinnen. We hopen dat we hiermee onze kwetsbare bewoners kunnen beschermen en gespaard zullen blijven van uitbraken.  Het zal nog enige tijd vergen vooraleer alles kan terugkeren naar een normale situatie, maar de vaccinatie van onze bewoners is wel een eerste belangrijke stap.

Onze medewerkers zullen over de vaccinatie ook in gesprek gaan met onze bewoners zelf, en antwoorden op hun vragen hierover. Binnenkort komen we met meer concrete informatie naar u terug. Hebt u ondertussen zelf nog vragen? Laat ze ons dan zeker weten.

Meer weten?

Raadpleeg zeker de site van de Vlaamse overheid met uitleg over de Covid-19-vaccinatie: https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/covid-19

Meer info over de Europese controle op de vaccins: https://www.ema.europa.eu/en

 

 

 

Bezoekrichtlijnen WZC De Linde vzw – 8 december 2020 om – 13 uur

Beste bewoners en familieleden

De richtlijnen omtrent covid-19 en de bezoekregels zoals nu bestaande in ons woonzorgcentrum blijven aangehouden voor het jaareinde. Versoepelingen zitten er niet in. Zowel in ons huis als in de maatschappij blijven de strenge regels van kracht.

Beetje bij beetje wennen we noodgedwongen aan het idee dat Kerstmis en ook Nieuwjaar zullen gevierd worden in mineur. Geen grote familiefeesten, geen gluhwein of warme chocomelk op de kerstmarkt, geen feestelijke Eucharistie om de geboorte van Jezus te vieren, geen vuurwerk en champagne om middernacht, geen Nieuwjaarbrieven en bijhorende knuffels, … niets van dit alles op de wijze zoals we gewoon zijn. Maar Kerstmis is vooral geboortedag van de hoop, dit neemt zelfs corona ons niet af. In elk van ons sluimert de eeuwige hoop op een betere wereld. Laat die hoop ons vertrouwen geven dat we binnenkort elkaar weer mogen omhelzen. Gewoon er weer mogen zijn voor elkaar en bij elkaar. Dit komt goed !

 Iedere dag komen we dichter bij het moment van zorgeloos samenzijn. Op weg naar dat moment kunnen we in onze kleine bubbels vreugdevolle lichtjes zijn. Ik wens u daarom hoop in jullie harten en kracht om een warm en helder lichtje te zijn.

 

Voor onze families nog enkele antwoorden op veel gestelde vragen.

Op Kerstdag, 25 december 2020, en Nieuwjaar, 1 januari 2021, zijn we geopend van 12 uur tot 17 uur.

 Het knuffelcontact en het sociaal contact zijn op die dagen beiden welkom op de kamer maar niet gelijktijdig. Graag jullie bezoekje spreiden over de middag. De bestaande regels omtrent het bezoek blijven ook op deze dagen gelden.

Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten de voorziening, conform de nationale bepalingen. Bij mooi weer kan het knuffelcontact de bewoner dus mee naar buiten nemen en in de tuin andere familieleden ontmoeten op veilige afstand en zoals de nationale richtlijnen opdragen met maximaal 4 personen tegelijk.

 Het verlaten van onze huis voor familiebezoeken, familiebijeenkomsten, … wordt afgeraden maar zullen wij niet verbieden. Het knuffelcontact kan dus de bewoner komen ophalen. Weet wel dat u ook thuis aan de nationale richtlijnen moet voldoen. De directie kan na overleg met de CRA, gemotiveerd oordelen dat de bewoner na terugkomst gedurende 7 dagen op de kamer moet blijven als ingeschat wordt dat de maatregelen niet of niet correct zijn toegepast.

 We rekenen op ieder van u om er het beste van te maken.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

 

Week van de derde leeftijd – donderdag 19 november 2020 – 16 uur

In november vieren we ‘De Week van de Derde Leeftijd’. Na jaarlijkse traditie doen we dit met een extra gevuld activiteitenprogramma. Ook in tijden van Corona proberen we van deze week, er het beste van te maken. Met dank aan het team van Wonen en Leven, de zusters, de directie, alle andere zorgmedewerkers en uiteraard de bewoners!

Op het programma o.a. Een openingsreceptie op alle afdelingen, verwennerij vanwege de zusters (snoepjes en zelfgemaakte wafels), aperitiefmoment met film, een uitgebreid ontbijt, … en nog een extra verassing/ cadeautje voor elke bewoner,…

 

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – donderdag 12 november 2020 – 18 uur 

Beste familieleden

Hieronder vindt u concreet enkele antwoorden terug op de meeste voorkomende vragen, die u stelde bij de maatregelen momenteel in ons huis.

 • Bezoek op de kamer met twee personen?  – neen, steeds maar één persoon per bezoek op de kamer (knuffelcontact en sociaal contact mogen niet beiden gelijktijdig op de kamer zijn)
 • Mondmasker aanhouden op de kamer? – ja, de mondmaskerplicht geldt zodra het domein wordt betreden en wordt aangehouden gedurende het gehele bezoek.
 • Kan ik gaan wandelen op de site? – ja, het knuffelcontact mag dit doen. Enige toegang is de voordeur. De deuren aan de cafetaria zijn gesloten omdat de cafetaria en polyvalente zaal behoren tot de cohortafdeling voor besmette personen.
 • Is er bezoek op feestdagen? Neen – zoals bij de openingsuren op de website staat geen bezoek op zon- en feestdagen.

Aarzel niet om contact op te nemen bij verdere onduidelijkheden.

Vriendelijke groeten,

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

 

Allerheiligen & Allerzielen – Herdenking overledenen in ons huis – maandag 9 november 2020, 13 uur

Beste nabestaanden

Vorig weekend was het Allerheiligen en Allerzielen. De aloude traditie getrouw,  gedenken wij op die dag onze dierbare overledenen.  Onze bewoners die het voorbije jaar van ons zijn heengegaan,  hebben een bijzondere plaats in uw en ons hart ingenomen. Helaas door de huidige coronamaatregelen kon dit niet gebeuren zoals wij dit graag hadden gezien, samen met u allen.

Afgelopen weekend werd een eucharistieviering gehouden in de kloosterkapel enkel onder de Zusters. Daar werden de namen genoemd en een kaars gebrand voor iedere overledene van ons huis.

Dat herinneringen de leegte in uw hart mag vullen. Dat het gebed, het noemen van de namen, de brandende kaarsen symbool mogen staan voor het eeuwig leven en een blij weerzien.

Een genegen groet,  WZC De Linde

Medewerkers, Directie, Zustergemeenschap, EH Aalmoezenier

 

                     In stilte noemde ik toen

                      dat laatste moment

                   met een traan in de ogen

                   jouw naam als afscheid.

 

                   Vandaag sta ik hier weer

                   en noem opnieuw je naam

                met een glimlach en een traan

                   maar nu als herinnering.

 

                Ja, de beelden en de woorden

                    komen weer naar boven,

                 het voelt warm en koud aan

                  het is alsof jij er weer bent.

 

              Ons samenzijn lijkt niet eindig

           het heeft een eigen weg gevonden

            die niemand anders voelen kan

                  dan jij en ik en ik en jij.

 

 

 

 

Covid-19 in ons huis – woensdag 4 november 2020 – 11 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onrustwekkende toename van het aantal besmettingen met COVID-19 in de woonzorgcentra en de gevolgen van dergelijke besmettingen op de meest kwetsbaren noodzaken om verder de maatregelen aan te houden zoals voorgeschreven door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Gelukkig kunnen we u meedelen dat binnen onze muren het covid-19 virus werd overwonnen. Er zijn geen nieuwe besmettingen gekend en alle besmette personen, bewoners en medewerkers, hebben een negatief testresultaat. Een laatste medewerker is thuis aan het uitzieken, maar het gaat de goede richting uit. De cohortafdeling wordt morgen 5 november 2020 gesloten.

De situatie laat ons toe om de huidige afspraken bij te sturen. Onderstaande regeling blijft aangehouden tot 13 december 2020 zoals door de Overheid aangekondigd. Dit in de hoop dat we geen uitbraak meer hebben. Dit zou immers kunnen leiden tot extra regels met tijdelijk karakter.

Maar we hebben hoop en kijken komende weken positief tegemoet !

Bezoek op kamer

Iedere bewoner mag:

 • één vast nauw contact ontvangen.

Deze persoon, het knuffelcontact, mag fysiek dichtbij komen voor langer dan 15 minuten, zonder afstand. Wel moet ten allen tijde een chirurgisch mondneusmasker gedragen worden door de bezoeker. Waar haalbaar eveneens door de bewoner om het risico op besmetting in deze situaties te beperken. Het knuffelcontact mag proper linnen in de kast leggen en vuil wasgoed meenemen. Deze persoon is dus verantwoordelijk voor het verhandelen van wasgoed. Het onthaalluik is niet langer open voor de was. Wij vragen de was met de nodige aandacht te doen volgens de voorschriften en ook voldoende de handen te ontsmetten. Hulp bieden bij het eten en drinken mag gebeuren.

Dit vaste knuffelcontact blijft dezelfde persoon tot 13 december 2020 en kan niet gewijzigd worden.

 • één sociaal contact ontvangen.

Deze persoon, het sociaal contact, mag met respect voor afstandsregels, hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker op kamerbezoek komen. Waar haalbaar wordt door de bewoner een mondneusmasker gedragen om deze contacten tot een laag-risicocontact te beperken.

Deze bezoeker wordt heel uitdrukkelijk gevraagd de 1,5 m afstand te bewaren, geen eten en drinken te geven, geen wasgoed te verhandelen. Deze zaken zijn weggelegd voor het knuffelcontact.

Dit sociaal contact kan om de twee weken wisselen met ingang telkens op maandag.

Aandachtpunten voor bezoekers:

 • Kom niet op bezoek als je je niet goed voelt, neem geen risico’s!
 • Is er iemand in uw naaste omgeving getest, kom dan ook NIET op bezoek zolang het testresultaat niet gekend is.
 • De mondmaskerplicht begint reeds op onze parking. Wij willen ook vragen een chirurgische mondmasker te dragen (verkrijgbaar bij de apotheker). Het dragen van een stoffen mondmasker in ons huis is momenteel niet aangewezen.
 • Handen ontsmetten voor het binnenkomen, is verplicht.
 • Registreren in het onthaal is verplicht. Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur voor een periode van 14 dagen. Zolang dus als deze nuttig kunnen zijn voor het traceren van mensen bij een eventuele uitbraak. Nadien worden deze vernietigd.
 • Ga rechtstreeks naar de kamer van de bewoner die je komt bezoeken. Blijf op de kamer. Loop niet rond in de gang, maak geen praatjes met andere bewoners/ familieleden.
 • Wens je iemand te spreken, gebruik dan het oproepsysteem op de kamer (belletje).
 • Zorg dat je correct een mondneusmasker draagt. Ook op de kamer is het momenteel belangrijk het mondmasker op te houden.
 • Wij vragen uw bezoek te beperken tot 1 uur per bezoek.
 • Bij het verlaten van de kamer vragen we om de handen te ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmetting die achter de deur op iedere kamer aanwezig is.

Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering opvolgen maatregelen kan de bezoeker de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden.

Families geven door wie het vaste knuffelcontact zal zijn van maandag 9 november 2020 tot alvast 13 december 2020. Gebruik hiervoor het mailadres onthaal@wzc-delinde.be of bezorg een briefje met de namen in het onthaal van het woonzorgcentrum.

Eveneens mag een sociaal contact doorgegeven worden met ingang van maandag 9 november 2020 voor een looptijd van twee weken.

Dieren worden toegelaten. Ze blijven aan de leiband!

Bezoekuren

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12u00 tot 15u30.

Op donderdag doorlopend van 12u00 tot 19u30.

Op zaterdag van 13u00 tot 15u30.

Deze uren maken het mogelijk om na het beëindigen van het bezoek ontsmettingsrondes met javel te organiseren.

Wat in specifieke omstandigheden ?

 • Bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting is zeer beperkt mogelijk. Daar wordt een regeling op maat uitgewerkt. Beperkt bezoek met hogere veiligheidsnormen wordt daar voorzien door de directie na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 • Voor bewoners die ernstig ziek zijn, waarbij het levenseinde nadert, hiervoor wordt maatwerk verleend betreffende de bezoekregeling in overleg tussen familie en directie.
 • Een nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert van het ziekenhuis wordt getest bij opname. Na 5 dagen volgt een tweede test. Pas wanneer ook het resultaat van de tweede test gekend en gunstig is, kan bezoek gepland worden voor het sociaal contact. Graag hiervoor nog eens contact opnemen met de dienst of bezoek al mogelijk is en of de resultaten al bekend zijn. In tussentijd mag de vaste bezoeker, het knuffelcontact op bezoek komen mits extra voorzorgen. Deze vaste bezoeker is de persoon die bij de opname aanwezig is alsook het opnamegesprek.

Geschenken

Uitwisselen geschenken kan nog steeds via het doorgeefluik aan het onthaal. Het onthaal zal hiervoor geopend zijn van maandag tot zaterdag (gesloten op zon- en feestdagen) van 13 uur tot 16 uur. Hiermee willen we vrienden en familie die niet op bezoek mogen komen toch de gelegenheid bieden iets over te maken.

Hoe blijf ik op de hoogte ?

Wenst u als familie op de hoogte te blijven van verdere evoluties dan kan dit door het volgen van onze informatiebrieven op de website www.wzc-delinde.be.

Diezelfde informatie kan u ook toegezonden krijgen per mail. Het volstaat om éénmalig uw mailadres te bezorgen aan info@wzc-delinde.be.

De laatste informatie zal ook geafficheerd worden aan de voordeur van het woonzorgcentrum en voor alle bewoners uitgeprint ter beschikking zijn.

Genegen groeten

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

 

 

 Update covid-19 in ons huis – maandag 2 november 2020 – 9 uur

Beste bewoner, familie en mantelzorger

Omwille van de sterk toenemende verspreiding van COVID-19 besmettingen in de samenleving hebben de federale regering en de regeringen van de deelstaten in het Overlegcomité op 30 oktober 2020 beslist over te gaan tot een verstrengde lockdown.

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op de ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en zo radicaal mogelijk om te buigen.

Deze maatregelen gaan in op maandag 2 november 2020 en hebben ook een impact op onze werking.

 1. Niet-medische contactberoepen

Voetverzorging, met name de specialistische behandelingen, zoals die van een risicovoet waarbij door een ziekte (onder meer diabetes, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken (onder meer ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties, mag enkel uitgevoerd worden door een podoloog.

Alleen de voetverzorging die noodzakelijk is, mag nog uitgevoerd worden, dus geen cosmetische behandelingen of andere behandelingen van de voet die niet noodzakelijk zijn. De podoloog werkt enkel op afspraak en enkel één op één.

Kappers en kapsters mogen hun beroep niet uitoefenen, niet in een kapsalon maar ook niet in een één-op-één bezoek in ons woonzorgcentrum. Lichaamshygiëne van kop tot teen, inclusief het wassen en drogen, dagelijks kammen, borstelen van de haren (niet het knippen of kleuren van de haren) gebeurt door het zorgpersoneel.

Kinesitherapeutische behandelingen worden beschouwd als de uitoefening van een medisch contactberoep. Zij kunnen verder werken.

 1. Bezoek

Betreffende het bezoek zal woensdag geëvalueerd worden of uitbreiding mogelijk is naar een tweede sociaal contact per bewoner naast het huidig bestaande contact.

Zoals wordt voorgeschreven, zal dan een tweede persoon op bezoek mogen komen die een chirurgisch neusmondmasker draagt en geen fysiek contact heeft met de bewoner. Deze  sociale contactpersoon kan per 14 dagen wisselen (wisselen telkens op maandag per 14 dagen) en hoeft niet tot de opgegeven bubbel van 4 te behoren.

Gezien het feit dat de uitbraak nog niet onder controle is, laten we de uitbreiding van bezoek nog niet toe. Wij hopen van harte voor iedereen, bewoners en personeel, dat de situatie dit aanstaande woensdag 4 november 2020 wel toelaat.

Wij berichten woensdag over dit punt per brief, mail, website en affiche aan de voordeur.

Hartelijk groeten

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – vrijdag 30 oktober 2020 – 18 uur

Beste bewoner, familie, mantelzorger

Vandaag en gisteren werden opnieuw medewerkers en twee bewoners getest op het covid-19 virus. De resultaten van de zieke bewoners zijn gekend en tot grote opluchting negatief. Voor het personeel houden wij ons hart vast in afwachting van de resultaten.

Het virus komt dus niet alleen dichtbij, het zit effectief nog binnen onze muren. Na beraadslagen deze namiddag kunnen wij dan ook niet anders dan te besluiten dat huidige regeling aangehouden blijft. Er komt geen wijziging voor bezoek en ook de schikkingen betreffende geschenken, proper wasgoed en wasdagen blijven aangehouden.

Nog even ter verduidelijking betreffende het bezoek: het bezoek moet gedurende één week uit steeds dezelfde persoon bestaan. Bij aanvang van een nieuwe week, op maandag, kan er van bezoeker gewisseld worden naar een ander lid uit de opgegeven bubbel van vier. Concreet wil dit zeggen dat bijvoorbeeld de dochter gedurende de hele week langs komt en dat zij dan op het einde van de week doorgeeft aan ons dat volgende week de zoon een hele week zal langs komen.

Bij bewoners in een palliatieve situatie waar het afscheid zeer nabij is, wordt maatwerk verleend.

Voor bezoek op de cohort wordt op afspraak gewerkt. Daar gelden bijzondere veiligheidsvoorschriften.

Kunnen er nog bewoners meegenomen worden naar huis/ bezoek op verplaatsing: NEEN ! Gezien de huidige omstandigheden is het niet verstandig een bewoner mee te nemen naar huis.

Koppels in huis die niet op dezelfde afdeling verblijven, krijgen de gelegenheid om op de koffie te gaan bij elkaar en de namiddagen samen door te brengen op de kamer.

Bij een bezoek aan ons woonzorgcentrum wordt er gevraagd om volgende maatregelen strikt op te volgen:

 • Kom niet op bezoek als je je niet goed voelt, neem geen risico’s! Is er iemand in uw naaste omgeving getest, kom dan ook NIET op bezoek zolang het testresultaat niet gekend is.
 • De mondmaskerplicht begint reeds op onze parking. Wij willen ook vragen een chirurgische mondmasker te dragen (verkrijgbaar bij de apotheker). Het dragen van een stoffen mondmasker in ons huis is momenteel niet aangewezen.
 • Handen ontsmetten voor het binnenkomen, is verplicht.
 • Registreren in het onthaal is verplicht.
 • Ga rechtstreeks naar de kamer van de bewoner die je komt bezoeken. Blijf op de kamer. Loop niet rond in de gang, maak geen praatjes met andere bewoners/ familieleden. Wens je iemand te spreken, gebruik dan het oproepsysteem op de kamer (belletje).
 • Zorg dat je correct een mondneusmasker draagt. Ook op de kamer is het momenteel belangrijk het mondmasker op te houden en de nodige 1,5 m afstand te bewaren.
 • Wij vragen uw bezoek te beperken tot 1 uur per bezoek.
 • Mogen wij bij bezoek ook vragen om zeker de post op te halen aan het doorgeefluik.

Deze richtlijnen werden opgesteld zonder kennis van besluiten die de Federale Regering nog deze avond zal afkondigen. Indien daar richtlijnen verkondigd worden die betrekking zouden hebben op onze werking, dan zal onze regeling aanstaande maandag bijgestuurd worden.

Een Zalige Hoogdag van Allerheiligen. Moed voor u allemaal en een behouden gezondheid.

Els Braeckman, algemeen directeur

Allerheiligen - Gedenken der Verstorbenen - Newsarchiv

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – woensdag 28 oktober 2020 – 20 uur

Beste bewoners en familie

Gisterenavond hebben wij in de persmededeling van de Vlaamse Overheid met u allemaal vernomen dat de bezoekregeling voor de woonzorgcentra zal aangepast worden. De aanpassingen betreffen het integreren van een knuffelcontact, een extra contact dat iedere 14 dagen kan wisselen en de optie om mantelzorgers te laten intrekken in leegstaande kamers. Deze wijzigingen gaan in op vrijdagavond 30 oktober 2020 om 18 uur.

Het outbreak managementteam van De Linde zal vergaderen nu vrijdagnamiddag om 15 uur en aansluitend communiceren per brief naar de bewoners, mail, website en affichering aan de voordeur. Tot vrijdagavond zal er aan de huidige werking niets wijzigen.

We betreuren de ongelukkige communicatie van de Vlaamse Overheid. In het nieuws deze avond was plots sprake van vervroegd in werking treden van de maatregelen naar vandaag om middernacht. Dit strookt niet met de ontvangen instructie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij houden vrijdagavond 18 uur aan.

Onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro heeft daarnet bevestigd dat het Agentschap niet de intentie heeft om de vooropgestelde ingangsdatum te vervroegen. De nieuwe richtlijnen voor de woonzorgcentra blijven dus ingang vinden vrijdagavond.

Als directie hebben we bijgevolg besloten onze planning aan te houden. Vrijdagnamiddag overleg en aansluitend communicatie naar alle betrokkenen.

Verder kunnen wij meegeven dat 7 van de 10 besmette medewerkers reeds negatief testen. Onze 6 besmette bewoners verblijven nog op de cohortafdeling. Zij verkeren in goede gezondheid zonder symptomen. Als hun gezondheid stabiel blijft, mogen zij volgende week donderdag terugkeren naar hun eigen kamer.

Het is momenteel heel belangrijk om de strikte huisregels nog even vol te houden. Het is onze bedoeling om de uitbraak beperkt te houden en te overwinnen. Dit kan enkel met gezamenlijke inspanningen.

Wij bedanken iedereen voor geduld, begrip en nauwlettend opvolgen van de instructies. Hierdoor kijken we hoopvol naar volgende week.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Update covid-19 virus in ons huis – zondag 25 oktober 2020 – 21 uur

Beste bewoner en familie

Helaas zoals in eerdere berichtgeving gemeld, zijn er besmettingen met het covid-19 virus. Zowel medewerkers als bewoners werden besmet. In totaal zijn nu 10 medewerkers en 6 bewoners positief. Iedereen van hen verkeert gelukkig in goede gezondheid. Dit is voor ons allemaal een grote opluchting.

Uit veiligheidsoverweging zijn de besmette bewoners en medewerkers verwijderd van de zorgafdelingen.

De besmette bewoners worden opgevangen in de cafetaria en polyvalente ruimte. Daar werd een tijdelijke cohortafdeling opgericht. Met het aanwezige cohortpersoneel wordt getracht het gewone leven er maximaal verder te zetten. Sociale contacten, ontspanningsactiviteiten en beweging staan op het programma. Uiteraard werd ook gezorgd voor de nodige medische en verpleegkundige omkadering.

De uitbraak in huis zorgt er helaas wel voor dat we terugschakelen in de bezoekregeling en dat het allemaal even strenger moet.

Voorlopig blijven onze bewoners op hun kamer tot dinsdagavond om verdere verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan. Vanaf woensdag wordt gewerkt met afdelingsbubbels. Op de afdeling kunnen bewoners zich dan vrij bewegen en participeren aan het kine-, ergo en animatieaanbod.

Tot nader bericht kunnen bewoners zich niet buitenshuis begeven. Wanneer de uitbraak onder controle is, zal deze beperking herbekeken worden. Enkel noodzakelijke medische consultaties kunnen nu doorgaan. Spreek dit goed af met het diensthoofd van de afdeling !

Deze situatie vraagt ook enkele praktische schikkingen. Wij lijsten ze even voor u op:

Geschenken en proper wasgoed

Uitwisselen van voorwerpen zoals geschenken, post en proper wasgoed kan enkel via het doorgeefluik aan het onthaal. Het onthaal zal hiervoor geopend zijn van maandag tot zaterdag (gesloten op zon- en feestdagen) van 13 uur tot 16 uur. Neem dit niet mee naar de kamer tijdens uw bezoek !

Afleveren van proper linnen:

 • De propere was opbergen in een propere plastiek zak en vervolgens in een tweede propere zak verpakken.
 • De plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken !
 • Pas steeds handhygiëne toe bij het manipuleren van het linnen.

Vuil wasgoed

Het meenemen van vuil wasgoed zal opnieuw verlopen via de garage op een vaste wasdag(en). Wij vragen aan de families om het diensthoofd te contacteren van betrokken afdeling en uw keuze door te geven. U kan kiezen uit maandag, woensdag en zaterdag. De was kan zo de avond voordien opgehaald worden en klaargezet worden in de garage. Deze wijze van werken, zal onnodige telefoons en wachttijden wegwerken op wasdagen.

De garagepoort zal geopend zijn tussen 13 uur en 16 uur op maandag, woensdag en zaterdag.

Voor bewoners die op de cohort verblijven, wordt het wasgoed afgehaald aan de buitendeur van de cafetaria en niet in de garage. Het afhaalpunt staat aangeduid op de deur (binnentuin WZC – kant school)

Ook daar gelden de afspraken nog steeds:

 • Onze zorgmedewerker stopt de was in een plastiek zak zonder het vuil linnen op te schudden en zonder de lucht uit de zak te duwen. Nadien sluit de medewerker die zak en stopt deze zak met wasgoed in een tweede zak.
 • Onze zorgmedewerker past nadien handhygiëne toe.
 • Wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°).
 • De was bij voorkeur in de droogkast drogen.
 • De propere was opbergen in een propere plastiek zak en vervolgens in een tweede propere zak verpakken.
 • De plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken !
 • Pas nadien steeds handhygiëne toe.
 • De medewerker die de gewassen kledij aanneemt, haalt deze uit de buitenste zak en past handhygiëne toe.
 • De buitenste zak wordt teruggeven aan de familie bij het aannemen van de was aan het raam.
 • De binnenste plastiek zak wordt vernietigd.

TIP !    

Vorige coronaperiode merkten wij vele verliezen van wasgoed op. Wij adviseren daarom de families om wasgoed te labelen ook wanneer de familie persoonlijk voor de was zorgt. Dit kan ons helpen om verloren stukken terug aan de juiste bewoner te bezorgen. Families die samenwerken met de wasserij hoeven dit niet te doen. Deze was wordt steeds gelabeld door de wasserij zelf. Wij hopen dat dit kan bijdragen tot het verhelpen van dit probleem. Dank u wel alvast voor uw medewerking.

 

Bezoekregeling gewone zorgafdelingen

Er is maximum 1 bezoeker per bezoekdag uit de bubbel van 4 toegelaten op de kamer. Deze bezoeker blijft dezelfde voor de hele week. Wisselen met een ander lid uit de bubbel van 4 is enkel mogelijk op maandag.

We vragen om de duur van het bezoek te beperken tot maximaal 1 uur.

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12u00 tot 15u30.

Op donderdag doorlopend van 12u00 tot 19u30.

Op zaterdag van 13u00 tot 15u30.

Deze uren maken het mogelijk om na het beëindigen van het bezoek ontsmettingsrondes met javel te organiseren. Bezoek op zon- en feestdagen is niet mogelijk.

Mogen we vragen om de voorzorgsmaatregelen verder na te leven tijdens het bezoek:

 • Registratie aan het onthaal;
 • Mondmasker correct aanhouden tijdens het bezoek (ook op de kamer);
 • Handen thuis goed wassen en ontsmetten bij aankomst wzc;
 • Voldoende afstand houden (1,5m minimaal);
 • Niet rondwandelen op de afdeling of bij andere bewoners langsgaan.

 

Bezoekregeling cohortafdeling

Er is maximum 1 bezoeker per bezoekdag toegelaten in de living van de cohortafdeling. Deze bezoeker blijft dezelfde voor de hele cohortperiode.

We vragen om de duur van het bezoek te beperken tot maximaal een half uur.

Bezoek in de cohortzaal IS STEEDS OP AFSPRAAK. Bezoek op zon- en feestdagen is niet mogelijk.

U gebruikt de bezoekerstoegang cohortafdeling. (Deur cafetaria in de binnentuin kant school.) De toegangsdeur voor bezoek is goed aangeduid. Voor een afspraak belt u naar 09/377 31 51 en vraagt u om doorverbonden te worden met de cohortafdeling. Bij voorkeur bellen tussen 13u00 en 16u00.

Mogen we vragen om de instructies van het cohortpersoneel goed na te leven tijdens uw bezoek. U wordt door het personeel begeleid voor het correct hanteren van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze worden ter beschikking gesteld door het woonzorgcentrum.

Wat in specifieke omstandigheden ?

 • Voor bewoners die ernstig ziek zijn, waarbij het levenseinde nadert, hiervoor wordt maatwerk verleend betreffende de bezoekregeling in overleg tussen familie en directie.
 • Een nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert van het ziekenhuis wordt getest bij opname. Na 5 dagen volgt een tweede test. Bezoek is er mogelijk mits extra voorzorgen. Deze vaste bezoeker is de persoon die bij de (her)opname aanwezig is.

Hoe blijf ik op de hoogte ?

Wenst u als familie op de hoogte te blijven van verdere evoluties dan kan dit door het volgen van onze informatiebrieven op de website www.wzc-delinde.be.

Diezelfde informatie kan u ook toegezonden krijgen per mail. Het volstaat om éénmalig uw mailadres te bezorgen aan info@wzc-delinde.be.

De laatste informatie zal ook geafficheerd worden aan de voordeur van het woonzorgcentrum en voor alle bewoners uitgeprint ter beschikking zijn.

 

Wij hopen met u allemaal dat we deze beproeving goed doorkomen. Samen is dit haalbaar met inzet, geduld en respect voor elkaar. Wij rekenen op jullie en jullie mogen rekenen op ons !

Genegen groetenEls Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – zondag 25 oktober 2020 – 11 uur

Beste families

Deze morgen ontvingen wij de resultaten voor onze bewoners.

Het betreft in totaal 6 besmettingen met het covid-19 virus verdeeld over afdelingen de waterlelie, de klaproos en het madeliefje. Alle besmette bewoners vertonen geen symptomen en verkeren in goede gezondheid.

De besmette bewoners en hun families worden op dit ogenblik opgebeld en geïnformeerd. De bewoners worden weggehaald uit de eigen leefgroep en in de cohortzaal opgenomen.

Onze eerste prioriteit is deze bewoners goed informeren en verhuizen. Later volgen afspraken met betrekking tot bezoekregeling en andere praktische schikkingen.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – zaterdag 24 oktober 2020 – 15 uur

Beste families

Helaas wachten wij nog steeds op de resultaten van onze bewoners en twee medewerkers. Dit is heel vervelend daar wij bijgevolg geen verdere acties kunnen ondernemen. Pas wanneer wij over de resultaten beschikken, kunnen wij ons organiseren.

Wie is besmet? Wie niet? Wie mag bijgevolg in de groep komen en wie niet? Zijn er uitbraken op bepaalde afdelingen? Zit het verspreid? Zal het aantal besmette bewoners beperkt zijn of niet? Hoe zal bezoek georganiseerd worden? We kunnen echter niet antwoorden, op deze zeer terechte vragen, voor we de resultaten van het labo ontvingen.

Ons geduld, dat van de bewoners en families wordt deze dagen danig op de proef gesteld. Wij beloven oprecht onmiddellijk te communiceren zodra de informatie gekend is.

Dit zijn zeer emotionele dagen voor u allemaal. Wij beseffen dit heel goed. Jullie moeten genoodzaakt familieleden in deze onzekere tijden in onze handen achterlaten. Dit is geen evidentie en vraagt veel vertrouwen.

Voorbije dagen hebben wij onze werking door de besmettingen terug moeten aanpassen en ook komende dagen zal er nog gesleuteld worden aan de richtlijnen. Onze excuses wanneer onze mensen hierbij in de fout gaan. Zij proberen hun best te doen. In bijzonder verontschuldigingen aan de families die deze middag een slechte service ondervonden bij het afhalen van de was. De waslijsten bijwerken, is een aandachtspunt. Wij willen gaan voor beter.

Nogmaals zodra we resultaten hebben, starten wij de communicatie op.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Update covid-19 in ons huis – vrijdag 23 oktober 2020 – 11 uur

Beste bewoner en bezoeker

De resultaten de preventieve coronatesten van onze medewerkers zijn helaas nog niet allemaal ontvangen. Twee personeelseden, van de zonnebloem en de korenbloem, wachten nog op resultaat. In totaal zijn er 10 medewerkers positief getest. Afdelingen de waterlelie, de klaproos en de zonnebloem zijn op heden gespaard gebleven.

De testen bij onze bewoners werden gisteren succesvol afgenomen. Iedereen heeft goed meegewerkt, waarvoor ontzettend dank. Wij houden u op de hoogte wanneer de resultaten bekend zijn via mail en website. De families van positieve bewoners worden uiteraard persoonlijk opgebeld zodra de uitslag aan ons bekend is.

De polyvalente ruimte en cafetaria worden vandaag verder in gereedheid gebracht om als aparte unit te functioneren voor covid-19 besmette bewoners. We doen er alles aan om klaar te zijn wanneer de testresultaten zouden tegenvallen. Uiteraard hopen wij met u allemaal dat de uitbraak beperkt mag blijven.

Vriendelijke groeten

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

 

Update covid-19 – praktische schikkingen – 21 oktober 2020 – 14 uur

Geschenken en proper wasgoed

Uitwisselen van voorwerpen zoals geschenken, post en proper wasgoed kan enkel via het doorgeefluik aan het onthaal. Het onthaal zal hiervoor geopend zijn van maandag tot zaterdag (gesloten op zon- en feestdagen) van 13 uur tot 16 uur.

Voor het afleveren van proper linnen gelden volgende afspraken:

 • De propere was opbergen in een propere plastiek zak en vervolgens in een tweede propere zak verpakken.
 • De plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken !
 • Pas steeds handhygiëne toe bij het manipuleren van het linnen.

Vuil wasgoed

Het meenemen van vuil wasgoed zal opnieuw verlopen via de garage op een vaste wasdag(en). Wij vragen aan de families om het diensthoofd te contacteren van betrokken afdeling en uw keuze door te geven. U kan kiezen uit maandag, woensdag en zaterdag. De was kan zo de avond voordien opgehaald worden en klaargezet worden in de garage. Deze wijze van werken, zal onnodige telefoons en wachttijden wegwerken op wasdagen.

De garagepoort zal geopend zijn tussen 13 uur en 16 uur op maandag, woensdag en zaterdag.

Ook daar gelden de afspraken nog steeds:

 • Onze zorgmedewerker stopt de was in een plastiek zak zonder het vuil linnen op te schudden en zonder de lucht uit de zak te duwen. Nadien sluit de medewerker die zak en stopt deze zak met wasgoed in een tweede zak.
 • Onze zorgmedewerker past nadien handhygiëne toe.
 • Wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°).
 • De was bij voorkeur in de droogkast drogen.
 • De propere was opbergen in een propere plastiek zak en vervolgens in een tweede propere zak verpakken.
 • De plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken !
 • Pas nadien steeds handhygiëne toe.
 • De medewerker die de gewassen kledij aanneemt, haalt deze uit de buitenste zak en past handhygiëne toe.
 • De buitenste zak wordt teruggeven aan de familie bij het aannemen van de was aan het raam.
 • De binnenste plastiek zak wordt vernietigd.

TIP !  

Vorige coronaperiode merkten wij vele verliezen van wasgoed op. Wij adviseren daarom de families om wasgoed te labelen ook wanneer de familie persoonlijk voor de was zorgt. Dit kan ons helpen om verloren stukken terug aan de juiste bewoner te bezorgen. Families die samenwerken met de wasserij hoeven dit niet te doen. Deze was wordt steeds gelabeld door de wasserij zelf. Wij hopen dat dit kan bijdragen tot het verhelpen van dit probleem. Dank u wel alvast voor uw medewerking.

Hoe blijf ik op de hoogte ?

Wenst u als familie op de hoogte te blijven van verdere evoluties dan kan dit door het volgen van onze informatiebrieven op de website www.wzc-delinde.be. Diezelfde informatie kan u ook toegezonden krijgen per mail. Het volstaat om éénmalig uw mailadres te bezorgen aan info@wzc-delinde.be. De laatste informatie zal ook geafficheerd worden aan de voordeur van het woonzorgcentrum en voor alle bewoners uitgeprint ter beschikking zijn.

Genegen groeten

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

Update COVID-19 in ons huis – woensdag 21 oktober 2020 – 11uur 

Beste bewoner, familie en bezoeker,

Met dit schrijven moeten wij tot onze spijt melden dat er een uitbraak is van besmettingen met het corona Covid-19 virus.

Op dit ogenblik zijn reeds 8 medewerkers positief getest in ons huis. Zij zijn tewerkgesteld binnen de administratie, technische dienst, de grootkeuken, afdeling de korenbloem en afdeling het madeliefje.  Deze eerste resultaten werden ontvangen na een preventieve screening van het personeel voorbije maandag. In de loop van de dag worden nog resultaten verwacht.

Dit betekent dat morgen, donderdag 22 oktober 2020, alle bewoners van ons huis getest worden op corona.

In afwachting van alle resultaten, zowel van bewoners als medewerkers, wordt de bezoekregeling in ons huis zeker tot en met zondag 25 oktober 2020 opgeschort. Concreet is er dus geen bezoek mogelijk.

 Zodra alle besmettingen in kaart werden gebracht, de interne werking op punt staat, zal gekeken worden hoe beperkt bezoek zal georganiseerd worden. Onze grootste prioriteit is nu in kaart te brengen waar de besmettingen aanwezig zijn. Wij hopen voor iedereen die besmet is op een zo goed mogelijke afloop en duimen ervoor om zo weinig mogelijk verdere besmettingen te krijgen in en rond het woonzorgcentrum.

Het is evident dat wij jullie op de hoogte houden van verdere evoluties en praktische schikkingen.

 Wij danken iedereen voor begrip en geduld.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

 

Bezoekregeling WZC De Linde van toepassing vanaf 14 oktober 2020

Beste bewoner en bezoeker

Via media horen jullie net als ons verontrustend nieuws over de stijgende covid-19 cijfers. Tussen 3 en 9 oktober zijn in België gemiddeld 4.449 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging met 79 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Dat zijn er nu gemiddeld 136 per dag. Woensdag 7 oktober haalden we er maar liefst 6 658, een absoluut dagrecord.

Ziekenhuizen maken meer bedden vrij voor Covid-19-patiënten, niet dringende ingrepen dreigen terug uitgesteld te worden, de Nationale Veiligheidsraad besloot tot verstrengen van regels voor zaalsporten, cafés, … Het gaat dus niet de goede richting uit. Voornamelijk jongeren werden getroffen maar beetje bij beetje stijgen besmettingscijfers ook bij de oudere leeftijdsgroepen waardoor onze ouderen terug in de gevarenzone komen.

Wat betekent dit nu voor ons huis? Instructies van Vlaamse Overheid werden nog niet ontvangen. Enkel een bericht van onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. Hierin wordt gemeld dat de Vlaamse Taskforce groep COVID-19 volop aan nieuwe richtlijnen aan het werken is.  De aangepaste richtlijnen zullen onder andere duidelijkheid verschaffen wat betreft het aantal personen dat op bezoek kan komen, de periodes van de quarantaine voor bewoners en personeel, informatie over testen, …

Toch wensen wij met ons huis niet langer te wachten en willen wij ons beleid nu bijsturen. Dit is niet van harte, we hadden het graag anders gezien. Corona echter kent geen genade en passeert geen enkel huis. Tijdig beslissen en handelen lijkt ons wijzer dan achter de feiten aan te lopen.

We hopen op begrip, medewerking en steun van u allemaal. Besef goed dat onze keuzes slechts één doel hebben, namelijk onze dierbaren in huis beschermen.

Wat lijkt ons nu goed om te doen ?

 • Onze bewoners wonen in onze voorziening en ieder van hen heeft een eigen kamer/ huis. Zoals wij allemaal mogen zij vanaf woensdag 14 oktober 2020 bezoek ontvangen in hun huis van maximum vier personen. Tijdens dag van opstart (14/10/2020) zal met mildheid de nieuwe regeling toegepast worden. We tonen begrip voor mensen die de digitale communicatie niet kunnen volgen.
 • Met maximum 3 personen mogen bewoners dicht contact hebben. 1,5 meter afstand is dan niet nodig. Fysiek contact is toegelaten.
 • Bewoners mogen in de tuin buiten afspreken met wie zij willen. De uitdrukkelijke voorwaarde is dan dat zij 1,5 m afstand bewaren en de bezoekers verplicht mondmaskers dragen. Wanneer haalbaar voor de bewoners dragen ook de bewoners een mondmasker. Het aantal personen samen in de tuin mag maximaal 4 zijn.
 • Bewoners mogen de site verlaten en op bezoek gaan bij mensen die tot hun bubbel van 4 behoren. Bewoners mee naar huis nemen, is gezien de huidige evolutie sterk af te raden. Zie dit liever als een uitzondering in bijzondere situaties. Wij vragen uitdrukkelijk de afdeling vooraf te verwittigen van deze uitstap en zich ervan te vergewissen of de thuissituatie veilig is! Indien de voorzorgmaatregelen niet nageleefd worden of men niet vooraf verwittigd, kan de directie/ CRA beslissen om de bewoner uit voorzorg 14 dagen in kamerisolatie te houden.
 • Bewoners die naar aanloop van Allerheiligen en Allerzielen op kerkhofbezoek wensen te gaan, mogen dit zeker doen. Deze activiteit gaat door in open lucht. We rekenen er bovendien op dat de afstand wordt bewaard en de begeleiders steeds mondmaskers dragen. Waar haalbaar ook onze bewoners. Wij vragen uitdrukkelijk de afdeling vooraf te verwittigen van deze uitstap ! Indien de voorzorgmaatregelen niet nageleefd worden of men niet vooraf verwittigd, kan de directie/ CRA beslissen om de bewoner uit voorzorg 14 dagen in kamerisolatie te houden.

Het bezoek op kamer:

 • Bezoekers uit de bubbel van 4 registreren zich bij het betreden van het woonzorgcentrum, desinfecteren hun handen met alcoholgel, dragen steeds een mondneusmasker en tekenen een verklaring op eer. Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering opvolgen maatregelen kan de bezoeker de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden.
 • Social distancing wordt maximaal gegarandeerd. Wij rekenen op ieders medewerking om afstand te houden van elkaar.
 • Uit de bubbel van 4 mogen 3 mensen nauw contact hebben. Fysiek contact wordt toegestaan en de 1,5 meter afstand moet daar niet gerespecteerd worden.
 • 2 bezoekers per bewoner uit de bubbel van 4worden tegelijk op de kamer toegestaan. Kom dus niet met meerdere personen. Het bezoek zal niet plaatsvinden.
 • De bubbel van 4 is heel strikt te lezen. Concreet: voor iedere bewoner wordt een nieuwe lijst ingediend met de gekozen namen. Enkel deze mensen mogen op bezoek komen op de kamer. De bezoekregeling kan pas aanvatten wanneer de directie beschikt over een ingevulde lijst. Het laatste woord is hierbij steeds voor onze bewoner! Families geven best ook door wie van deze vier de drie nauwe contacten zijn. Gebruik hiervoor het mailadres onthaal@wzc-delinde.be of bezorg een briefje met de namen in het onthaal van het woonzorgcentrum.
 • Alle bezoekers dragen steeds een mondmasker op een correcte manier, dat hij of zij zelf meebrengt. Wij beschouwen de gehele site als een zone waar maskers verplicht gedragen worden mits uitzondering van de bewoners wanneer dit te belastend is.
 • Uitwisselen van voorwerpenzoals onder andere geschenken en wasgoed gebeurt door het bezoek op de kamer zelf.
 • Dieren worden toegelaten. Ze blijven aan de leiband!
 • Bezoekers begeven zich rechtstreeks naar de bewonerskamer en nemen de kortste weg volgens instructies aangebracht op de grond.
 • Wenst u als bezoeker een medewerker te spreken, belt u op de rode knop voor hulp. Een medewerker komt bij u op de kamer.
 • Andere kamers bezoeken en rondwandelen op de afdeling is voorlopig verboden.
 • Wel mag u, als lid uit de bubbel van 4, met uw familielid gaan wandelen op de site.
 • Is de bewoner niet op de kamer, mag u deze gaan ophalen in de living of zithoek van de afdeling om naar de kamer te begeleiden.
 • Bij het verlaten van de kamer vragen we om de handen te ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmetting die achter de deur op iedere kamer aanwezig is.
 • Elke bezoek wordt geregistreerd. Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur voor een periode van 14 dagen. Zolang dus als deze nuttig kunnen zijn voor het traceren van mensen bij een eventuele uitbraak. Nadien worden deze vernietigd.

Bezoekuren op de kamer voor de bubbel van 4

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12u00 tot 15u30.

Op donderdag doorlopend van 12u00 tot 19u30.

Op zaterdag van 13u00 tot 15u30.

Deze uren maken het mogelijk om na het beëindigen van het bezoek ontsmettingsrondes met javel te organiseren.

Wat in specifieke omstandigheden ?

 • Bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting is zeer beperkt mogelijk. Daar wordt een regeling op maat uitgewerkt. Een beperkt bezoek (1 persoon per week uit de bubbel van 4) met hogere veiligheidsnormen wordt daar voorzien door de directie na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 • Voor bewoners die ernstig ziek zijn, waarbij het levenseinde nadert, hiervoor wordt maatwerk verleend betreffende de bezoekregeling in overleg tussen familie en directie.
 • Een nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert van het ziekenhuis wordt getest bij opname. Na 5 dagen volgt een tweede test. Pas wanneer ook het resultaat van de tweede test gekend en gunstig is, kan bezoek gepland worden voor de bubbel van 4. Graag hiervoor nog eens contact opnemen met de dienst of bezoek al mogelijk is en of de resultaten al bekend zijn. In tussentijd mag 1 vaste bezoeker uit de bubbel van 4 op bezoek komen mits extra voorzorgen. Deze vaste bezoeker is de persoon die bij de opname aanwezig is.

Hoe blijf ik op de hoogte ?

Wenst u als familie op de hoogte te blijven van verdere evoluties dan kan dit door het volgen van onze informatiebrieven op de website www.wzc-delinde.be.

Diezelfde informatie kan u ook toegezonden krijgen per mail. Het volstaat om éénmalig uw mailadres te bezorgen aan info@wzc-delinde.be.

De laatste informatie zal ook geafficheerd worden aan de voordeur van het woonzorgcentrum en op iedere bewonerskamer uitgeprint ter beschikking zijn.

Verwachten wij veel wijzigingen op korte termijn ?

Wij hebben geen glazen bol om te voorspellen welke regels Overheid zal lanceren of hoe de cijfers in België, in onze gemeente of in ons huis zelf zullen evolueren. Iedere dag kan anders zijn. We kunnen enkel samen pogen het goede te doen. Wijzigingen zijn dus steeds te verwachten. Hou hiermee rekening bij ieder bezoek.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

LAATSTE RICHTLIJNEN BEZOEK IN WZC DE LINDE

Na uitvoerig telefonisch overleg (gezien de onduidelijkheden betreffende de nieuwe richtlijnen) met Zorg en Gezondheid, de corona-informatielijn en de Zorginspectie eerder deze dag kunnen wij aankondigen dat vanaf dinsdag 8 september de deuren terug open zijn vanaf 07.00 uur tot 20.00 uur.

WAAROM ?

Geen beperkingen qua aantal bezoekers, momenten of frequentie van bezoek omdat er geen besmettingen van corona in huis zijn. Zo lezen wij letterlijk in de richtlijnen van de Taskforce Covid-19 Zorg.

Afspraken bij het betreden van het WZC:

 • Mondmasker is verplicht in het ganse WZC alsook op de site voor bezoek en waar haalbaar voor bewoners bij verplaatsingen.
 • Fysiek contact is mogelijk tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren (conform de bepalingen van de Nationale Veiligheidsraad). Deze personen mogen op de kamer het masker af doen. De andere bezoekers houden het masker aan en blijven afstand bewaren (1.5 m).
 • Als een zorgmedewerker de kamer betreedt, moet het mondmasker onmiddellijk aan.
 • Bij het verlaten van de kamer dient steeds het masker opgezet te worden.
 • Handen ontsmetten bij het binnenkomen WZC en verlaten van de kamer.
 • Registreren aan de ingang. De registratiemap ligt bij de ingang en dient verplicht bij ieder bezoek ingevuld te worden.
 • Overal 1.5 meter afstand bewaren met andere bezoekers en bewoners.
 • Verplaatsingen in het WZC beperken zich tot het strikt noodzakelijke. Geen onnodige wandelingen doorheen de afdelingen. Men begeeft zich rechtstreeks naar de kamer en blijft daar gedurende het bezoek. (via de voorste traphal of middenlift)

Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering kan de bezoeker de toegang tot het WZC ontzegd worden.

Wanneer er zich een besmetting voordoet, kan de bezoekregeling tijdelijk worden beperkt. Deze aangepaste richtlijnen worden op dat moment uitvoerig gecommuniceerd. Volledig bezoekersverbod zal niet meer worden toegepast in WZC De Linde.

Voor bewoners in de palliatieve fase is bezoek altijd onbeperkt mogelijk qua aantal en frequentie.

Nieuwe bewoners of bewoners die terugkeren van het ziekenhuis worden getest bij opname. Na 5 dagen volgt een tweede test. Pas wanneer ook het resultaat van de tweede test gekend en gunstig is, kan vrij bezoek toegelaten worden. In afwachting hiervan wordt 1 bezoeker toegestaan mits in acht nemen van bijkomende veiligheidsmaatregelen. U wordt hierin begeleid door het afdelingspersoneel.

Bewoners die op familiebezoek geweest zijn, blijven 7 dagen op kamer. Bezoek van de familiebubbel mag wel maar contact van de bewoner met andere bewoners en bezoekers mag uit voorzorg gedurende een week niet.

Wandelen in de tuin kan doorgaan op voorwaarde dat de bewoner enkel begeleid wordt door personen die behoren tot de familiebubbel zoals omschreven door de Nationale Veiligheidsraad. Wij vragen om zich te melden aan de verpleegpost bij het verlaten van de afdeling en hiervoor enkel de middenlift te gebruiken.

Concreet: de bestaande bubbel (gekend in het wzc) van 4 personen kan uitgebreid worden naar 5 personen. De bijkomende naam kan doorgegeven worden via mail: onthaal@wzc-delinde.be of telefonisch 09/377 31 51 tussen 13u00 en 16u00. Voor bewoners met meer eigen kinderen en partner dan de 5 personen blijft de uitzondering gelden.

Het zijn enkel deze geregistreerde mensen uit de bubbel van 5 die het masker mogen afdoen in de kamer, de bewoners mogen aanraken, mogen eten en drinken geven, mogen gaan wandelen in de tuin.

Voor de andere bezoekers geldt duidelijk de afstand van 1.5 m steeds bewaren, geen fysiek contact en steeds mondmaker correct dragen ! Als u opmerkt dat er reeds bezoek in de kamer aanwezig is, breek dan uw bezoek onmiddellijk af wanneer de afstanden niet kunnen bewaard worden. Kom op een later en veiliger moment terug.

Bewoners hebben steeds het laatste woord. Sommigen geven aan geen bezoek te willen ontvangen  buiten hun geregistreerde familiebubbel van 5. Dit zal duidelijk geafficheerd zijn aan hun kamerdeur. Deze wens dient ten allen tijde door iedereen gerespecteerd te worden !

Wanneer komt u NIET op bezoek:

 • gedurende 30 dagen voorafgaand aan het bezoek had u symptomen van COVID-19
 • in de laatste 30 dagen werd u positief getest op COVID-19
 • u voelt zich ziek
 • u heeft koorts
 • u bent 12 jaar of jonger
 • u komt terug uit een rode zone (de verplichte quarantaine moet nageleefd worden alsook het testen)

Deze nieuwe bezoekregeling is een uitwerking van de richtlijnen ontvangen van de Taskforce COVID-19 Zorg opgericht met de koepels en de Vlaamse Overheid. De Taskforce wordt geleid door Mevr. Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De ontvangen richtlijnen zorgen ervoor dat we als voorziening alle vertrouwen moeten geven aan de bezoekers van ons huis.  Wij vragen daarom met aandrang aan u allemaal om ze ter harte te nemen. Iedereen die ons huis bezoekt, is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en elkaar. Vergewis u daarom steeds of u tot de familiebubbel van 5 behoort. Indien niet, vragen wij uitdrukkelijk om hier naar te handelen.

Kan het terug strenger worden?

JA ! Dit zijn de richtlijnen van de Taskforce hieromtrent.

 • In een woonzorgcentrum waar één of meer bewoners of medewerkers besmet zijn kan enkel bezoek plaatsvinden met toestemming van het woonzorgcentrum. Een tijdelijke bezoekbeperking wordt duidelijk toegelicht aan de bewoners en hun familie. Tijdelijk bezoek kan dan beperkt worden op individueel, afdelingsniveau of instellingniveau naar gelang de omvang van de uitbraak. De beperking wordt opgeheven zodra de veiligheid kan gegarandeerd worden.
 • Bij een betekenisvolle toename van het aantal gevallen in de gemeente verwittigt het lokaal bestuur het woonzorgcentrum. Een aanpassing van de bezoekregeling is dan niet automatisch nodig. Als het woonzorgcentrum in dialoog met het lokale bestuur oordeelt dat dat toch best gebeurt, dan zijn bezoekbeperkingen altijd het gevolg van een proportionele afweging en tijdelijk.
 • Bij een (vermoeden van) uitbraak in én de gemeente én de voorziening, kan uitzonderlijk en ook tijdelijk een meer verregaande bezoekersbeperking gelden. Dat kan noodzakelijk zijn in functie van duidelijkheid over testresultaten of wanneer het wzc moet cohorteren. Het woonzorgcentrum communiceert hierover duidelijk naar bewoners en hun familie, licht de reden en voorziene duur van de maatregel toe en geeft tegelijkertijd een duidelijk perspectief inzake de herneming van het bezoek.
 • Hoe precair de besmettingssituatie in een woonzorgcentrum ook is, steeds wordt minimaal één bezoeker per bewoner en per week toegelaten. Die bezoeker kan per week wisselen, met respect voor de “bubbel”-bepalingen van Nationale Veiligheidsraad. De bezoeker wordt omstandig ingelicht over de toepassing van de beschermingsmaatregelen en de risico’s die het bezoek mogelijk met zich meebrengt voor de bewoner en de bezoeker.

Dank voor de medewerking

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Bezoekregeling WZC De Linde van toepassing vanaf 7 september 2020

Beste bewoner en bezoeker

Via media hebben jullie ongetwijfeld gehoord over de genomen beslissingen op 2 september 2020 van de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg. Zij gaven aan de woonzorgcentra een gewijzigd kader voor het uitwerken van een bezoekregeling.

Het opzet van de wijzigingen voor de Taskforce is een bezoekregeling die én warm-menselijk én veilig verloopt mogelijk maken. Dit was voor ons huis voorbije maanden steeds onze focus. Daarom weten we allemaal samen door onze ervaringen dat er een onvermijdelijk spanningsveld ontstaat. De uitdaging is een bezoekregeling waar de bewoners en de families zich gelukkig bij voelen, die haalbaar is voor de medewerkers en waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd. Dat realiseren vraagt onvermijdelijk afwegingen.

Nieuwe richtlijnen Taskforce:

 1. Bezoekers registreren zich bij het betreden van het woonzorgcentrum, desinfecteren hun handen met alcoholgel, dragen steeds een mondneusmasker en tekenen een verklaring op eer. Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering kan de bezoeker de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden.
 2. Indien er geen besmettingen zijn in een woonzorgcentrum zijn er in principe geen beperkingen qua aantal bezoekers, momenten of frequentie van bezoek. De veiligheidsmaatregelen bepaald door de Nationale Veiligheidsraad en de basisrichtlijnen hygiëne en veiligheid blijven wel van toepassing. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de infrastructurele context en de personele bezetting. Deze tweede richtlijn is veel moeilijker te begrijpen en te vertalen naar de praktijk zonder daarbij het aspect veiligheid te verliezen alsook de haalbaarheid voor het team niet onder druk te zetten. Let ook op: geen beperkingen qua aantal bezoekers zonder daarbij de bubbels van de Nationale Veiligheidsraad uit het oog te verliezen !
 3. Conform de bepalingen van de Nationale Veiligheidsraad is fysiek contact mogelijk tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren. Op heden was dit in ons huis niet mogelijk voor onze bubbels van 4.
 4. Verder zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan, mits in acht name van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten het woonzorgcentrum. Ook deze richtlijn is voor ons woonzorgcentrum een nieuw gegeven.
 5. In een woonzorgcentrum waar één of meer bewoners of medewerkers besmet zijn kan enkel bezoek plaatsvinden met toestemming van het woonzorgcentrum. Een tijdelijke bezoekbeperking wordt duidelijk toegelicht aan de bewoners en hun familie. Tijdelijk bezoek kan dan beperkt worden op individueel, afdelingsniveau of instellingniveau naar gelang de omvang van de uitbraak. De beperking wordt opgeheven zodra de veiligheid kan gegarandeerd worden.
 6. Bij een betekenisvolle toename van het aantal gevallen in de gemeente verwittigt het lokaal bestuur het woonzorgcentrum. Een aanpassing van de bezoekregeling is dan niet automatisch nodig. Als het woonzorgcentrum in dialoog met het lokale bestuur oordeelt dat dat toch best gebeurt, dan zijn bezoekbeperkingen altijd het gevolg van een proportionele afweging en tijdelijk.
 7. Bij een (vermoeden van) uitbraak in én de gemeente én de voorziening, kan uitzonderlijk en ook tijdelijk een meer verregaande bezoekersbeperking gelden. Dat kan noodzakelijk zijn in functie van duidelijkheid over testresultaten of wanneer het wzc moet cohorteren. Het woonzorgcentrum communiceert hierover duidelijk naar bewoners en hun familie, licht de reden en voorziene duur van de maatregel toe en geeft tegelijkertijd een duidelijk perspectief inzake de herneming van het bezoek.
 8. Hoe precair de besmettingssituatie in een woonzorgcentrum ook is, steeds wordt minimaal één bezoeker per bewoner en per week toegelaten. Die bezoeker kan per week wisselen, met respect voor de “bubbel”-bepalingen van Nationale Veiligheidsraad. De bezoeker wordt omstandig ingelicht over de toepassing van de beschermingsmaatregelen en de risico’s die het bezoek mogelijk met zich meebrengt voor de bewoner en de bezoeker.
 9. Bezoek in de kamer van de bewoner is mogelijk en wordt passend omkaderd op het vlak van veiligheid en hygiëne. Een apart voor bezoek voorziene ruimte kan ook. Deze bezoekmogelijkheden zijn reeds van toepassing voor ons huis.
 10. Voor bewoners in de palliatieve fase is bezoek in ruime zin mogelijk. Maatwerk is daar belangrijk alsook continue communicatie met betrokkenen.

Concrete uitwerking van deze richtlijnen voor ons huis.

 • Social distancing wordt maximaal gegarandeerd. Wij rekenen op ieders medewerking om afstand te houden van elkaar. Nieuw voor ons nu is dat fysiek contact tussen de bewoner en leden uit de bubbel van 4 wordt toegestaan op de kamer. Een knuffel kan voor het eerst sinds lang. De 1,5 meter afstand moet daar niet gerespecteerd worden.
 • 2 bezoekers per bewoner uit de bubbel van 4 worden tegelijk op de kamer toegestaan. Kom dus niet met meerdere personen op hetzelfde moment. Het bezoek zal niet plaatsvinden omdat de kamers te klein zijn om bezoek veilig te laten verlopen. Door de uitbreiding van de uren (zie onder) is dit best haalbaar om af te wisselen. Elke bewoner koos met zijn of haar familie welke 4 personen op kamerbezoek mogen komen. De bubbel van 4 is strikt te lezen mits uitzondering van meerdere eigen kinderen dan 4 met inbegrip van eventueel nog de partner. Deze families nemen contact op met de directie voor goedkeuring voor zover nog niet geregeld. Geen enkele bewoner moet in ons huis kiezen tussen zijn of haar eigen kinderen ! Concreet: voor iedere bewoner werd of wordt een lijst ingediend met de gekozen namen. Enkel deze mensen mogen op bezoek komen op de kamer. De bezoekregeling kan pas aanvatten wanneer de directie beschikt over een ingevulde lijst. Het laatste woord is hierbij steeds voor onze bewoner!
 • Aan de bezoeker wordt gevraagd om een verklaring op eer te onderschrijven betreffende zijn/ haar gezondheid inzake COVID-19
 • Bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting is zeer beperkt mogelijk tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot einde van de symptomen. Daar wordt een regeling op maat uitgewerkt. Een beperkt bezoek (1 persoon per week) met hogere veiligheidsnormen wordt daar voorzien door de directie na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 • In alle gevallen is een correcte handhygiëne verplicht. Voor bezoekers en bewoners is handalcohol voorzien
 • Alle bezoekers dragen steeds een mondmasker op een correcte manier, dat hij of zij zelf meebrengt. Wij beschouwen de gehele site als een zone waar maskers verplicht gedragen worden mits uitzondering van de bewoners wanneer dit te belastend is.
 • Er wordt tijdens het bezoek toegezien op het naleven van de richtlijnen. Medewerkers mogen u aanspreken bij het niet respecteren van afspraken.
 • Elke bezoek wordt geregistreerd. Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur voor een periode van 14 dagen. Zolang dus als deze nuttig kunnen zijn voor het traceren van mensen bij een eventuele uitbraak. Nadien worden deze vernietigd.
 • Uitwisselen van voorwerpen zoals onder andere geschenken en wasgoed gebeurt door het bezoek op de kamer zelf.
 • Dieren worden toegelaten. Ze blijven aan de leiband!

Bezoek op de kamer voor de bubbel van 4

Op maandag, dinsdag en vrijdag van 12u00 tot 16u30.

Op donderdag doorlopend van 12u00 tot 19u30.

Op zaterdag van 13u00 tot 16u30.

Hoe verloopt het kamerbezoek praktisch voor de bubbel van 4?

U komt vanaf heden binnen via de voordeur. Deze zal geopend zijn tijdens de bezoekuren.

Vanaf het betreden van de parking vragen wij om een masker aan te doen dat neus en mond bedekt. Zonder komt u er NIET in ! U houdt dit masker aan tot het einde van uw bezoek.

In de onthaalruimte zal een tafel staan met daarop een bezoekregister. Elk bezoek wordt immers geregistreerd. Gelijktijdig wordt een verklaring op eer ingevuld en de kennisname van de bezoekregels door u ondertekend.

U ontsmet uw handen na de administratieve verplichtingen. Nadien mag u doorgaan naar de kamer van uw familielid of dierbare.

U neemt enkel de lift ter hoogte van de cafetaria en de traphal vooraan. Andere trappen en liften worden NIET gebruikt door bezoek.

U begeeft zich rechtstreeks naar de bewonerskamer. Wenst u een medewerker te spreken, belt u op de rode knop voor hulp. Zij komen bij u op de kamer.

Andere kamers bezoeken en rondwandelen op de afdeling is voorlopig verboden. Wel mag u, als lid uit de bubbel van 4, met uw familielid gaan wandelen op de site. U neemt hiervoor de middenlift naar buiten en als ingang terug naar binnen.

Is de bewoner niet op de kamer, druk op de bel en iemand zal tot bij u komen.

Wij vragen om de hele tijd het mondneusmasker op te houden. Medewerkers mogen u hierop aanspreken.

U mag op de bewonerskamer verse was in de kast leggen, de vuile was meedoen en geschenken afleveren.

U mag knuffelen, handen geven, aanraken van uw bewoner, helpen met eten en drinken.

Bij het verlaten van de kamer vragen we om opnieuw de handen te ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmetting die achter de deur op iedere kamer aanwezig is.

U neemt de kortste weg via de lift aan de cafetaria of de traphal vooraan naar de voordeur van het woonzorgcentrum. Pas bij uw wagen mag u het mondneusmasker afnemen. Raak de voorzijde van je masker niet aan bij het afnemen en weggooien.

Bezoek in de polyvalente ruimte op woensdagnamiddag

Op woensdagnamiddag is er geen bezoek op de kamer. Die namiddag is er enkel bezoek in de polyvalente ruimte mogelijk.

Voor de woensdagnamiddag werken we enkel op afspraak om organisatorische redenen. De bezoekmomenten zijn voor de kleinkinderen, schoonkinderen, broers en zussen, achterkleinkinderen, neven en nichten, en leden uit de bubbel van 4 wanneer bezoek op andere dagen onmogelijk is of dit type bezoek gewenst is.

Op dit bezoek komen maximaal twee personen per bewoner per blok binnen. Kinderen zijn welkom als ze de middelbare school hebben bereikt. Hier gelden de regels van afstand, dragen van het neusmondmasker, achter de plexiwand blijven, niet aanraken en niet knuffelen, niet eten, … We volgen hier de regel dat zij niet behoren tot de dichte bubbel van 4 en dus extra waakzaamheid moet aan de dag gelegd worden.

Kleine geschenken kunnen afgegeven worden. Verhandelen van wasgoed is hier niet het juiste moment. Hiervoor bieden de kamerbezoeken op de andere dagen voldoende mogelijkheden.

Elk bezoek op woensdagnamiddag is het gevolg van een concrete afspraak tussen de voorziening, bezoeker en (indien mogelijk) bewoner.

Voor De Linde voorzien we bezoek op woensdagnamiddag in de polyvalente zaal. Er zijn meerdere bezoekblokken. Namelijk 14 uur, 15 uur en 16 uur. Een bewoner kan twee keer bezoek ontvangen op één middag voor zover de reserveringen dit toelaten.

Concreet wordt u als voorbeeld verwacht om 14 uur op het terras van de polyvalente zaal. U zal worden binnengelaten door een medewerker. Na uw registratie, afgifte verklaring op eer, ontsmetten van de handen, wordt u naar uw tafel begeleid. Wij vragen om plaats te nemen op de stoel, niet onnodig rond te lopen en niets meer aan te raken dan strikt noodzakelijk. Wij rekenen een 40 minuten kwalitatieve gesprekstijd. Nadien wordt u gevraagd de zaal te verlaten via een andere deur die eveneens uitgeeft op het terras. Opnieuw ontsmet u de handen bij het verlaten van de ruimte. Onze medewerkers hebben dan nog net voldoende tijd om alles te ontsmetten en klaar te maken tegen het daaropvolgende bezoekuur van 15 uur. Wij vragen uw medewerking om op tijd te komen, de gesprekstijd te respecteren alsook de privacy en de gesprekstijd van anderen. Niemand zal voor uur binnengelaten worden. Als iedereen geduldig wacht, kan elkeen genieten van een kwalitatief moment van samenzijn.

Aanvragen van een bezoek voor de woensdagnamiddag kan telefonisch op weekdagen vanaf 13u00 tot 16u00. U belt hiervoor naar het algemeen nummer 09/377 31 51.

 Specifieke omstandigheden:

Een nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert van het ziekenhuis wordt getest bij opname. Na 5 dagen volgt een tweede test. Pas wanneer ook het resultaat van de tweede test gekend en gunstig is, kan bezoek gepland worden. Graag hiervoor nog eens contact opnemen met de dienst of bezoek al mogelijk is en of de resultaten al bekend zijn.

Een bewoner is op familiebezoek geweest. Hij of zij verblijft 7 dagen op kamer. Bezoek van de bubbel van vier mag wel maar contact van de bewoner met andere bewoners mag uit voorzorg niet.

We heten u alvast hartelijk welkom !

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Bezoekregeling WZC De Linde met ingang maandag 31 augustus 2020 – bericht van 26 augustus 9u30

Voorbije dagen hebben we met het outbreak managementteam ons hoofd gebogen over de vele noden in ons huis. Noden van bewoners, hun families en onze eigen medewerkers die in uitvoering van alle ontvangen veiligheidsinstructies ook dromen van de “goed oude dagen” waarin menselijk contact zonder angst en twijfel een plek had in onze voorziening.

De adviezen van de taskforce ouderenzorg Vlaanderen die dienen om onze bewoners te beschermen, hebben zeker hun waarde en vormen de basis voor ons huisbeleid covid-19. Gelukkig geven ze ons de vrijheid om afwegingen te maken. Aandacht voor psychisch welzijn mag en moet een plaats krijgen in de dialoog naast het beschermend optreden. Veiligheid (beschermen tegen covid) en warmmenselijkheid (vrijheid in menselijk contact) zijn als gewichten op een weegschaal. Het vinden van een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid is essentieel. Dit principe was en is nog steeds onze houvast voor het maken van keuzes. Wanneer we te streng zijn om de veiligheid te garanderen, riskeren we het menselijke uit het oog te verliezen. Wanneer we alleen kijken naar het warmmenselijke, wordt het onveilig.

Nu de cijfers terug dalend zijn, lijkt een versoepeling te verantwoorden. Bovendien hunkert iedereen naar even een “meer normaal leven” niet wetende wat de herfst en winter zullen brengen. Hoe houden we het samen vol? Hoe houden we het leefbaar? Waar halen we onze levensvreugde? …

Wij hopen dat onderstaande regeling antwoorden biedt op deze vragen.

 

We frissen de reeds gekende basisregels nog even op:

 • Social distancing wordt maximaal gegarandeerd. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen. Wij rekenen op ieders medewerking om afstand te houden van elkaar in de wachtrij, gang, …, zelfs op de kamer vragen we dit te respecteren.
 • Per bezoekmoment worden maximaal 2 bezoekers per bewoner uit de bubbel van 4 toegestaan. Kom dus niet met meerdere personen. Het bezoek zal niet plaatsvinden. Elke bewoner koos met zijn of haar familie welke 4 personen op kamerbezoek mogen komen. De bubbel van 4 is strikt te lezen mits uitzondering van meerdere eigen kinderen dan 4 met inbegrip van eventueel nog de partner. Deze families nemen contact op met de directie voor goedkeuring voor zover nog niet geregeld. Geen enkele bewoner moet in ons huis kiezen tussen zijn of haar kinderen ! (Bv. Er zijn vijf eigen kinderen en nog een partner. Hier wordt een uitzondering voor toegestaan. Let op: geen schoonkinderen, kleinkinderen, … in deze optelsom voor meer dan 4.)

Concreet: voor iedere bewoner werd of wordt een lijst ingediend met 4 namen. Enkel deze mensen mogen op bezoek komen op de kamer. Zij mogen maximaal met twee van de vier gelijktijdig aanwezig zijn tijdens een bezoekblok. Aangezien u niet moet reserveren voor het kamerbezoek, verwachten wij dat de families onderling afspreken met elkaar. Doet u dit niet en er is reeds bezoek binnen, dan zal de toegang geweigerd worden voor wie zich later tijdens het bezoekblok aanmeldt.

De bezoekregeling kan pas aanvatten wanneer de directie beschikt over een ingevulde lijst met 4 namen. Het laatste woord is hierbij steeds voor onze bewoner! De bezoekregeling op kamer start NIET bij ontbreken van een met de familie en bewoner doorgesproken lijst.

 • Aan de bezoeker wordt gevraagd om een verklaring op eer te onderschrijven betreffende zijn/ haar gezondheid inzake COVID-19. Bovendien verwachten wij dat iedereen zich aan de regels houdt betreffende terugkeer uit vakantie uit een rode zone. U komt pas op bezoek wanneer uw test negatief is en je de opgelegde quarantaineperiode heeft doorlopen.
 • In principe is er geen bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting mogelijk tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve of kritieke – situaties. Daar wordt een regeling op maat uitgewerkt. Een beperkt bezoek met hogere veiligheidsnormen wordt daar voorzien door de directie na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 • Bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek. Bezoek wordt door De Linde niet verboden. Het betreft de eigen vrije keuze van de bezoeker.
 • Bezoek vindt plaats op de bewonerskamer voor mensen uit de bubbel van 4 De toegang wordt zo geregeld dat kruising wordt vermeden (bv. tussen internen en externen, tussen afdelingen, …) en er niet onnodig door het gebouw moet gewandeld worden. Contact met andere bewoners en medewerkers dan diegene die het bezoek faciliteren moet steeds vermeden worden.
 • In alle gevallen is een correcte handhygiëne verplicht. Voor bezoekers en bewoners is handalcohol voorzien. Bezoekers ontsmetten de handen voor en na het bezoek. Zij wassen bovendien de handen bij aankomst.
 • Alle personeelsleden die het bezoek begeleiden, dragen een chirurgisch mondmasker. Ook de bewoners dragen zoveel als mogelijk een chirurgisch mondmasker.
 • Alle bezoekers dragen steeds een mondmasker op een correcte manier, dat hij of zij zelf meebrengt. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde ! Wij beschouwen de gehele site als een zone waar maskers verplicht gedragen worden mits uitzondering van de bewoners wanneer dit te belastend is.
 • De frequentie en duur van bezoek wordt ingevuld naargelang de haalbaarheid voor het personeel en de infrastructuur.
 • Er wordt tijdens het bezoek toegezien op het naleven van de richtlijnen. Medewerkers mogen u aanspreken bij het niet respecteren van afspraken. U brengt immers uzelf, uw familielid maar ook andere bewoners en medewerkers in gevaar.
 • Elke bezoek wordt geregistreerd (naam, adres, telefoonnummer, datum en band met de bewoner). Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur voor een periode van 14 dagen. Zolang dus als deze nuttig kunnen zijn voor het traceren van mensen bij een eventuele uitbraak. Nadien worden deze vernietigd. De informatie wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.
 • De gangen, lift, traphal, … worden na de bezoekuren gereinigd en gedesinfecteerd. De ruimten wordt tevens regelmatig verlucht.
 • Er wordt eten noch drank gedeeld.
 • Uitwisselen van voorwerpen zoals onder andere geschenken en wasgoed gebeurt door het bezoek op de kamer zelf. Wasdagen bestaan niet langer en het doorgeefluik wordt gesloten vanaf 1 september 2020.
 • Dieren worden toegelaten. Ze blijven aan de leiband!

 

Namiddagbezoek op de kamer voor de bubbel van 4

Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag in de namiddag van 14u00 tot 15u30. NIET op woensdagnamiddag.

Er wordt gevraagd om de uren stipt te respecteren. Het einde van het bezoekuur zal tijdig omgeroepen worden. Na uw bezoek start immers een poets- en ontsmettingsronde.

Avondbezoek op de kamer voor de bubbel van 4

Enkel op donderdag van 18u00 tot 19u30.

Er wordt gevraagd om de uren stipt te respecteren. Het einde van het bezoekuur zal tijdig omgeroepen worden.

 

Hoe verloopt het kamerbezoek praktisch voor de bubbel van 4?

U mag parkeren op de nieuwe parking vooraan. De barelen zijn gesloten met ingang van 31 augustus 2020. Op de website leest u de afspraken hieromtrent.

U komt vervolgens binnen via de garage. De poort zal geopend worden bij het aanvatten van het bezoekblok. Vanaf het betreden van de parking vragen wij om een masker aan te doen dat neus en mond bedekt. Zonder komt u er NIET in ! U houdt dit masker aan tot het einde van uw bezoek.

Een medewerker zal u welkom heten in de garage en vragen om de handen te wassen.

Na het wassen van de handen mag u doorgaan naar het onthaal. Daar zal een tafel staan met daarop een bezoekregister. Elk bezoek wordt immers geregistreerd met aandacht voor de algemene verordening gegevensbescherming, met minimaal de registratiegegevens van de bezoeker (naam, adres, telefoonnummer en band met de bewoner). Deze gegevens blijven bewaard in het kantoor van de algemeen directeur voor 14 dagen. Gelijktijdig wordt een verklaring op eer ingevuld en de kennisname van de bezoekregels door u ondertekend.

U ontsmet uw handen na de administratieve verplichtingen. Nadien mag u doorgaan naar de kamer van uw familielid of dierbare.

U neemt enkel de lift ter hoogte van de cafetaria en de traphal vooraan. Andere trappen en liften worden NIET gebruikt door bezoek. Wij vragen in de traphal om steeds rechts aan te houden.

U begeeft zich rechtstreeks naar de bewonerskamer en blijft enkel daar gedurende het bezoek. Wenst u een medewerker te spreken, belt u op de rode knop voor hulp. Zij komen bij u op de kamer. Andere kamers bezoeken en rondwandelen op de afdeling is voorlopig verboden.

Is de bewoner niet op de kamer, druk op de bel en iemand zal tot bij u komen.

Wij vragen om de hele tijd het mondneusmasker op te houden. Medewerkers mogen u hierop aanspreken.

U mag op de bewonerskamer verse was in de kast leggen, de vuile was meedoen en geschenken afleveren. Wij vragen uitdrukkelijk om enkel die zaken te doen die noodzakelijk zijn. Raak niet aan wat niet nodig is.

Waar bent u best nog heel voorzichtig mee: knuffelen, handen geven, aanraken van bewoners, … we doen dit niet.

Eten en drinken doen we eveneens niet tijdens het bezoek.

Bij het verlaten van de kamer vragen we om opnieuw de handen te ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmetting die achter de deur op iedere kamer aanwezig is.

U neemt de kortste weg via de lift aan de cafetaria of de traphal vooraan naar de voordeur van het woonzorgcentrum. Pas bij uw wagen mag u het mondneusmasker afnemen. Raak de voorzijde van je masker niet aan bij het afnemen en weggooien.

Onderweg naar de kamer en terug naar buiten raakt u enkel aan wat nodig is om u veilig te kunnen verplaatsen.

 

Doorgeefluik – wasdagen

Aangezien bezoek op de kamer is toegelaten, wordt de regeling van het doorgeefluik en van de wasdagen stopgezet op dinsdag 1 september 2020.

 

Bezoek in de polyvalente ruimte op woensdagnamiddag

Als u goed heeft opgelet dan viel u ongetwijfeld op dat er op woensdagnamiddag geen bezoek mogelijk is op de kamer. Dit heeft een goede reden. Die namiddag is er enkel bezoek in de polyvalente ruimte mogelijk.

Voor de woensdagnamiddag werken we enkel op afspraak. De bezoekmomenten zijn exclusief voorbehouden voor de kleinkinderen of de schoonkinderen. Wij verwachten geen mensen uit de bubbel van 4 ! Zij worden hier niet toegelaten.

Op dit bezoek komen maximaal twee personen per bewoner per week binnen. Kleinkinderen zijn welkom als ze de middelbare school hebben bereikt. Ook hier gelden de regels van afstand, dragen van het neusmondmasker, achter de plexiwand blijven, niet aanraken en niet knuffelen, niet eten, … We volgen hier de regel dat zij niet behoren tot de dichte bubbel van 4 en dus extra waakzaamheid moet aan de dag gelegd worden. Medewerkers worden ingezet om de jongere kleinkinderen goed op te vangen en te begeleiden.

Eind september (na 4 bezoekweken) zal deze uitbreiding geëvalueerd worden. Biedt dit een meerwaarde? Verloopt dit veilig? Kunnen we dit uitbreiden naar broers, zussen, … Wij vragen uitdrukkelijk begrip om stapsgewijs deze bijkomende bezoekgelegenheid in te voeren en bij te sturen. Gezien het aanhouden van de bubbel van 5 in de maatschappij tot einde september lijkt het ons wenselijk om ook met de nodige voorzichtigheid onze bezoekmogelijkheden bij te sturen.

Kleine geschenken kunnen door de kleinkinderen afgegeven worden. Verhandelen van wasgoed is geen taak voor de kleinkinderen of eventueel de schoonkinderen. Gelieve dit te respecteren. Hiervoor bieden de kamerbezoeken op de andere dagen voldoende mogelijkheden.

Elk bezoek op woensdagnamiddag is het gevolg van een concrete afspraak tussen de voorziening, bezoeker en (indien mogelijk) bewoner. De afspraak omvat minstens wie op bezoek komt, voor wie de bezoeker komt, wanneer en hoelang het bezoek duurt.

Voor De Linde voorzien we bezoek op woensdagnamiddag in de polyvalente zaal. Aanvangsuur 14 uur, 15 uur of 16 uur.

Concreet wordt u als voorbeeld verwacht om 14 uur op het terras van de polyvalente zaal. U zal worden binnengelaten door een medewerker. Na uw registratie, afgifte verklaring op eer, ontsmetten van de handen, wordt u naar uw tafel begeleid. Wij vragen om plaats te nemen op de stoel, niet onnodig rond te lopen en niets meer aan te raken dan strikt noodzakelijk. Wij rekenen een 30 minuten tot maximaal 40 minuten kwalitatieve gesprekstijd. Nadien wordt u gevraagd de zaal te verlaten via een andere deur die eveneens uitgeeft op het terras. Opnieuw ontsmet u de handen bij het verlaten van de ruimte. Onze medewerkers hebben dan nog net voldoende tijd om alles te ontsmetten en klaar te maken tegen het daaropvolgende bezoekuur van 15 uur. Wij vragen uw medewerking om op tijd te komen, de gesprekstijd te respecteren alsook de privacy en de gesprekstijd van anderen. Niemand zal voor uur binnengelaten worden. Als iedereen geduldig wacht, kan elkeen genieten van een kwalitatief moment van samenzijn in uiteraard deze moeilijke omstandigheden.

Aanvragen van een bezoek voor de woensdagnamiddag kan vanaf donderdag 27 augustus 2020 enkel nog telefonisch op weekdagen vanaf 13u00 tot 16u00. U belt hiervoor naar het algemeen nummer 09/377 31 51.

Eindelijk meer vrijheid en bezoek maar … dit is een regeling die de medewerking van elkeen vraagt. De regels die er nog zijn, vragen om opgevolgd te worden.

 

Kan en mag verstrengen van deze bezoekregeling?

JA !

 1. De regelgeving voorziet dat wij als voorziening altijd kunnen beslissen om tijdelijk een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden, en dit voor de gehele voorziening, een afdeling of een bewoner. Wanneer dit van toepassing is, wordt dit zo snel als mogelijk gecommuniceerd en gemotiveerd. Bijvoorbeeld: er is een uitbraak op een bepaald verdiep. Dan kan bezoek op die afdeling tijdelijk verboden worden. Op ‘de waterlelie’ hebben we dit scenario helaas al eens meegemaakt.
 2. Ook de Overheid of het lokale bestuur van Lievegem kan, in het kader van de opvolging van de curves en COVID-besmettingsgraad in de samenleving of gemeente, steeds aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld bij een uitbraak op grondgebied Lievegem.
 3. Als een bezoeker de voorwaarden van de voorziening niet naleeft, kan hij of zij voor 14 dagen de toegang geweigerd worden. Wanneer blijkt dat hierbij de veiligheid van de bewoner dusdanig in gevaar werd gebracht, kan ook deze bewoner kamerisolatie krijgen om andere bewoners te beschermen. Wees dus waakzaam en de regels indachtig.
 4. Een nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert van het ziekenhuis wordt getest bij opname. Na 5 dagen volgt een tweede test. Pas wanneer ook het resultaat van de tweede test gekend en gunstig is, kan bezoek gepland worden. Graag hiervoor nog eens contact opnemen met de dienst of bezoek al mogelijk is en of de resultaten al bekend zijn.
 5. Een bewoner is op familiebezoek geweest. Hij of zij verblijft 7 dagen op kamerisolatie. Bezoek van de bubbel van vier mag wel maar contact van de bewoner met andere bewoners mag niet.

Wij begrijpen dat dit voor u allemaal weer aanpassen wordt. En toch durven wij met aandrang vragen om de bovenstaande regels door te nemen en ter harte te nemen. Wanneer wij allemaal ons best doen, kunnen we deze schikking hopelijk gedurende een tijd aanhouden. Beter bezoek met beperkingen op een veilige wijze dan geen bezoeken.

We heten u alvast hartelijk welkom !

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Update beleid covid-19 in ons huis – donderdag 20 augustus 2020 – 18 uur

Beste bezoeker van onze website

Met heel veel vreugde en opluchting kunnen wij u melden dat de bewoner van ‘de waterlelie’, die geveld was door corona, terug op de eigen kamer verblijft in goede gezondheid. Onze cohortunit is onbewoond ! Wij hopen dit komende weken zo te kunnen houden. Iedereen trouwens op de afdeling is in goede gezondheid en niemand testte er positief. Komende maandag 24 augustus 2020 zetten wij dan ook onze deuren terug open voor bezoek. Voorbije veertien dagen in isolatie zijn zo goed mogelijk doorgebracht maar niemand van ons kan het bezoek van eigen kinderen vervangen. Onze mensen kijken er dan ook enorm naar uit.

Nu de cijfers een aantal dagen dalend zijn, is het tijd om de huidige werking te evalueren. Wij communiceren zo snel mogelijk met u allen of en hoe we tegen 1 september 2020 bijsturen. De nationale veiligheidsraad bracht geen raad. We bevragen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid of een bijsturing van adviezen en regels te verwachten is. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Een fijne zomerse avond Els Braeckman

 

 

 

Toegang parking bezoekers WZC DE LINDE – 20 augustus 2020

Beste bewoner, familie, vertegenwoordiger

Vanaf maandag 31 augustus wordt de parking vooraan opnieuw afgesloten met een bareel. De inrit van de parking vindt plaats aan de zijde van de kapel, de uitrit naast de nieuwe appartementsblok richting het dorp. Borden om dit correct aan te duiden, worden eerstdaags geplaatst. Dit zal alles iets duidelijker en veiliger maken. Voor bezoekers met de fiets of te voet, is er een strook naast de barelen. De rijweg is daar door een metalen beugel gescheiden van de zone voor voetgangers en fietsers.

Toegang van de parking?

Binnen het systeem krijgen alleen de partner, kinderen, of bij afwezigheid daarvan de vertrouwenspersoon van onze bewoners de mogelijkheid om een badge aan te schaffen om de bareel te openen. Deze badge kan u verkrijgen tegen een waarborg van €40. Met de bekomen badge kan u dag en nacht op de site. Op deze regeling is er een uitzondering voor thuiszorgdiensten, paramedische diensten, pedicure, kapper, … . Deze betrokken diensten kunnen ook een badge aanschaffen tegen een waarborg van €40.

Alle dokters die patiënten hebben in ons WZC, mogen zich aanmelden bij de directeur zorg, mevr. Elke Sierens, voor het aanschaffen van een badge. Diegenen die reeds over een badge beschikken uit het verleden hoeven niets te doen.

Kort parkeren kan met uw genomen ticket steeds voor maximaal 15 minuten. Dit kan bedoeld zijn om iemand op te halen, af te zetten, de postbode, …

Vooraan aan de straatzijde is er ook een ‘kiss en ride zone’. Dit is het stukje parking voor de tweede bareel. Deze biedt ons mogelijkheden voor de toekomst. We denken aan de zondagsviering bij de zustergemeenschap, … . Deze zone kan bv. gedurende de tijd van de eucharistieviering op zondag gratis geopend worden. Zo kan iedereen die naar de viering komt zich parkeren zonder badge of zonder te betalen.

Voor een bezoek aan het woonzorgcentrum, De Zilverlinde of De Bedding vragen we om door te rijden naar het tweede parkingdeel.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

U rijdt op kant kapel. Ofwel heeft u een badge en houdt u deze voor de lezer aan de eerste bareel. U zal zien dat de tweede bareel opent wanneer u verder rijdt. Zo komt u op de parking voor het woonzorgcentrum. Heeft u geen badge, dan neemt u een ticket. Dit bewaart u goed. Op het einde van uw bezoek betaalt u in de inkom van het wzc voor uw parkeertijd. U verlaat de parking langs de uitrit kant dorp. U houdt terug uw badge voor de lezer. De barelen gaan voor u open. Heeft u geen badge dan steekt u uw ticket na betalen in de automaat aan de bareel.

Uw parkeerbadge blijft in dienst zolang uw familielid bij ons woont. Bij overlijden of beëindigen kan u de aan de opnameverantwoordelijke Marieke Vermeire terugbezorgen. U krijgt dan de waarborg van €40 terug op dat moment.

Waar en wanneer kan u een badge aanschaffen?

Iedere weekdag van 13 uur tot 16 uur in het onthaal van het wzc. Marieke of Nathalie helpen u graag verder. Bel gerust aan, aan de voordeur of klop op de venster van het doorgeefluik. Enkel cash te betalen.

Familieleden die vandaag reeds over een parkeerbadge beschikken uit het verleden, hoeven niets te doen. De namen van al deze mensen zijn opgeslagen in ons computersysteem en werden overgezet naar het nieuwe parkingsysteem.

 

U bent bewoner in De Zilverlinde

Iedereen die in De Zilverlinde woont, krijgt bij opname een badge. Hiervoor werd geen waarborg gevraagd. Dit hoort bij de basisovereenkomst. Deze badge biedt u dag en nacht toegang op de site. U hoeft dus niets te doen.

Waar parkeert u?

Ofwel huurt u een garage of u huurt een vaste parkeerplaats op de parking achteraan. Kiest u hiervoor niet, dan maakt u gebruik van de parking vooraan.

Wij willen nogmaals uitdrukkelijk meegeven dat parkeren voor de inkom van De Zilverlinde verboden is. Enkel iemand ophalen of afzetten, is er toegestaan. Dit staat duidelijk aangegeven met een verbodsteken. Ook parkeren op grasperken wordt niet langer toegestaan nu alle werkzaamheden op de site afgerond zijn. De zijkant van het woonzorgcentrum is voorzien voor artsen. De strook voor de garage is voorzien voor diensten eigen aan het woonzorgcentrum, technische diensten, leveringen, …

Vriendelijke groeten

Els Braeckman , algemeen directeur

Elke Sierens, directeur zorg

 

 

 

 

Quarantaine kaart - houd moed - JELLY JAZZ - Jelly Jazz webwinkel

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19  – vrijdag 14 augustus 2020, 15 uur

Beste familie en bezoeker

Wij besloten begin deze week om alle bewoners en personeel betrokken bij de afdeling de waterlelie te laten testen. Wij kunnen sinds deze middag melden dat alle uitslagen gunstig zijn. Niemand testte positief. Vanaf morgen mogen onze bewoners zich terug vrij op de afdeling verplaatsen. Op afdelingsniveau zullen zij samen eten en activiteiten aangeboden krijgen. Er zal gezorgd worden dat onze bewoners ook eens naar buiten kunnen onder begeleiding van zorgmedewerkers. Afstand met bewoners en medewerkers van andere afdelingen wordt zeker behouden.

Als de situatie verder gunstig evolueert, stopt de afdelingsquarantaine op zondag 23 augustus 2020. Externen zoals pedicure en kapster worden toegelaten op maandag 24 augustus. Onze bewoners van ‘de waterlelie’ kunnen vanaf diezelfde maandag ook terug bezoek ontvangen in de polyvalente zaal.

Dank u wel families en vrienden voor jullie medewerking en begrip.

Wij wensen jullie een Zalige Hoogdag morgen en in bijzonder veel moed en geduld.

Iedereen kijkt uit naar het weerzien op 24 augustus 2020 !

 

Een genegen groet

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19  – maandag 10 augustus 2020, 17 uur

Beste familie en bezoeker

Wij besloten eerder deze dag om bewoners en personeel betrokken bij de afdeling de waterlelie te laten testen. Morgen 11 augustus 2020 is een testteam voorzien dat alle bewoners op hun kamer zal bezoeken. Onze bewoners ontvangen nog deze avond een brief van het afdelingshoofd Nele met een woordje uitleg. Voor alle andere afdelingen blijft alles behouden en zijn er voorlopig geen redenen tot bijsturing. Na de testronde bij de bewoners zijn onze medewerkers aan de beurt.

Wij begrijpen dat deze testen niet aangenaam zijn voor bewoners en medewerkers maar ze zijn zeer waardevol in ons plan om onze voorziening te vrijwaren van verdere verspreiding. Meten is weten. De opgedane kennis zorgt ervoor dat we nog meer gericht onze acties kunnen opzetten.

Verder hopen wij van harte dat we de in de loop van deze week gunstige resultaten mogen publiceren zoals bij vorige testrondes steeds het geval was. Er is op heden geen reden tot paniek !  Beredeneerd werken met indachtig zijn van alle maatregelen is wat ons te doen staat. Niets wordt aan toeval overgelaten. Onze bewoners van de waterlelie zijn onze hoogste prioriteit.

Het kamerarrest proberen we zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. De hitte is op dit ogenblik een extra aandachtspunt. Extra drankrondes, voetbaden, een ijsje, een aangepast menu, frisse doeken, … alles om een beetje verlichting en verkoeling te brengen.

Dank u wel families en vrienden om ons te helpen om goed zorg te kunnen dragen voor onze bewoners. Iedereen volgt nauwgezet alle afspraken. Wij zijn bewoners en families hiervoor zeer dankbaar. Jullie medewerking en steun is van onschatbare waarde voor de zorgteams.

Samen hopen op het best mogelijke resultaat !

Een genegen groet

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

 

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19  – zaterdag 8 augustus 2020, 16 uur

Beste families en vrienden

Vorige donderdag is een bewoner op de afdeling de waterlelie na terugkeer uit het ziekenhuis positief getest op corona. Het resultaat van de test is ons deze middag door het labo medegedeeld. De bewoner en de familie werden reeds op de hoogte gebracht door de behandelend arts.

Betrokken bewoner is ondertussen overgebracht naar een cohortunit zodat er geen contact met medebewoners mogelijk is. Uit voorzorg wordt iedereen die uit het ziekenhuis terugkeert bij ons getest en geïsoleerd op kamer tot na resultaat van de test. Hierdoor kunnen we ook iedereen geruststellen dat er zich voorbije dagen geen contacten met medebewoners hebben voorgedaan.

De bewoners op de waterlelie genieten op dit ogenblik onze extra aandacht. Wij blijven bijzonder waakzaam ! Om eventuele verdere verspreiding te vermijden, werden alle bewoners van de waterlelie gevraagd om preventief op kamer te blijven. De bewoners zelf zijn op de hoogte gebracht van de reden van deze maatregel. Alle bezoek zal daarom komende week niet mogelijk zijn voor bewoners van de waterlelie. Ook pedicure en kapster worden volgende week niet toegelaten op de getroffen afdeling. Voor alle andere afdelingen blijven de bezoekregels voor bezoek in de polyvalente zaal of per uitzondering kamer gelden.

Wij hopen dat het snel beter mag gaan en verdere verspreiding kan vermeden worden. We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen. Er is geen reden tot paniek. We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de families en medewerkers. Wij proberen intern zoveel mogelijk gepaste oplossingen te voorzien en hopen dat de rust snel kan terug keren.

Vrijdag 14 augustus 2020 wordt een evaluatie ingepland. Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte en houden eraan om u uitdrukkelijk te bedanken voor het begrip en vertrouwen. Alle families van de waterlelie worden nu maandag, 10 augustus 2020, opgebeld om hen te verwittigen dat de bezoeken komende week alvast niet kunnen doorgaan.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

 

EVALUATIE BEZOEKREGELS MET INGANG 25 JULI 2020 – mededeling 3 augustus 2020 om 19u30

 

Beste bewoner

Beste familie & bezoeker uit de bubbel van 4

Zoals afgesproken, werd deze middag het aangepast bezoekersbeleid van 25 juli 2020 geëvalueerd. Helaas is de dagelijkse berichtgeving via de media ongunstig. Cijfers van besmettingen en opnames in ziekenhuizen stijgen. België is een oranje gebied op de lijst van de Europese Unie. Iedere dag zien we meer en meer gemeenten die de alarmdrempel overschrijden. Voorlopig blijft Lievegem gespaard van uitbraken. Ook in ons huis zijn er nog geen signalen dat het de verkeerde kant opgaat.

Om deze gunstige positie te behouden, worden na evaluatie bijsturingen doorgevoerd die vanaf woensdag 5 augustus 2020 in voege gaan. Wij beseffen dat deze veranderingen voor families en mantelzorgers moeilijk zijn, onze oprechte excuses hiervoor. Deze keuzes werden echter gemaakt in het belang van de veiligheid van elkeen en haalbaarheid binnen de dagelijkse werking van ons huis.

 1. Bezoek van uw familielid & kennis

Elk bezoek is het gevolg van een concrete afspraak tussen de voorziening, bezoeker en (indien mogelijk) bewoner. De afspraak omvat minstens wie op bezoek komt, voor wie de bezoeker komt, wanneer en hoelang het bezoek duurt. Voor De Linde voorzien we bezoek op weekdagen. Aanvangsuur 14 uur, 15 uur of 16 uur.  Concreet wordt u als voorbeeld verwacht om 14 uur op het terras van de polyvalente zaal. U zal worden binnengelaten door een medewerker. Na uw registratie, afgifte verklaring op eer, ontsmetten van de handen, wordt u naar uw tafel begeleid. Wij vragen om plaats te nemen op de stoel, niet onnodig rond te lopen  en niets meer aan te raken dan strikt noodzakelijk. Wij rekenen een 30 minuten tot maximaal 40 minuten kwalitatieve gesprekstijd. Nadien wordt u gevraagd de zaal te verlaten via een andere deur die eveneens uitgeeft op het terras. Opnieuw ontsmet u de handen bij het verlaten van de ruimte. Onze medewerkers hebben dan nog net voldoende tijd om alles te ontsmetten en klaar te maken tegen het daaropvolgende bezoekuur van 15 uur. Wij vragen uw medewerking om op tijd te komen, de gesprekstijd te respecteren alsook de privacy en de gesprekstijd van anderen. Niemand zal voor uur binnengelaten worden. Als iedereen geduldig wacht, kan elkeen genieten van een kwalitatief moment van samenzijn in uiteraard deze moeilijke omstandigheden.

Aanvragen van een bezoek kan vanaf woensdag 5 augustus 2020 enkel nog telefonisch op weekdagen vanaf 10u00 tot 16u00. U belt hiervoor naar het algemeen nummer 09/377 31 51. Er zal vanaf volgende week maandag een extra administratieve medewerker ingezet worden om dit alles mee in goede banen te leiden. Mailen of rechtstreeks bellen met de afdeling of het animatieteam is niet langer haalbaar. Mensen zijn aan het verzorgen of midden in een activiteit waardoor zij de vraag niet correct kunnen verwerken met als gevolg dat er fouten bij de reserveringen gebeuren. Dergelijke situaties willen wij graag vermijden voor onze bewoners die uitkijken naar ieder bezoek. De administratieve medewerker kan uw vraag onmiddellijk bekijken en in het reservatiesysteem verwerken.

Voor bewoners die extra zorg vragen of zich in een palliatieve toestand bevinden en bijgevolg niet naar de polyvalente zaal kunnen, wordt steeds door het crisisteam naar een oplossing gezocht. Betrokken families worden persoonlijk verwittigd over de aangepaste bezoekregeling.

 1. Geschenken en proper wasgoed

Uitwisselen van voorwerpen zoals geschenken en proper wasgoed kan enkel nog via het doorgeefluik aan het onthaal. Het onthaal zal hiervoor geopend zijn van maandag tot zaterdag (gesloten op zon- en feestdagen) van 13 uur tot 16 uur. De nieuwe onthaalmedewerker zal eveneens voor deze opdracht ingezet worden.

Voor het afleveren van proper linnen blijven de afspraken nog steeds gelden:

 • De propere was opbergen in een propere plastiek zak en vervolgens in een tweede propere zak verpakken.
 • De plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken !
 • Pas steeds handhygiëne toe bij het manipuleren van het linnen.
 1. Vuil wasgoed

Het meenemen van vuil wasgoed zal opnieuw verlopen via de garage op een vaste wasdag(en). Wij vragen aan de families om het diensthoofd te contacteren van betrokken afdeling en uw keuze door te geven. U kan kiezen uit maandag, woensdag en zaterdag. De was kan zo de avond voordien opgehaald worden en klaargezet worden in de garage. Het op en af lopen blijft niet langer haalbaar voor onze zorgmedewerkers op momenten van bezoek. Deze wijze van werken, zal onnodige telefoons en wachttijden wegwerken. Was verhandelen in de polyvalente ruimte tijdens bezoek lukt bovendien niet. Waszakken blijven staan met alle ongemak en onhygiënische toestanden als gevolg.

De garagepoort zal geopend zijn tussen 10 uur en 16 uur op maandag, woensdag en zaterdag zoals eerder dit jaar werd georganiseerd.

Ook daar gelden de afspraken nog steeds:

 • Onze zorgmedewerker stopt de was in een plastiek zak zonder het vuil linnen op te schudden en zonder de lucht uit de zak te duwen. Nadien sluit de medewerker die zak en stopt deze zak met wasgoed in een tweede zak.
 • Onze zorgmedewerker past nadien handhygiëne toe.
 • Wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°).
 • De was bij voorkeur in de droogkast drogen.
 • De propere was opbergen in een propere plastiek zak en vervolgens in een tweede propere zak verpakken.
 • De plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken !
 • Pas nadien steeds handhygiëne toe.
 • De medewerker die de gewassen kledij aanneemt, haalt deze uit de buitenste zak en past handhygiëne toe.
 • De buitenste zak wordt teruggeven aan de familie bij het aannemen van de was aan het raam.
 • De binnenste plastiek zak wordt vernietigd.

TIP !  

Voorbije weken merken wij door het huidig systeem (wegens corona) vele verliezen van wasgoed op. Wij adviseren daarom de families om wasgoed te labelen ook wanneer de familie persoonlijk voor de was zorgt. Dit kan ons helpen om verloren stukken terug aan de juiste bewoner te bezorgen. Families die samenwerken met de wasserij hoeven dit niet te doen. Deze was wordt steeds gelabeld door de wasserij zelf. Wij hopen dat dit kan bijdragen tot het verhelpen van dit probleem. Dank u wel alvast voor uw medewerking.

 1. Vrijwilligers

Wij zijn onze vrijwilligers heel dankbaar voor de extra hulp die zij ons bieden. Heel even hebben wij deze mensen ingezet in onze werking. De hulp was zeker welkom voor het zorgpersoneel en het terugzien hartelijk voor onze bewoners. Toch werd deze middag besloten de samenwerking terug te stoppen. De evolutie buitenshuis is ongunstig en onze vrijwilligers behoren bijna allemaal tot de groep 65-plus. Wij willen hen niet in gevaar brengen en hun gezondheid voorop stellen. Deze mensen worden persoonlijk gecontacteerd voor het tijdelijk stoppen van hun opdracht. We kijken uit naar een duurzaam weerzien in veilige omstandigheden.

 1. Bezoek bij familie buitenshuis – nieuwe opnames – terug uit het ziekenhuis

Afspraken werden reeds gecommuniceerd maar zorgen nog voor vele vragen. Daarom graag even ter verduidelijking:

 • Bewoners die de voorziening willen verlaten voor een bezoek bij familie in de bij het woonzorgcentrum gekende bubbel van 4, kunnen dat doen zolang er geen problematische uitbraak is in de gemeente. Ze moeten wel overleggen met het woonzorgcentrum, een mondmasker dragen en afstand respecteren.  Bij terugkeer verblijven bewoners op kamer voor 7 dagen. Een bezoek gedurende die periode is niet mogelijk.
 • Een nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert van het ziekenhuis na verblijf met overnachting wordt getest bij opname. Na 5 dagen volgt een tweede test. Pas wanneer ook het resultaat van de tweede test gekend en gunstig is, kan bezoek gepland worden. Tot dan verblijft de bewoner in quarantaine op de kamer.
 1. Familiefeest

Het jaarlijkse familiefeest in september zal dit jaar niet georganiseerd worden. Lang hebben we gehoopt dat we in een aangepaste formule per afdeling iets konden uitwerken in aanwezigheid van de bubbels van vier. Dit blijkt momenteel te hoog gegrepen. Een ommekeer in de negatieve cijfers is niet in zicht. Wanneer en onder welke vorm we wel iets kunnen plannen? Het antwoord hierop blijven we u momenteel verschuldigd.

 1. Parking

De bezoekersparking zal voor het aanvangen van het nieuwe schooljaar gesloten worden met de barelen. Wanneer concreet zal u allen per brief gecommuniceerd worden. U kan zich reeds voorbereiden op dit moment.

 • Heeft u al een badge dan hoeft u niets te doen. Deze zal werken om de barelen op de parking vooraan te openen. Onze technische dienst heeft de oude badges geprogrammeerd in het nieuwe systeem.
 • Heeft u nog geen badge als partner of kind? U kan deze aanvragen bij de opnamedienst. Mevrouw Marieke Vermeire is terug uit vakantie op 12 augustus 2020. U betaalt € 40 waarborg per badge. Bij het later inleveren hiervan zal de waarborg terugbetaald worden. Met de badge heeft u 24u/24u toegang tot de site vooraan. De badge heeft geen toegang tot de personeelsparking achteraan !
 • Heeft u geen badge als mantelzorger? Er zijn dus geen kinderen of partner meer dan kan u ook genieten van bovenstaande regeling.
 • Voor alle andere bezoekers is parkeren betalend. De eerste 15 minuten zijn gratis, betalen vanaf de 16de minuut parkeren. Deze korte tijdspanne is voorzien voor de postbode, de labodiensten, vrijwilligers die iemand ophalen of terugbrengen, …
 • Voor vrijwilligers, artsen en diensten aan huis gelden afspraken die later nog specifiek zullen gecommuniceerd worden.

Wij hopen met deze nieuwsbrief u voldoende geïnformeerd te hebben in deze opnieuw moeilijke tijden. Inspanningen worden gevraagd van ons allemaal en in bijzonder van onze bewoners. Dat dit doorweegt, onzekerheid en angst brengt, verdriet en hunker naar vrijheid hoeven wij eigenlijk niet te schrijven. Toch mogen wij samen de moed niet verliezen.

We moeten durven vertrouwen op de mensen die zoeken naar een remedie om deze pandemie te overwinnen.

We moeten durven vertrouwen op de wijsheid van mensen om regels te respecteren.

We moeten durven vertrouwen op elkaar dat we het beste voorhebben met onze geliefden en elkaar.

We moeten durven hopen en durven geloven dat we gedragen worden.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

VERDUIDELIJKING BEZOEKREGELS (punt 6) -29 juli, 16 uur.

Onderstaande mededeling werd reeds gecommuniceerd in de nieuwe bezoekregels, deze maatregel willen wij even verduidelijken.

   • Bewoners die de voorziening willen verlaten bij familie in de bubbel van 4, kunnen dat doen als er geen problematische uitbraak is in de gemeente. Ze moeten wel overleggen met het woonzorgcentrum, een mondmasker dragen en afstand respecteren.  
   • –> De bewoner maakt deel uit van uw bubbel van vijf. Na een uitstap buitenshuis dient de bewoners voor 14 dagen zich af te zonderen op de kamer. Een bezoekmoment is dan ook gedurende die periode niet mogelijk.

Als er nog onduidelijkheden zijn, aarzel niet om contact op te nemen.

 

 

SAMENVATTING CONCRETE BEZOEKREGELS – 24 juli, 14 uur

Beste bezoekers

Concreet sommen wij de nieuwe afspraken omtrent het bezoek met ingang van zaterdag 25 juli nog eens op:

*Bezoekmoment in de polyvalente zaal voor personen in de bubbel van vier: een afspraak kan u maken op weekdagen liefst via mail naar: animatie@wzc-delinde.be of via het nummer 09 218 96 99 in de voormiddag. We voorzien bezoek op weekdagen. Aanvangsuur 14 uur, 15 uur of 16 uur.

*Bewoners die niet in staat zijn om zich te begeven naar de polyvalente zaal, kan er een andere bezoekregeling georganiseerd worden. De familie mag hiervoor contact opnemen met het diensthoofd van de afdeling.

Was of iets afgeven?

Dat kan! Tijdens de weekdagen kan dit net voor de aanvangsuren van het bezoek,  dus om 13u45, 14u45 en 15u45 in de polyvalente zaal. In de polyvalente zaal is er een op- en afhaalzone voor het wasgoed gecreëerd, hier kan u de vuile was meenemen (graag hiervoor afspreken met de afdeling! Graag een vaste dag(en) plannen), en de propere was achterlaten. Ook andere zaken (een cadeautje, iets om te eten, …) kan u hier achterlaten. Ook personen die geen bezoek hebben gepland kunnen naar de op- en afhaalzonde voor de was.

In het weekend is de polyvalente zaal niet toegankelijk maar zal u aan het lokaal naast de garage (linkerzijde) zaken kunnen afgeven (propere was, cadeautjes,…) en de vuile was kunnen ophalen in de garage. Het doorgeefluik is dus verhuisd van aan de receptie vooraan naar het lokaal naast de garage, en beschikbaar op zaterdag van 14 uur – 16 uur.

Voor wie dit wenst, mag u uw emailadres doorgeven. Zo kunnen wij nieuwe informatie of wijzigingen naar u doorsturen. Dit mag naar volgende e-mailadres gestuurd worden: opname@wzc-delinde.be (Marieke Vermeire)

Op 3 augustus gaan wij de veranderde maatregelen evalueren. Als er wijzigingen zijn, worden deze dan gecommuniceerd.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten

Het directieteam, WZC De Linde

 

 

NIEUWE BEZOEKREGELS DOOR STIJGEN CORONACIJFERS – informatienota 23 juli 2020 om 23 uur

Beste bewoner

Beste familie & bezoeker uit de bubbel van 4

Het is u waarschijnlijk reeds duidelijk dat een tweede golf van corona door ons land trekt. Zowel de Federale als de Vlaamse Overheid hebben deze middag rond de tafel gezeten en strenge maatregelen aangekondigd. Ook voor ons woonzorgcentrum betekent dit weer een aanpassing van het bezoekbeleid met ingang zaterdag 25 juli 2020. Hoewel wij allemaal stilletjes hoopten een stapje vooruit te mogen zetten, leert de realiteit ons dat het echter een stap achteruit is die moet gezet worden.

Als leiding van ons woonzorgcentrum is dit geen fijne boodschap om neer te pennen. Toch ben ik ervan overtuigd dat ons weinig vrijheid rest in het voeren van ons huisbeleid. Onze keuzes, hoe moeilijk ook, dienen welafgewogen en verantwoord te zijn. Misschien en laat ons hierop vertrouwen voorkomt deze stap het opnieuw volledig sluiten van onze deuren. Mag ik daarom oproepen om mee te werken aan dit aangepast bezoekbeleid.

Uit de ontvangen nota’s van het Vlaamse Taskforce Zorg kan ik volgende in een notendop meegeven:

 1. Handen geven, kussen of knuffelen is bij bezoek in een woonzorgcentrum niet meer toegelaten. Deze afspraak is in ons huis steeds sterk aanbevolen en nu dus een strikt te volgen regel.
 2. Bezoekers moeten de 1,5 meter afstand ook respecteren binnen de eigen bubbel. Fysiek contact is dus niet meer toegelaten. Dit was bij ons steeds een voorwaarde voor een veilig kamerbezoek.
 3. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht van het moment van aankomst in het woonzorgcentrum (ook in de wachtrijen) tot het moment van verlaten van ons huis.
 4. Er wordt daarnaast aangeraden om het bezoek bij voorkeur te laten plaatsvinden in open lucht of in een speciaal daartoe voorziene ruimte.
 5. Bezoek op de kamer wordt de uitzondering.
 6. Bewoners die de voorziening willen verlaten bij familie in de bubbel van 4, kunnen dat doen als er geen problematische uitbraak is in de gemeente. Ze moeten wel overleggen met het woonzorgcentrum, een mondmasker dragen en afstand respecteren.
 7. Bij lokale toenames van de besmettingen kunnen de woonzorgcentra het best contact opnemen met het lokaal bestuur. In samenspraak kunnen dan bijkomende maatregelen worden getroffen.

Concreet voor ons woonzorgcentrum gelden bovenstaande verplichtingen en schakelen wij terug over naar bezoek in de polyvalente zaal in plaats van het huidige kamerbezoek.

Het bezoek in de polyvalente zaal hebben we reeds gekend. Doch dit zal er iets anders uitzien dan voorheen. Mogen wij daarom vragen onderstaande afspraken goed door te nemen.

 • Social distancing wordt maximaal gegarandeerd. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen. Hiertoe werden in onze polyvalente zaal tafels zo geschikt dat de 1,5 m afstand ten allen tijde wordt gegarandeerd. Wij rekenen op ieders medewerking.
 • Per bezoekmoment worden maximum 2 bezoekers per bewoner toegelaten uit de gekende bubbel van 4. Kom dus niet met meerdere personen tegelijk. Het bezoek zal niet plaatsvinden. Behoort u niet tot de opgegeven bubbel van 4 dan komt u helaas niet binnen.
 • Aan de bezoeker wordt gevraagd om een verklaring op eer te onderschrijven betreffende zijn/ haar gezondheid inzake COVID-19 en het aanvaarden van de huisregels betreffende het georganiseerd bezoek.
 • In principe is er geen bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting mogelijk tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve of kritieke – situaties. Bewoners die zich in dergelijke toestand bevinden, mogen geen bezoek ontvangen in de polyvalente ruimte. Daar wordt een regeling op maat uitgewerkt op de kamer. Een beperkt bezoek met hogere veiligheidsnormen wordt daar voorzien door de directie na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 • Een nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert van het ziekenhuis na verblijf met overnachting wordt getest bij opname. Na 5 dagen volgt een tweede test. Pas wanneer ook het resultaat van de tweede test gekend en gunstig is, kan bezoek gepland worden. Tot dan verblijft de bewoner in quarantaine op de kamer.
 • Bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek. Bezoek wordt door De Linde niet verboden. Het betreft de eigen vrije keuze van de bezoeker.
 • Bezoek vindt plaats in de polyvalente zaal. De toegang tot de bezoekruimte wordt zo geregeld dat kruising wordt vermeden (bv. tussen internen en externen, tussen afdelingen, …) en er niet onnodig door het gebouw moet gewandeld worden. Contact met andere bewoners en medewerkers dan diegene die het bezoek faciliteren moet steeds vermeden worden.
 • In alle gevallen is een correcte handhygiëne verplicht. Voor bezoekers en bewoners is handalcohol voorzien bij de toegang tot de zaal. Bezoekers en bewoners ontsmetten de handen voor en na het bezoek.
 • Alle personeelsleden die het bezoek begeleiden, dragen een chirurgisch mondmasker. Ook de bewoners dragen zoveel als mogelijk een chirurgisch mondmasker.
 • Alle bezoekers dragen steeds een mondmasker op een correcte manier (neus en mond bedekt) dat hij of zij zelf meebrengt. Dit is een belangrijke voorwaarde !
 • De frequentie en duur van bezoek wordt ingevuld naargelang de haalbaarheid voor het personeel en de infrastructuur. Indicatief stelde de Overheid voor: 1 bezoek per week per bewoner, met een contacttijd van een halfuur per bezoek. Voor De Linde zal dit als volgt gebeuren: voorlopig voorzien we twee keer een bezoek per week per bewoner. Evaluatie zal aangeven of dit haalbaar blijkt. Iedere bewoner moet de kans krijgen, zijn of haar familie te ontmoeten. Bijsturingen zijn mogelijk. Een evaluatie wordt voorzien op 3 augustus 2020.
 • Elk bezoek is het gevolg van een concrete afspraak tussen de voorziening, bezoeker en (indien mogelijk) bewoner. De afspraak omvat minstens wie op bezoek komt, voor wie de bezoeker komt, wanneer en hoelang het bezoek duurt. Voor De Linde voorzien we bezoek op weekdagen. Aanvangsuur 14 uur, 15 uur of 16 uur.  Concreet wordt u als voorbeeld verwacht om 14 uur op het terras van de polyvalente zaal. U zal worden binnengelaten door een medewerker. Na uw registratie, afgifte verklaring op eer, ontsmetten van de handen, wordt u naar uw tafel begeleid. Wij vragen om plaats te nemen op de stoel, niet onnodig rond te lopen en niets meer aan te raken dan strikt noodzakelijk. Wij rekenen een 30 minuten tot maximaal 40 minuten kwalitatieve gesprekstijd. Nadien wordt u gevraagd de zaal te verlaten via een andere deur die eveneens uitgeeft op het terras. Opnieuw ontsmet u de handen bij het verlaten van de ruimte. Onze medewerkers hebben dan nog net voldoende tijd om alles te ontsmetten en klaar te maken tegen het daaropvolgende bezoekuur van 15 uur. Wij vragen uw medewerking om op tijd te komen, de gesprekstijd te respecteren alsook de privacy en de gesprekstijd van anderen. Niemand zal voor uur binnengelaten worden. Als iedereen geduldig wacht, kan elkeen genieten van een kwalitatief moment van samenzijn in uiteraard deze moeilijke omstandigheden.
 • Er wordt tijdens het bezoek toegezien op het naleven van de richtlijnen. Medewerkers mogen u aanspreken bij het niet respecteren van afspraken. U brengt immers uzelf, uw familielid maar ook andere bewoners en medewerkers in gevaar.
 • Elke bezoek wordt geregistreerd (naam, adres, telefoonnummer, datum en band met de bewoner). Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur zolang deze nuttig kunnen zijn voor het traceren van mensen bij een eventuele uitbraak. Nadien worden deze vernietigd. De informatie wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.
 • De bezoekersruimte wordt na elk bezoek gereinigd en gedesinfecteerd. De ruimte wordt tevens regelmatig verlucht.
 • Er wordt noch eten noch drank genuttigd.
 • Uitwisselen van voorwerpen zoals onder andere geschenken en wasgoed kan. Deze worden bij aankomst aan de ingang op de tafel met de afdelingsnaam gezet in de polyvalente zaal. Een medewerker die uw familielid begeleidt naar de kamer zal het meenemen.
 • Het meenemen van vuil wasgoed kan bij het verlaten van de polyvalente zaal. Wanneer u reserveert, geeft u aan of de vuile was zal mee opgehaald worden. De was zal op een tafel aan de uitgang staan. Spreek dus goed af met uw familieleden. Wegens de haalbaarheid voor de afdelingen worden op weekdagen geen andere afhaalmomenten voorzien dan tijdens de bezoekmomenten in de polyvalente zaal. Op zaterdagnamiddag kan was opgehaald en afgeleverd worden tussen 14 uur en 16 uur. Propere was wordt afgegeven via het onthaalluik. Het vuile wasgoed kan u afhalen in de garage. Wij vragen om dit zo maximaal als mogelijk te beperken voor de afdelingen en enkel hiervan gebruik te maken als u niet op bezoek kon komen gedurende de week.
 • Dieren worden niet toegelaten.

Kan en mag verstrengen van deze bezoekregeling?

 JA !

 1. De regelgeving voorziet dat wij als voorziening altijd kunnen beslissen om tijdelijk een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden, en dit voor de gehele voorziening, een afdeling of een bewoner. Wanneer dit van toepassing is, wordt dit zo snel als mogelijk gecommuniceerd en gemotiveerd. Bijvoorbeeld: er is een uitbraak op een bepaald verdiep. Dan kan bezoek op die afdeling tijdelijk verboden worden.
 2. Ook de overheid kan, in het kader van de opvolging van de curves en COVID-besmettingsgraad in de samenleving, dan wel in de sector van de residentiële ouderenzorg, steeds aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld wanneer het aantal nieuwe besmettingen per dag te sterk stijgt door de versoepelingen in de maatschappij.
 3. Als een bezoeker de voorwaarden van de voorziening niet naleeft, kan hij of zij voor 14 dagen de toegang geweigerd worden. Wanneer blijkt dat hierbij de veiligheid van de bewoner dusdanig in gevaar werd gebracht, kan ook deze bewoner kamerisolatie krijgen om andere bewoners te beschermen. Wees dus waakzaam en de regels indachtig. U straft uzelf maar ook de bewoner.

Bent u er klaar voor?

Neem telefonisch contact op met ons op weekdagen tussen 9 uur en 16 uur : 09 377 31 51

Wij helpen u graag verder.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

Coronacijfers stijgen verontrustend – zaterdag 18 juli 2020 – 10 uur

Beste families en vrienden van ons huis. Ongetwijfeld heeft u het nieuws over de stijgende coronacijfers in de media gehoord. Voorbije twee dagen komen de dagcijfers te liggen rond waarden die ons in maart eerder dit jaar deden beslissen tot het sluiten van onze deuren. Enkele dagen later werd het volledige land stilgelegd.

Deze drastische beslissingen zijn momenteel nog niet aan de orde. Toch hoorden wij dat gisteren een extra bijeenkomst voor de Vlaamse sectoren werd gehouden en dat morgen een mini veiligheidsraad wordt gehouden. Genomen beslissingen daar zullen komende dagen en weken op onze werking een impact hebben.

Heel concreet zien wij ons momenteel al genoodzaakt om volgende door te voeren voor bezoek met onmiddellijke ingang:

 • de aangekondigde wandelingen worden geannuleerd;
 • de mondmaskers worden door bezoekers continu gedragen, dus ook op de kamer van de bewoners;
 • afstand van 1,5 meter wordt steeds gehouden, ook op de bewonerskamers;
 • bezoekers worden gevraagd eerlijk te zijn met zichzelf en het woonzorgcentrum. Voelt u enige ziekteklachten, blijf thuis. Bent u  op vakantie geweest in een rode of oranje zone. Laat u testen en ga in quarantaine. U komt niet op bezoek.
 • alle veiligheidsmaatregelen betreffende de huidige bezoekregeling worden behouden en strikt toegepast.

Gezien de veiligheid van iedereen hierbij betrokken is, mogen medewerkers bezoekers die zich niet aan de huisregels houden aanspreken en verzoeken om het huis te verlaten.

Voor onze medewerkers blijven alle lopende maatregelen ter preventie van covid-19 in ons huis verder van toepassing. Wij roepen bij hen op om:

 • te melden wanneer zij terugkeren van een vakantiebestemming die oranje of rood gekleurd is. Wij vragen hen om zich bij hun huisarts te testen en weg te blijven van het werk tot zekerheid bestaat over een veilige terugkeer. De vakantiebestemming behoort tot de privésfeer. Toch durven wij de medewerking van onze medewerkers vragen om hierin transparant te zijn gezien het hogere belang;
 • extra waakzaam te zijn zowel tijdens de werkuren als daarbuiten. Voorbije maanden hebben wij mogen rekenen op hun burgerzin en verantwoordelijk gedrag. Wij vragen dit opnieuw en blijvend voor komende weken;
 • ten allen tijde hun neusmondmasker correct te dragen en handhygiëne toe te passen na ieder zorgcontact;
 • maaltijden te nuttigen volgens voorziene afspraken en hierbij contact met andere afdelingen te weren. De afdelingsbubbel wordt zoveel als mogelijk gerespecteerd tenzij zorg voor bewoners dit uitdrukkelijk vraagt;
 • de ontsmettingsrondes, twee keer per dag, met javel blijvend vol te houden.

Wij bedanken u van harte om met ons inspanningen te leveren om onze voorziening vrij te houden van covid-19. We hopen de zomer goed door te komen en vooral dat verder verstrengen van regels niet noodzakelijk wordt. U kan ons helpen het goede te doen voor onze bewoners. Wij rekenen op u allemaal !

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

Activiteit wandelen in Waarschoot -17 juli 2020

Beste bezoekers,

Vanaf maandag 20 juli zullen wij wandelingen in Waarschoot organiseren op voorwaarde dat we covid-19 kunnen blijven weren uit het WZC.  Dit houdt in dat onze bewoners samen met 1 bezoeker( uit hun bubbel) deze wandeling kunnen meedoen. Om de onderlinge afstand te respecteren, beperken wij ons tot groepjes van 8 bewoners + 8 begeleiders én beperken wij ons elke dag tot 1 verdieping. Deze wandelingen gaan door vanaf 13u30.  Wanneer er meer dan 8 inschrijvingen zouden zijn, organiseren wij een tweede wandeling vanaf 15u. Wanneer de weergoden ons niet gunstig gezind zijn, zullen wij de wandeling uiteraard niet laten doorgaan. Daarom vragen wij om op de invulstrook jullie telefoonnummer achter te laten zodat wij jullie kunnen contacteren.

Praktisch:
– De bezoekers kunnen per week inschrijven voor deze wandelingen, op voorhand inschrijven is verplicht! Inschrijven kan per week.
– De handen worden ontsmet.
– Het onderstaande invulstrookje kunnen jullie invullen en in de brievenbus van de dienst wonen en leven (animatie) afgeven.
– De bezoekers (uit hun bubbel) die mee wandelen, wachten aan de zijdeur van de cafetaria.
– Onze personeelsleden brengen de bewoners naar beneden, de bezoekers komen dus NIET naar binnen.
– Elke dag is een andere verdieping aan de beurt, zorg dus dat u inschrijft voor de juiste dag!

O maandag 20 juli 2020 om 13.30u – Korenbloem
O woensdag 22 juli 2020 om 13.30u – Zonnebloem
O donderdag 23 juli 2020 om 13.30u – Klaproos
O vrijdag 24 juli 2020 om 13.30 – Waterlelie
* dinsdag 21 juli is een feestdag, de wandeling gaat dus niet door. (N.B.: ook de bezoeken zullen op 21 juli NIET doorgaan)

EEN BRIEF MET INSCHRIJVINGSSTROOKJE VINDT U TERUG OP DE KAMER VAN DE BEWONER.

INDIEN U NIET OVER EEN BRIEF BESCHIKT, MAG U UW INSCHRIJVING DOORMAILEN NAAR DE DIENST WONEN EN LEVEN. animatie@wzc-delinde.be

 

 

 

Huisregels WZC De Linde in tijden van corona – 16 juli 2020

Beste familieleden

Er is een kleine aanpassing in de aanmelding voor het bezoekmoment. Volgens de nieuwe richtlijnen is de temperatuur controle voor u als bezoeker niet langer van toepassing. De registratieprocedure (rekeninghoudend met de wet van de privacy) en alle andere maatregelen gelden als voorheen.

Enkele punten willen wij graag nog eens verduidelijken:

 • Als uw familielid buitenshuis gaat, (met uitzondering van doktersconsultaties): de bewoner dient 14 dagen in afzondering op de kamer te verblijven. Dit wil dan ook zeggen dat bezoek die dagen niet is toegelaten.
 • Als uw familielid terugkomt na een opname in het ziekenhuis: de bewoner dient twee maal getest te worden op het virus. Als er twee negatieve resultaten zijn mag de bewoner terug uit afzondering. Vooraleer de testresultaten gekend zijn is het dus niet mogelijk om uw familielid te bezoeken.

De afdeling is niet in de mogelijkheid om alle personen van de bubbel persoonlijk op te bellen. Neem gerust contact op met de afdeling als u graag wil informeren naar de testresultaten.

Alvast bedankt voor uw begrip.

 

 

Wij zijn met vakantie! - Ritchie Solutions

 

Aanpassing huisregels WZC De Linde in tijden van corona – 1 juli 2020

Na weken de deuren gesloten te houden, namen we precies drie weken terug het initiatief om ze op een kier te zetten. Dit was een zéér grote stap die met de nodige voorzichtigheid diende genomen te worden.

Het weerzien op kamer deed iedereen zichtbaar deugd. De bubbels van vier deden hun intrede, families organiseerden zich in het uitwerken van een regeling en iedereen deed zijn best om de regels te respecteren. Dank u wel namens bewoners en medewerkers van dit huis.

We moeten echter allemaal samen waakzaam blijven. Zoals eerder geschreven, zoeken we in De Linde een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid. Telkens goed afwegen bij het nemen van beslissingen blijft belangrijk. Wij deden dit voorbije dagen terug met grote betrokkenheid en hopen dat u de gemaakte keuzes kan respecteren en waarderen.

De aanvang van de vakantieperiode was voor velen een moment om naar uit te kijken. Hopend dat versoepelingen zouden aangekondigd worden. Wij hoorden de verzuchtingen bij bewoners, families en medewerkers. Na overleg met huisartsen en na beraadslaging door het outbreak-management team werd echter beslist om niet verder te versoepelen. De huidige regels blijven verder aanhouden.

Enkel volgende punten worden aangepast:

 • kappers en pedicures zijn terug welkom op de kamer op weekdagen en dit tijdens de kantooruren (8u30 tot 16u30). De kapsters en pedicures die aan ons huis verbonden zijn, waren reeds eerder terug toegelaten. Zij volgen de regels van het personeel betreffende het aanmelden, ontsmetten van de handen en het verplicht dragen van een masker over neus en mond.
 • tijdens het bezoek op de kamer wordt niet meer gecontroleerd op het dragen van een masker door de bezoeker op voorwaarde dat de veilige afstand bewaard blijft (1,5 meter). Zodra de kamer wordt verlaten, moet het masker gedragen worden. Onze eigen medewerkers blijven uit voorzorg hun makers dragen gedurende hun volledige werkdag.

We begrijpen de verzuchtingen voor meer vrijheid en verlangen evenzeer naar het normale leven. Maar we dragen een grote verantwoordelijkheid in ons huis voor vele kwetsbare bewoners. De inzet van bewoners, personeel, families, … was en is nog steeds groot. De strijd is op dit ogenblik nog niet gestreden. Wij bedanken iedereen van harte voor de inzet en hopen verder op deze betrokkenheid te mogen rekenen.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

Evaluatie kamerbezoeken – uitbraak Corona kleuterschool ‘t Kersenpitje – maandag 15 juni 17 uur

Beste bezoeker van ons huis

De kamerbezoeken zijn goed opgestart en beetje bij beetje begint iedereen dan ook te wennen aan de wijze waarop. Terug naar het ”normale leven” is nog steeds niet aan de orde. Helaas is de uitbraak in de kleuterschool het ’t Kersenpitje daarvan een droevig voorbeeld. We mogen onze waakzaamheid niet verliezen. Het onzichtbare gevaar bevindt zich nog steeds onder ons.

We hopen voor onze buren dat hun kordate aanpak succesvol mag zijn en dat de besmetting zo beperkt mogelijk kan gehouden worden. Twee kleuters zijn besmet. Hun klasjes werden voor 14 dagen in quarantaine geplaatst. Alle betrokkenen werden op de hoogte gebracht. Directie en leerkrachten doen samen al het mogelijke voor een verder goed verloop. We duimen voor hen !

Dit hoeft natuurlijk geen onmiddellijke reden tot paniek te zijn voor De Linde. Het brengt ons echter in een verhoogde fase van alertheid met volgende bijsturingen:

 1. Vier medewerkers wiens kinderen in het Kersenpitje school lopen, werden uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Ze ondergingen een Covid-19 test en aanstaande vrijdag volgt een tweede test. Pas na twee gunstige testresultaten worden ze opnieuw op de werkvloer toegelaten.
 2. Bezoekers die ook maar enige link hebben met de kleuterschool worden gevraagd om tot en met 27 juni 2020 niet op bezoek te komen.

Met deze twee maatregelen nemen we samen onze verantwoordelijkheid op om Corona buiten onze muren te houden. Veiligheid van de groep primeert hier even op de wensen en noden van het individu. Samen zijn we al een lange weg gegaan. Laat onze gezamenlijke inspanning niet voor niks zijn.

We beseffen dat we veel vragen van onze families en toch durven wij vandaag opnieuw oproepen tot naleven van onze huisregels en deze van de Federale Overheid. Helaas zijn we moeten overgaan tot het weigeren van de toegang voor enkele bezoekers. Eten en drinken samen doen we niet. Mondmaskers afdoen, knuffels en kussen, … nog even niet.

Met spijt in het hart ontzeggen wij bewoners hun bezoek voor 14 dagen bij niet naleven van afspraken. Maar na vermaningen is dit echter de verantwoordelijkheid van het bezoek zelf.

Wanneer wij allemaal ons best doen, kunnen de kamerdeuren hopelijk geopend blijven. Beter bezoek met beperkingen dan geen kamerbezoeken.

Laten we respect tonen voor elkaar door samen de regels te volgen. We rekenen op U !!!

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

 

Stedelijke basisschool Noord | Welkom op onze school

Nieuwe bezoekregeling WZC De Linde –  8 juni 2020 – 20 uur

Na weken de deuren gesloten te houden, nemen we nu voorzichtig het initiatief op ze op een kier te zetten. Niet alleen de voordeur gaat open maar ook de kamerdeuren van onze bewoners.

Eindelijk … horen ik velen van u denken.

Maar … dit is een zéér grote stap die met de nodige voorzichtigheid dient gezet te worden. Alleen kunnen wij dit niet doen slagen. We rekenen op medewerking van elkeen die ons huis betreedt.

Samen met u allen willen we terug naar het “gewone leven”. Met deze nieuwe bezoekregeling trachten wij een stukje tegemoet te komen aan deze verzuchting. Kan alles zoals voorheen? Neen, duidelijk nog niet want corona is nog steeds onder ons.

Wat kan dan wel zonder het evenwicht te verliezen tussen menselijkheid en veiligheid? Wanneer wij te restrictief blijven om de veiligheid te garanderen, riskeren wij het menselijke uit het oog te verliezen. Wanneer we alleen kijken naar het warmmenselijke, wordt het onveilig. Telkens goed afwegen bij het nemen van beslissingen blijft belangrijk. Wij doen dit in huis met grote betrokkenheid en hopen dat u de gemaakte keuzes kan respecteren en waarderen.

Algemene principes bij het bezoek van bewoners

De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn de basis voor het bezoekplan van De Linde dat aanvang neemt woensdag 10 juni 2020 om 14 uur.

Op basis van de versoepelingen van de Veiligheidsraad, worden kansen gecreëerd met een positieve impact op de kwaliteit van het leven van de bewoners. De veiligheid van de bewoners en medewerkers is en blijft een absolute basisvoorwaarde bij de bezoekregeling, waarbij gelijktijdig oog is voor het welzijn van elkeen.

Randvoorwaarden

Om bezoek veilig te laten verlopen, zijn wij afhankelijk en beperkt door volgende factoren:

 • beschikbaarheid van medewerkers;
 • kwetsbaarheid van de bewoners: de bewoners zijn ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn. Een risico-inschatting van iedere bewoner maar ook van de ruimere doelgroep in de leefeenheid is van belang;
 • staat van besmettingen in de voorziening in het algemeen en binnen afzonderlijke afdelingen;
 • aanwezigheid van het noodzakelijke beschermingsmateriaal voor medewerkers en bewoners;
 • de infrastructuur en werking van onze voorziening hebben uiteraard ook een impact op de keuzes die gemaakt werden voor het bezoekplan.

De bewoner behoudt te allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te ontvangen en te bepalen wie deze wenst (binnen de bezoekregeling) dat bij hem of haar op bezoek komt.

Bezoek bij een bewoner kan enkel plaatsvinden als de bewoner (die bezoek wil ontvangen) én de bezoekers gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.

Uitzondering hierop wordt gemaakt in hoogstnoodzakelijke situaties zoals bv. palliatieve of kritieke toestand (bewoners in de terminale levensfase en afscheid nemen van stervende bewoners). Uitzonderingen worden beslist door de directie, na afstemming met de CRA, en eventueel de bewoner.

Hygiënische maatregelen

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste medische en hygiënische maatregelen die van toepassing zijn bij de bezoekregeling.

 • Social distancing (1,5 meter afstand) wordt gegarandeerd waar mogelijk. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.
 • De social distancing bepaalt mee het maximale aantal bezoekers dat gelijktijdig kan toegelaten worden per bewoner en per ruimte.
 • Aan bezoekers wordt momenteel gevraagd om minimaal een stoffen mondneusmasker te dragen, dat ze zelf meebrengen. Bij grote voorkeur wordt een chirurgisch mondmasker aangeraden. Het gebruik van een gezichtsscherm kan een alternatief zijn voor het dragen van een mondneusmasker.
 • Steeds is een correcte handhygiëne verplicht. Voor bezoekers en bewoners is handalcohol ter beschikking. Bezoekers en bewoners ontsmetten en wassen de handen voor en na het bezoek.
 • Bezoek neemt de kortste en aangeduide weg naar de bewoner voor wie ze op bezoek komen.
 • Het bezoekerstoilet aan de cafetaria (enkel dit is publiek toegankelijk), wordt na elk bezoek gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Voelt u zich niet goed of heeft u koorts kom dan NIET OP BEZOEK.

Organisatorische maatregelen

Bezoek op de bewonerskamer is mogelijk onder volgende voorwaarden:

Elke bewoner overlegt met zijn of haar familie welke 4 vrij te kiezen personen op kamerbezoek mogen komen. De bubbel van 4 is strikt te lezen mits uitzondering van meerdere eigen kinderen dan 4 met inbegrip van eventueel nog de partner. Deze families nemen contact op met de directie voor goedkeuring. Geen enkele bewoner moet in ons huis kiezen tussen zijn of haar kinderen ! (Bv. Er zijn vijf eigen kinderen en nog een partner. Hier wordt een uitzondering voor toegestaan. Let op: geen schoonkinderen, kleinkinderen, … in deze optelsom voor meer dan 4.)

Concreet: voor iedere bewoner wordt een lijst ingediend met 4 namen. Enkel deze mensen mogen op bezoek komen. Zij mogen maximaal met twee van de vier gelijktijdig aanwezig zijn tijdens een bezoekblok.

Aangezien u niet moet reserveren, verwachten wij dat de families onderling afspreken met elkaar. Doet u dit niet en er is reeds bezoek binnen, dan zal de toegang geweigerd worden voor wie zich later tijdens het bezoekblok aanmeldt.

De bezoekregeling kan pas aanvatten wanneer de directie beschikt over een ingevulde lijst met 4 namen. Het laatste woord is hierbij steeds voor onze bewoner! De bezoekregeling start NIET bij ontbreken van een met de familie en bewoner doorgesproken lijst.

Namiddagbezoek

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag in de namiddag van 14u00 tot 15u30.

Er wordt gevraagd om de uren stipt te respecteren. Het einde van het bezoekuur zal tijdig omgeroepen worden. Na uw bezoek start immers een poets- en ontsmettingsronde.

Avondbezoek

Enkel op woensdag van 18u00 tot 19u30.

Er wordt gevraagd om de uren stipt te respecteren. Het einde van het bezoekuur zal tijdig omgeroepen worden.

U mag parkeren op de nieuwe parking vooraan. De barelen blijven voorlopig geopend. Er zal in de loop van de maand juni gecommuniceerd worden wanneer deze sluiten en hoe de regeling voor families via parkeerbadges zal verlopen.

U komt vervolgens binnen via de garage. De poort zal geopend worden bij het aanvatten van het bezoekblok. Vanaf daar vragen wij om een masker aan te doen dat neus en mond bedekt. Zonder komt u er NIET in ! U houdt dit masker aan tot het einde van uw bezoek.

Een medewerker zal u welkom heten in de garage en vragen om de handen te wassen.

Na het wassen van de handen mag u doorgaan naar het onthaal. Per afdeling zal daar een tafel staan met daarop een koortsthermometer en een bezoekregister. Elk bezoek wordt immers geregistreerd met aandacht voor de algemene verordening gegevensbescherming, met minimaal de registratiegegevens van de bezoeker (naam, adres, telefoonnummer en band met de bewoner). Deze gegevens blijven bewaard in het kantoor van de algemeen  directeur zolang de maatregelen van kracht zijn en worden enkel aangewend bij een uitbraak van corona. Naast deze verwerking worden ze niet gebruikt of ingekeken.

Gelijktijdig wordt een verklaring op eer ingevuld en de kennisname van de bezoekregels door u ondertekend.

U ontsmet na gebruik steeds de thermometer en balpen. U ontsmet gelijktijdig uw handen.

Nadien mag u doorgaan naar de kamer van uw familielid of dierbare.

U neemt enkel de lift ter hoogte van de cafetaria. Traphallen en andere liften worden NIET gebruikt door bezoek.

U begeeft zich rechtstreeks naar de bewonerskamer en blijft enkel daar gedurende het bezoek. Wenst u een medewerker te spreken, belt u op de rode knop voor hulp. Zij komen bij u op de kamer. Andere kamers bezoeken en rondwandelen op de afdeling is voorlopig verboden.

Is de bewoner niet op de kamer, druk op de bel en iemand zal tot bij u komen.

Wij vragen om de hele tijd het mondneusmasker op te houden. Medewerkers mogen u hierop aanspreken. Zij verwittigen directie bij niet naleven van deze huisregel.

U mag op de bewonerskamer verse was in de kast leggen, de vuile was meedoen en geschenken afleveren. Wij vragen uitdrukkelijk om enkel die zaken te doen die noodzakelijk zijn. Raak niet aan wat niet nodig is.

Waar bent u best nog heel voorzichtig mee: knuffelen, handen geven, aanraken van bewoners, … we doen dit nog even niet.

 Eten en drinken doen we eveneens niet tijdens het bezoek.

Bij het verlaten van de kamer vragen we om opnieuw de handen te ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmetting die achter de deur op iedere kamer aanwezig is.

U neemt de kortste weg via de lift aan de cafetaria naar de voordeur van het woonzorgcentrum. Pas bij het verlaten van ons huis, mag u het mondneusmasker afnemen.

Onderweg raakt u enkel aan wat nodig is om u veilig te kunnen verplaatsen.

Doorgeefluik – wasdagen

Aangezien bezoek op de kamer is toegelaten, wordt de regeling van het doorgeefluik en van de wasdagen stopgezet op zaterdag 13 juni 2020.

Kan en mag verstrengen van deze bezoekregeling?

 JA !

 1. De regelgeving voorziet dat wij als voorziening altijd kunnen beslissen om tijdelijk een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden, en dit voor de gehele voorziening, een afdeling of een bewoner. Wanneer dit van toepassing is, wordt dit zo snel als mogelijk gecommuniceerd en gemotiveerd. Bijvoorbeeld: er is een uitbraak op een bepaald verdiep. Dan kan bezoek op die afdeling tijdelijk verboden worden.
 2. Ook de overheid kan, in het kader van de opvolging van de curves en COVID-besmettingsgraad in de samenleving, dan wel in de sector van de residentiële ouderenzorg, steeds aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld wanneer het aantal nieuwe besmettingen per dag te sterk stijgt door de versoepelingen in de maatschappij.
 3. Als een bezoeker de voorwaarden van de voorziening niet naleeft, kan hij of zij voor 14 dagen de toegang geweigerd worden. Wanneer blijkt dat hierbij de veiligheid van de bewoner dusdanig in gevaar werd gebracht, kan ook deze bewoner kamerisolatie krijgen om andere bewoners te beschermen. Wees dus waakzaam en de regels indachtig. U straft uzelf maar ook de bewoner.
 4. Een nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert van het ziekenhuis wordt getest bij opname. Na 5 dagen volgt een tweede test. Pas wanneer ook het resultaat van de tweede test gekend en gunstig is, kan bezoek gepland worden.
 5. Een bewoner is op familiebezoek geweest. Hij of zij verblijft 14 dagen op kamerisolatie. Bezoek van de bubbel van vier mag wel maar contact van de bewoner met andere bewoners mag niet.

Voor het terug openstellen van de cafetaria wachten wij verdere evolutie van het virus in de maatschappij af. Wij willen stapsgewijs opbouwen in vrijheden in de hoop niet te moeten terugschakelen.

Wij begrijpen dat dit voor u allemaal zeer moeilijk zal zijn. Het weerzien zal bovendien met de nodige emoties gepaard gaan. En toch durven wij met aandrang vragen om de bovenstaande regels ter harte te nemen.

Wanneer wij allemaal ons best doen, kunnen de kamerdeuren hopelijk geopend blijven. Beter bezoek met beperkingen dan geen kamerbezoeken. Enkel met respect voor elkaars emoties, zorgen, angsten, draagkracht, veiligheid, inzet, … kunnen we er iets van maken.

We rekenen op U, we vertrouwen U !

Wees welkom !

Els Braeckman, algemeen directeur

 

Meer bezoekmogelijkheden in woonzorgcentra en autonome assistentiewoningen – 5 juni 2020 – 15 uur

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat iedereen meer contacten mag hebben, heeft ook de Vlaamse Taskforce voor de woonzorgcentra een aangepast kader uitgewerkt. De nieuwe bezoekersregeling in de woonzorgcentra gaat in op 10 juni 2020. Elk woonzorgcentrum werkt een eigen bezoekersregeling uit met duidelijke veiligheidsprincipes. De bezoekmogelijkheid kan anders zijn per afdeling en zelfs per bewoner, afhankelijk van de mogelijkheden en de risico’s. Bewoners krijgen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid meer bezoekers te ontvangen en de voorziening te verlaten. Ook voor bezoek aan cafetaria en restaurant worden aanpassingen voorzien. Voor autonome assistentiewoningen kan de nieuwe bezoekersregeling vanaf 8 juni ingaan, conform de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.  

Karine Moykens, voorzitter van de taskforce: “De verdere versoepeling van de bezoekregeling is een belangrijke stap voor bewoners en hun familie. De bezoekregeling in elk woonzorgcentrum moet het evenwicht vinden tussen veiligheid en welzijn. Omdat woonzorgcentra zelf het best kunnen inschatten wat binnen hun context mogelijk is, krijgen zij de mogelijkheid om, rekening houdend met beschermende maatregelen, na te gaan welke bezoekvormen het best passen binnen hun specifieke situatie.”

De veiligheid van de bewoners en medewerkers is een absolute basisvoorwaarde bij de bezoekregeling. Bezoek in open lucht is nog altijd te verkiezen, maar bezoek is in principe ook mogelijk in een bezoekersruimte, op de kamer van bewoners en ook in gemeenschappelijke ruimtes. De voorzieningen kunnen binnen de eigen mogelijkheden bepalen om cafetaria’s en restaurants terug te openen vanaf 10 juni. Vanaf die datum mogen bewoners het woonzorgcentrum verlaten, onder bepaalde voorwaarden, voor bijvoorbeeld familiebezoek of een wandeling.

In hun bezoekersregeling moet elk woonzorgcentrum zelf bepalen hoe het bezoek georganiseerd wordt, hoe lang het kan duren, wanneer het bezoek kan ontvangen worden met welke veiligheidsmaatregelen, en hoeveel bezoekers maximaal (gelijktijdig) zijn toegelaten (met het maximum dat de Nationale Veiligheidsraad bepaalt). De haalbaarheid voor de voorziening, de medewerkers en de infrastructuur zijn daarbij de toetssteen. Daarnaast legt het kader van de Vlaamse taskforce een aantal minimale veiligheidscriteria op, zoals:

 • 1,5 meter afstand houden.
 • Al het bezoek moet nog minimaal een stoffen mondmaskers dragen (behalve in open lucht).
 • Correcte handhygiëne is verplicht
 • De ruimte waar het bezoek plaatsvindt en het bezoekerstoilet na elk bezoek reinigen en desinfecteren en voldoende verluchten.
 • Elk bezoek registeren.

Verschillen mogelijk

Voor het inschatten van de bezoekmogelijkheid houdt het woonzorgcentrum ook rekening met de kwetsbaarheid van zijn bewoners. Bezoekmogelijkheden kunnen verschillen per afdeling of bewoner naargelang bewoners bijkomende gezondheidsproblemen hebben die hen extra kwetsbaar maken of indien ze niet in staat zijn de afspraken rond bezoek (bv. afstand houden) te respecteren.

Karine Moykens: “Door deze versoepeling komt er weer meer aandacht voor kwaliteit van leven. Maar we benadrukken dat zowel bewoners, familie als alle medewerkers zeer goed geïnformeerd moeten worden over wat, wanneer en hoe bezoek mogelijk is. Het blijft van groot belang om te waken over een passende uitvoering van de afspraken. We doen uitdrukkelijk een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de bezoekers. Ook zij kunnen ertoe bijdragen dat het bezoek in de meest veilige omstandigheden kan verlopen om de gezondheid van de bewoners en de medewerkers van het woonzorgcentrum niet te bedreigen. Met deze versoepelingen willen we een warm contact nog meer mogelijk maken tussen de bewoner, de familie en vrienden.”

Wouter Beke, Vlaams minister: “Ik ben heel tevreden met deze beslissing van de taskforce. Nu steeds meer versoepelingen gebeuren die opnieuw meer sociaal contact mogelijk maken, moeten we ook denken aan de bewoners van de woonzorgcentra en hun familie. De veiligheid en bescherming tegen het virus blijven absoluut voorop staan, en tegelijk geven we meer ruimte om elkaar te zien. Heel veel mensen snakken hiernaar en zullen aftellen naar 10 juni.”

Bovenstaande persmededeling komt voor ons heel onverwachts. Deze morgen werd nog medegedeeld dat er voor 15 juni 2020 geen informatie over versoepelingen te verwachten waren voor de woonzorgcentra. Uiteraard zijn we opgelucht dat we richting een normaal leven gaan. Wel willen we iedereen vragen ons de nodige tijd te gunnen om een veilig en warmmenselijk beleid hieromtrent uit te werken.  Samen zijn we deze moeilijke weken doorgekomen. Laat ons nu ook in wijsheid en in samenwerking deze hoopvolle stappen zetten.

Bezoek | De avonturen van het jongste lager

 

Aangepast openingsuren onthaal WZC De Linde – 19 mei 2020 – 15 uur

Beste families en vrienden

Stap voor stap gaan we richting afbouw van de lockdown in België. Ook in De Linde zorgt dit voor de nodige aanpassingen. Weliswaar alles aan een trager tempo in de zorgvoorzieningen.

Wij weten op dit ogenblik niet wanneer voor onze sector een nieuwe versoepeling gepland staat. De Overheid laat niet in haar kaarten kijken, mogelijks omdat ze hierop ook nog geen zicht heeft. Wat zullen de huidige versoepelingen voor impact hebben op de volksgezondheid? Komen er opnieuw meer besmette mensen? Komende dagen, weken zullen hierop een antwoord geven. Wij kunnen enkel hopen … en zeer behoedzaam te werk blijven gaan.

Op dit moment is het binnen de muren van ons huis relatief rustig en zijn er nog steeds geen besmettingen. Wij proberen daarom het “gewone leven” zoveel als mogelijk te laten doorgaan. Bewonersactiviteiten, kapper, kinesitherapie, pedicure, ergotherapie, logopedie, werkgroepen, interne bijscholingen, consultaties, huisartsenbezoek,  …

Ook het team van de administratie zal vanaf maandag 25 mei 2020 in een aangepaste en normalere werkregeling starten. De huidige openingsuren van 6u30 tot 21u00, zeven dagen op zeven, worden stopgezet. Wanneer een uitbraak in huis zich zou voordoen of een verstrenging door de Overheid wordt aangekondigd door ongunstige evolutie van de cijfers dan zullen wij opnieuw de openingsuren bijsturen. Om u toch in het weekend van dienst te blijven zijn, zal er een beperkte permanentie voorzien worden. Openingsuren onthaal:

Alle dagen van 10 uur tot 16 uur (ook in het weekend).

Tijdens deze uren kan was afgeven worden op de gekozen wasdagen via het doorgeefluik. Afhalen van was kan op wasdagen (ma, woe en za) tijdens bovenstaande openingsuren in de garage. Geschenken, briefkaarten, …, kunnen eveneens tijdens deze openingsuren via het doorgeefluik afgegeven worden.

Telefonisch zijn we zeven dagen op zeven bereikbaar op het nummer 09 377 31 51.

Dank voor uw medewerking.

 

 

 

Kapper en pedicure terug welkom in De Linde – 19 mei 2020, 11 uur

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de kappers en pedicures vanaf maandag 18 mei 2020 hun activiteiten opnieuw mogen uitoefenen en dit ook in de woonzorgcentra.

Hiervoor zijn echter wel enkele richtlijnen op te volgen.

Voor de kapper:

 • werkt enkel op afspraak en werkt enkel één op één.
 • past steeds handhygiëne toe en draagt, zoals voor alle medewerkers van toepassing, steeds een chirurgisch mondneusmasker.
 • De bewoner draagt een mondneusmasker, tenzij dit niet mogelijk of aangewezen is voor de bewoner.
 • Vóór en na de kappersbeurt wordt het materiaal ontsmet.
 • Na de kappersbeurt wordt de ruimte grondig verlucht.
 • Kappersbehandelingen van (mogelijke) COVID-19 bewoners kunnen niet plaatsvinden.

Voor de pedicure:

 • werkt enkel op afspraak en werkt en enkel één op één.
 • Behandelingen worden, indien mogelijk, uitgevoerd in de kamer van de bewoner.
 • Tijdens het uitvoeren van de behandeling wordt, zoals voor alle medewerkers van toepassing, altijd een chirurgisch mondneusmasker gedragen.
 • De bewoner draagt tijdens de behandeling een mondneusmasker, tenzij dit niet mogelijk of aangewezen is voor de bewoner.
 • Vóór en na de behandeling wordt het materiaal ontsmet.
 • Na de behandeling wordt de kamer of ruimte grondig verlucht.
 • Bij (mogelijke) COVID-19 bewoners mag voetverzorging, met name de specialistische behandelingen, zoals de behandeling van een risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte (onder meer diabetes, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken (onder meer ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties, enkel uitgevoerd worden door een podoloog. Alleen die voetverzorgingen die noodzakelijk zijn, mogen bij deze bewoners uitgevoerd worden, dus geen cosmetische behandelingen of andere behandelingen van de voet die niet noodzakelijk zijn.

Als woonzorgcentrum hebben wij ervoor gekozen om voorlopig enkel te werken met de kappers en pedicures verbonden aan het huis. Dit maakt het voor ons mogelijk om een strikte en goede opvolging mogelijk te maken van de bovenstaande richtlijnen. Bovendien zijn deze mensen door het woonzorgcentrum getest en negatief bevonden op COVID-19. Wij danken de families en mantelzorgers voor het begrip. Het blijft in het zetten van stapjes richting de normaliteit en vrijheid heel waakzaam werken.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

Instructies wassen persoonlijke linnen ten tijde van COVID-19 – aanpassing 13 mei 2020

Op 23 maart 2020 ontvingen wij van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid concretere instructies met betrekking tot de persoonlijke was van de bewoners gedaan door families of mantelzorgers.

Wij geven ze jullie graag door.

Voor het zorgpersoneel:

 • Onze zorgmedewerker stopt de was in een plastiek zak zonder het vuil linnen op te schudden en zonder de lucht uit de zak te duwen. Nadien sluit de medewerker die zak en stopt deze zak met wasgoed in een tweede zak.
 • Onze zorgmedewerker past nadien handhygiëne toe.

Als familie ga je als volgt aan de slag:

 • Families komen de was afhalen op zaterdag, maandag en woensdag zoals eerder bepaald.
 • Zij bellen vooraf op zodat de zorgmedewerker de tijd krijgt om de zak klaar te zetten in de garage.  U wordt opgebeld door het afdelingshoofd of zorgdirectie en wordt gevraagd op welke vaste dag(en) u de was wenst op te halen te kiezen uit zaterdag, maandag en woensdag. De was kan zo de avond voordien opgehaald worden en klaargezet worden in de garage. Het op en af lopen blijft niet langer haalbaar voor onze zorgmedewerkers op momenten van verzorging. Deze wijze van werken zal onnodige telefoons en wachttijden wegwerken bij afhaling.
 • De was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine.
 • Wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°).
 • De was bij voorkeur in de droogkast drogen.
 • De propere was opbergen in een propere plastiek zak en vervolgens in een tweede propere zak verpakken.
 • De plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken !
 • Pas nadien steeds handhygiëne toe.

De onthaalmedewerker:

 • De medewerker die de gewassen kledij aanneemt, haalt deze uit de buitenste zak en past handhygiëne toe.
 • De buitenste zak wordt teruggeven aan de familie bij het aannemen van de was aan het raam.
 • De binnenste plastiekzak wordt vernietigd.

Dank u wel om samen met ons de ontvangen richtlijnen ter harte te nemen.

 

Bezoekregeling met ingang maandag 18 mei 2020 – geplaatst 13 mei 2020

Inleiding

Als woonzorgcentrum hebben wij de voorbije dagen een antwoord proberen formuleren op de noden in ons huis rekening houdend met de eerder ontvangen richtlijnen van de nationale veiligheidsraad en de taskforce. Deze regels publiceerden we vorige week donderdag reeds op de website.

Het uitwerken van bezoeken die menselijk, veilig en conform de regels zijn, is geen sinecure.

Wij beseffen dat we nooit alle wensen kunnen invullen maar wij hebben oprecht getracht onze deur op een kier te zetten. Verder hopen wij met u allen mee dat de versoepeling van de maatregelen geen ongunstige gevolgen mag hebben en dat we stap per stap kunnen evolueren naar de dag dat de deur wagenwijd open kan.

Laat dit onze gezamenlijke wens en opdracht zijn!

Het maken van keuzes gebeurde voorbije dagen niet in het ijle. In de huidige coronacrisis moeten we rekening houden met verschillende spanningsvelden.

WAT LIGT ER OP DE WEEGSCHAAL IN TIJDEN VAN CORONA?

Onze basisopdracht is momenteel het vinden van een evenwicht tussen welzijn en veiligheid.

Daarin zijn inbegrepen:

 1. de noden van de bewoners (wat is er heel concreet nodig?).
 2. hun sociale omgeving, psychisch welzijn, relationeel welbevinden.
 3. een zo laag mogelijk besmettingsrisico nemen en zo weinig mogelijk bijdragen aan de verspreiding van het virus (de veiligheidsfactor & de volksgezondheid).
 4. de mogelijkheden van personeel en organisatie in onze huidige werkomgeving.

Dat zijn de gewichten op onze weegschaal waarbij het menswaardig karakter van onze keuzes altijd centraal moet staan. Het vinden van een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid is essentieel. Wanneer we te streng zijn om de veiligheid te garanderen, riskeren we het menselijke uit het oog te verliezen. Wanneer we alleen kijken naar het warmmenselijke, wordt het onveilig.

ETHISCHE SPANNINGSVELDEN IN DE AFWEGING WELZIJN EN VEILIGHEID

Tijdens de coronacrisis zien we grosso modo vier grote spanningsvelden opduiken:

 1. Het spanningsveld tussen maatschappelijk belang (de volksgezondheid) & het individuele belang (de persoons- en relatiegerichtheid van de zorg, de warmmenselijke factor & factor van nabijheid). Bv. de lockdown is een noodzakelijke maatschappelijke maatregel ter bescherming van de bevolking, maar brengt ons in situaties waarbij we op individueel vlak worden ingeperkt in onze warmmenselijkheid & nabijheid t.o.v. elkaar.
 1. Het spanningsveld tussen weldoen en niet-schaden. Bv. wanneer we kiezen voor het welzijn en de gezondheid van bewoners en daarom opnieuw bezoek toe te laten, dan lopen we het risico op schade wanneer hierdoor de infectiegraad weer stijgt. De kernvraag is: hoe kunnen we het welzijn van bewoners zo goed mogelijk ondersteunen binnen de context van noodzakelijke veiligheid? De kunst is dat te kiezen dat wat het minste schade teweegbrengt en toch meer welzijn oplevert. Oplossingen van voorbije weken waren: raamcontacten, sociale media, briefkaarten, … De opdracht waar we vandaag voor staan: stapsgewijs bezoek toelaten, rekening houdend met de mogelijkheden.
 1. Respect voor autonomie van mensen (individuele keuzevrijheid) en de ruimte voor deze vrijheid versus het inperken ervan in het kader van het algemeen belang (de volksgezondheid). Dat betekent dat we nagaan wat de wensen en noden van de bewoner en zijn naaste omgeving precies zijn. Bv. omtrent bezoek. Dit varieert van persoon tot persoon. Wanneer er hier beperkingen zijn, en die zijn er uiteraard, is het belangrijk dat we die beperkingen steeds moeten kunnen motiveren. We gaan dus niet meer gaan beperken dan nodig en steeds in verhouding tot het beoogde resultaat (welzijn en gezondheid binnen de vereiste veiligheidsnormen).
 1. Het garanderen van sociale rechtvaardigheid. Dit gaat over gelijkwaardigheid van behandeling & gelijke kansen voor iedereen op goede en kwaliteitsvolle zorg. Een rechtvaardige situatie laat verschillen toe tussen individuen in functie van hun specifieke noden en mogelijkheden. Onze meest kwetsbare bewoners dienen hier bijzondere aandacht. De nood bij een stervende bewoner is anders dan bij een valide bejaarde.

Concreet, na wikken en wegen, zijn we tot volgende afspraken met betrekking tot bezoek gekomen:

 • Social distancing wordt maximaal gegarandeerd. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen. Hiertoe werden in onze polyvalente zaal boxen ingericht die de 1,5 m afstand ten allen tijde garanderen. Wij rekenen op ieders medewerking.
 • Per bezoekmoment wordt maximum 1 bezoeker per bewoner Kom dus niet met meerdere personen. Het bezoek zal niet plaatsvinden. We wijken wel af van het advies dat dit steeds om dezelfde bezoeker dient te gaan. Voor De Linde geldt als volgt: Bewoner heeft een partner en kinderen: de familie mag een beurtrol inlassen naar eigen wens maar beperkt tot partner en eigen kinderen. Zo hoeft de bewoner niet te kiezen! Schoonfamilie, kleinkinderen, broers en zussen, … dit kan nog even niet. Bewoner heeft geen partner en geen kinderen: we vragen aan de bewoner zelf wie hij of zij graag wenst te ontvangen. Wanneer de bewoner niet meer over de mogelijkheid beschikt hier persoonlijk een keuze te maken dan gebeurt dit in overleg. Het zorgteam zal nagaan wie nauwst betrokken is, aangeduid is in het dossier als eerste contactpersoon, mantelzorger, … Daar wordt het bezoek beperkt tot die ene vaste persoon.
 • Aan de bezoeker wordt gevraagd om een verklaring op eer te onderschrijven betreffende zijn/ haar gezondheid inzake COVID-19.
 • In principe is er geen bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting mogelijk tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve of kritieke – situaties. Bewoners die zich in dergelijke toestand bevinden, mogen geen bezoek ontvangen in de polyvalente ruimte. Daar wordt een regeling op maat uitgewerkt op de kamer. Een beperkt bezoek met hogere veiligheidsnormen wordt daar voorzien door de directie na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 • Bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek. Bezoek wordt door De Linde niet verboden. Het betreft de eigen vrije keuze van de bezoeker.
 • Bezoek vindt plaats in de polyvalente zaal. De toegang tot de bezoekruimte wordt zo geregeld dat kruising wordt vermeden (bv. tussen internen en externen, tussen afdelingen, …) en er niet onnodig door het gebouw moet gewandeld worden. Contact met andere bewoners en medewerkers dan diegene die het bezoek faciliteren moet steeds vermeden worden.
 • In alle gevallen is een correcte handhygiëne verplicht. Voor bezoekers en bewoners is handalcohol voorzien bij de toegang tot de zaal. Bezoekers en bewoners ontsmetten de handen voor en na het bezoek.
 • Alle personeelsleden die het bezoek begeleiden, dragen een chirurgisch mondmasker. Ook de bewoners dragen zoveel als mogelijk een chirurgisch mondmasker.
 • Alle bezoekers dragen steeds een mondmasker op een correcte manier, dat hij of zij zelf meebrengt. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde !
 • De frequentie en duur van bezoek wordt ingevuld naargelang de haalbaarheid voor het personeel en de infrastructuur. Indicatief stelde de Overheid voor: 1 bezoek per week per bewoner, met een contacttijd van een halfuur per bezoek. Voor De Linde zal dit als volgt gebeuren: voorlopig voorzien we twee keer een bezoek per week per bewoner. Evaluatie zal aangeven of dit verder kan uitgebreid worden.
 • Elk bezoek is het gevolg van een concrete afspraak tussen de voorziening, bezoeker en (indien mogelijk) bewoner. De afspraak omvat minstens wie op bezoek komt, voor wie de bezoeker komt, wanneer en hoelang het bezoek duurt. Voor De Linde voorzien we bezoek op weekdagen. Aanvangsuur 14 uur, 15 uur of 16 uur.  Concreet wordt u als voorbeeld verwacht om 14 uur op het terras van de polyvalente zaal. U zal worden binnengelaten door een medewerker. Na uw registratie, afgifte verklaring op eer, ontsmetten van de handen, wordt u naar uw tafel begeleid. Wij vragen om plaats te nemen op de stoel en niets meer aan te raken dan strikt noodzakelijk. Wij rekenen een 30 minuten tot maximaal 40 minuten kwalitatieve gesprekstijd. Nadien wordt u gevraagd de zaal te verlaten via een andere deur die eveneens uitgeeft op het terras. Opnieuw ontsmet u de handen bij het verlaten van de ruimte. Onze medewerkers hebben dan nog net voldoende tijd om alles te ontsmetten en klaar te maken tegen het daaropvolgende bezoekuur van 15 uur. Wij vragen uw medewerking om op tijd te komen, de gesprekstijd te respecteren alsook de privacy en de gesprekstijd van anderen. Niemand zal voor uur binnengelaten worden. Als iedereen geduldig wacht, kan elkeen genieten van een kwalitatief moment van samenzijn in uiteraard deze moeilijke omstandigheden.
 • In de polyvalente zaal werden acht “boxen” ingericht voor bewoners met rolwagen. Een negende box werd voorzien voor bewoners die dit niet kunnen en met bed naar beneden komen.
 • Er wordt tijdens het bezoek toegezien op het naleven van de richtlijnen. Medewerkers mogen u aanspreken bij het niet respecteren van afspraken. U brengt immers uzelf, uw familielid maar ook andere bewoners en medewerkers in gevaar.
 • Elke bezoek wordt geregistreerd (naam, adres, telefoonnummer, datum en band met de bewoner). Deze gegevens worden bewaard in het kantoor van de algemeen directeur zolang deze nuttig kunnen zijn voor het traceren van mensen bij een eventuele uitbraak. Nadien worden deze vernietigd. De informatie wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.
 • De bezoekersruimte wordt na elk bezoek gereinigd en gedesinfecteerd. De ruimte wordt tevens regelmatig verlucht.
 • Er wordt eten noch drank.
 • Uitwisselen van voorwerpen zoals onder andere geschenken kan enkel via het doorgeefluik aan het onthaal.
 • Dieren worden niet toegelaten.
 • Bezoeken door bewoners aan de thuiscontext blijven voorlopig uitgesloten.

Bent u er klaar voor?

Neem contact op met het team wonen en leven:

Zij helpen u graag verder.

Graag geven wij nogmaals mee dat bijzondere situaties, denk hierbij aan bewoners in kritieke toestand of bewoners waarbij het levenseinde dreigt, aangepaste bezoekregelingen vragen. Deze families horen niet thuis in de polyvalente zaal en worden persoonlijk opgebeld. Afspraken gebeuren met het directieteam en staan los van de werking van de animatoren.

Wij bedanken alvast iedereen voor de samenwerking. Enkel in gedeelde verantwoordelijkheid kunnen we werken richting meer vrijheid in veiligheid.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

 

Moederdag – COVID-19/CORONA – vrijdag 8 mei, 12 uur

Moederken

’t En is van u hiernederwaard,
geschilderd of geschreven,
mij, moederken, geen beeltenis,
geen beeld van u gebleven.

Geen tekening, geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk van stene,
’t en zij dat beeld in mij, dat gij
gelaten hebt, allene.

o Moge ik, u onweerdig, nooit
die beeltenis bederven,
maar eerzaam laat ze leven in mij,

eerzaam in mij sterven.

Guido Gezelle

 

Beste families

Moederdag vieren we dit jaar op een andere en ongeziene wijze. Niet samen, dicht bij elkaar met knuffels en kussen. Ook in De Linde volgen we de regels van de Overheid. Geen bezoek dus op zondag 10 mei 2020. l jullie wenskaarten en geschenken nemen we graag aan, en ook enkel daar, via het doorgeefluik aan het onthaal. Wat jullie tot zaterdag afgeven, ontvangen onze geliefde moeders op zondag ! lle moeders onder onze medewerkers wensen wij graag een fijne zondag. Even genieten van een welverdiend rustmoment met het gezin en bij uitbreiding de vier gekozen bezoekers.

Ook aan alle moeders onder onze families en vrienden een fijne Moederdag gewenst.

Els Braeckman

algemeen directeur

 

 

PERSBERICHT TASKFORCE 7 mei 2020 – COVID-19/CORONA – vrijdag 8 mei 2020, 10 uur

Bezoek in de woonzorgcentra mogelijk vanaf 18 mei 2020

 De Nationale Veiligheidsraad heeft op 15 april bezoek van één persoon toegelaten in residentiële voorzieningen. Op dat moment waren de voorwaarden in de woonzorgcentra niet vervuld om op een veilige en haalbare manier voor bewoners en personeel bezoek toe te laten. Rond 11 mei zullen de testen in de woonzorgcentra afgerond zijn, de cijfers tonen vandaag aan dat de besmettingen afnemen. Van de personeelsleden test 2% nog positief, bij de bewoners is dat 5%. Dat is één van de belangrijke basisvoorwaarden. De Taskforce COVID-19 Zorg biedt daarom een perspectief en een kader waarbinnen bezoek in woonzorgcentra weer mogelijk wordt vanaf 18 mei, nog altijd met voorwaarden en binnen duidelijke veiligheidsafspraken.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn: “De lockdownmaatregelen waren noodzakelijk om de samenleving te beschermen, en zeker de meest kwetsbaren. Nu er opnieuw perspectief komt, door meer sociale contacten, willen we die ook geven aan mensen in woonzorgcentra. Ik ben heel blij dat samen met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra een bezoekersregeling is uitgewerkt, die de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en bewoners verzekert én tegelijk families opnieuw de kans geeft elkaar echt te zien.”

Karine Moykens, voorzitster van de taskforce: “De Nationale Veiligheidsraad van 6 mei heeft beslist dat mensen thuis opnieuw bezoek mogen hebben, met een beperking van 4 personen. Voor de mensen in een sociaal isolement biedt dit mogelijkheden. Voor de woonzorgcentra willen we het bezoek nog beperken tot 1 persoon. Daarvoor zijn aparte voorwaarden uitgewerkt.”

Vooraleer opnieuw bezoek te kunnen ontvangen in een woonzorgcentrum, moet de voorziening zelf klaar zijn en zich klaar voelen om dit veilig te organiseren. Uiteraard moet ook een eventuele uitbraak van COVID-19 in het woonzorgcentrum onder controle zijn. Analoog aan de bezoekregeling van andere zorgsectoren, kan elk woonzorgcentrum nu zelf het tempo bepalen en het afsprakenkader opstellen waarbinnen zij bezoek willen ontvangen en dit vanaf 18 mei.

Daarbij moeten zeker deze basisvoorwaarden vervuld zijn:

 • De voorziening moet over voldoende personeel en beschermingsmateriaal beschikken om het bezoek veilig te organiseren en tegelijk de dienstverlening van het woonzorgcentrum te blijven verzekeren;
 • Alle regels rond afstand bewaren en handhygiëne worden uiteraard stikt gevolgd;
 • Het bezoek blijft voorlopig beperkt tot 1 bezoeker per bewoner en liefst altijd dezelfde bezoeker; de mogelijkheid die de Nationale Veiligheidsraad gisteren heeft geboden om per gezin 4 bezoekers te ontvangen, geldt voorlopig niet voor de kwetsbare situatie van de woonzorgcentra. Zij moeten nu eerst de tijd krijgen deze individuele bezoekregeling aan te bieden; binnen de taskforce zal geëvalueerd worden wanneer dit kan uitgebreid worden naar meer bezoekers.
 • Hoe vaak er bezoek kan komen en hoe lang het bezoek duurt, kan het woonzorgcentrum zelf bepalen afhankelijk van de haalbaarheid voor de organisatie en het personeel. Indicatief is 1 bezoek van een half uur per week, maar dat mag meer zijn als het woonzorgcentrum dit aankan;
 • Elk bezoek is op afspraak;
 • De bezoeker en de bewoner mogen in de 14 dagen voor het bezoek geen symptomen gehad hebben die op COVID-19 wijzen en niet positief getest zijn;
 • Het bezoek vindt plaats in open lucht of in een aparte bezoekersruimte, die bereikt kan worden zonder onnodig door het gebouw te moeten lopen;
 • Zeker de personeelsleden en zoveel als mogelijk ook de bewoners dragen een chirurgisch mondmasker. De bezoeker draagt minstens een stoffen mondmasker waar hij zelf voor zorgt.

Belangrijk is dat het woonzorgcentrum altijd kan beslissen om een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden. Het woonzorgcentrum moet wel duidelijk communiceren over de bezoekmogelijkheden naar alle bewoners en hun familie.

Pers:Liesbeth Wyseur, woordvoerder Taskforce COVID-19 Zorg, 0473 81 21 74, Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder minister Beke, 0479 24 54 64,

Samen met directie, medewerkers en CRA-arts gaan we aan de slag om deze richtlijnen uit te werken in een bezoekregeling voor ons huis. We bereiden ons graag voor om de beslissingen van de taskforce om te zetten in een veilige, haalbare en menselijke bezoekregeling. We communiceren hierover zo spoedig mogelijk via brief, website en raamaffiches. Dank voor uw begrip om nog even geduld te oefenen. Wij beloven u dat we tegen 18 mei 2020 klaar zijn om de deur op een kier te zetten. Laat ons verder samen zorgzaam omspringen met de versoepelingen komende dagen zodat we in alle veiligheid een stapje verder kunnen gaan.

Els Braeckman

algemeen directeur

 

 

 

Bedankt! – COVID-19/CORONA-virus – dinsdag 5 mei, 14 uur

Opnieuw veel dank aan families en sympathisanten voor geschenken en boodschappen van dankbaarheid. Dankuwel aan kapster Melissa (die sinds dit jaar samen met Marleen de haren verzorgt van onze bewoners.)

Inner Wheel meetjesland bood ons ook meer dan een ruggensteuntje aan, zij schonken ons ontsmettingsalcohol/gel.

Dankuwel voor de steun!

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19/CORONA – maandag 4 mei 2020, 17 uur

Beste families en vrienden

Vorige week woensdag 29 april 2020 en vrijdag 1 mei 2020 hebben we in samenwerking met onze CRA, Dr. Philippe Buysse, en de Overheid een tweede testronde COVID-19 georganiseerd. Alle bewoners en medewerkers werden door de voorziening getest. De resultaten zijn zeer geruststellend. Dit maakt dat, indien de Overheid zou beslissen tot bezoekrecht in de woonzorgcentra, we in een goede positie zitten om weldegelijk iets uit te werken. We zijn nog niet zover maar wij hopen dat dit moment stilletjes aan dichterbij komt.

In afwachting hiervan blijven we inzetten op venstergesprekken, skype en tuingesprekken. Op de afdelingen zelf proberen we onze bewoners te vertroetelen met pedicure, manicure, een deugddoend badje, … Ons kineteam en ergotherapeuten zetten in op activiteiten om geest en lichaam fit te houden.

Onze bewoners houden nog even vol maar ze kijken uit naar hereniging met hun dierbaren !

In totaal werden 256 testen afgenomen met als resultaat:

0 bewoners met COVID-19

0 medewerkers met COVID-19

We beseffen dat dit nog steeds een moeilijke periode is voor de bewoners, de families en medewerkers. Maar laat dit positieve bericht jullie tot steun zijn. Onze gezamenlijke inspanningen hebben duidelijk hun nut bewezen. Jullie dierbaren bleven gespaard !

Els Braeckman

algemeen directeur

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19/CORONA – vrijdag 1 mei 2020, 9 uur

Beste familie en bezoeker

Wij ontvingen deze week bericht dat onze voorziening werd geselecteerd door de Vlaamse Overheid voor het testen van bewoners en personeel op Covid-19.

De labo’s zetten, net zoals ons, hun strijd tegen Covid-19 verder tijdens het verlengde weekend van 1 mei. Daarom werd door de Overheid beslist dat er 20.000 extra testen kunnen worden ingepland bovenop de reeds geplande capaciteit.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde daarom een oproep aan onder andere ons huis. Wij hebben dan ook onmiddellijk ingetekend op dit aanbod en een testronde aangevraagd voor onze volledige voorziening. Het ging over een uitzonderlijke kans waardoor we sneller dan normaal voorzien iedereen opnieuw kunnen laten testen.

Wij begrijpen dat deze testen niet aangenaam zijn voor bewoners en medewerkers maar ze zijn zeer waardevol in ons plan om onze voorziening coronavrij te houden.

Vandaag, vrijdag 1 mei 2020, zal een testteam rondgaan op de afdelingen en iedereen op kamer opzoeken met de vraag om deel te nemen aan dit onderzoek. We hopen dan ook op massale medewerking.

Verder hopen wij van harte dat we de meimaand mogen inzetten met gunstige resultaten zoals bij de eerste testronde. Graag geven wij met deze boodschap ook een gebed mee tot Maria om de meimaand dankbaar en hoopvol aan te vatten.

Dank u wel families en vrienden om ons te helpen om goed zorg te kunnen dragen voor onze bewoners. Iedereen volgt nauwgezet alle afspraken op waardoor we misschien de komende periode de teugels iets mogen lossen.

Een genegen groet

Els Braeckman

algemeen directeur

 

 

Mariamaand – gebed tot Maria in tijden van corona – Paus Franciscus

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, zoeken we toevlucht onder uw bescherming, Moeder van God en onze Moeder.

Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons te midden van deze pandemie van het coronavirus.

Troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven, en die soms zijn begraven zijn op een manier die hen diep pijn doet.

Sta dicht bij wie zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, niet dicht bij hen kunnen zijn.

Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de onzekerheid van de toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen.

Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals u dat in Kana deed, opdat de families van de zieken en de slachtoffers worden getroost en zij hun harten kunnen openstellen voor vertrouwen.

Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de frontlinie van deze noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te redden.

Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen kracht, edelmoedigheid, en een blijvende goede gezondheid.

Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de priesters die, in hun pastorale zorg en trouw aan het Evangelie, iedereen proberen te helpen en te steunen.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die wetenschappelijk onderzoek verrichten opdat zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen.

Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid, moed en grootmoedig diegenen te hulp schieten die niet over de eerste levensbehoeften beschikken, en sociale en economische oplossingen bedenken die geïnspireerd zijn door vooruitziendheid en solidariteit.

Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten zodat de enorme middelen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en opslag van wapens in plaats daarvan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar de manier waarop dergelijke tragedies in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Geliefde Moeder, help ons te beseffen dat we allemaal lid zijn van één grote familie en de band te erkennen die ons verenigt, zodat we in een geest van broederlijke solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten.

Maak ons sterk in het geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed.

Maria, Troost van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn almachtige hand zal uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het leven weer sereen zijn normale gang kan gaan.

Aan u, die op onze reis schijnt als een teken van verlossing en hoop, vertrouwen wij ons toe, o Goedertieren, o Liefdevolle, o Lieve Maagd Maria.

Amen.

 

 

Het WZC in de kijker, fragment AVS- COVID-19/CORONA-virus -donderdag 23/04/2020, 14 uur

Gisteren namiddag kregen wij een aangename verrassing van het vastgoedbureau CONCEPT HOME Lievegem.

Wij ontvingen voor iedere bewoner bloemen, en bloemen om de gemeenschappelijke ruimtes mee op te fleuren. Een welgemeende dankjewel voor jullie actie! AVS kwam de actie filmen en concept home zorgde ook voor een mooi filmpje.  Klik hieronder op link om de filmpjes van gisteren te bekijken.

https://www.facebook.com/concepthomelievegem/videos/563838554259279/

https://www.facebook.com/AVStelevisie/videos/225919415343274/

 

 

Bedankt! – COVID-19/CORONA-virus – donderdag 23/04/2020, 13 uur

Opnieuw veel dank aan families en sympathisanten voor geschenken en boodschappen van dankbaarheid. Rotaract Eeklo- Meetjesland, horeca Lievegem, Okay Waarschoot, … , alle families ontzettend dank voor de lekkernijen en lieve woorden.

 

 

VENSTERGESPREKKEN-BUITENGESPREKKEN-SKYPE- COVID-19/CORONA-virus – dinsdag 21 april 2020, 14 uur

De maatregelen ter beveiliging van onze bewoners maakt het dagelijkse leven niet eenvoudig. Afgescheiden leven van familie en onze dierbaren is een hele opgave. Wij beseffen dit ten zeerste.

Om jullie daarin een stuk tegemoet te komen, is reeds een skype-medewerker aangesteld. Dit willen we nu ook uitbreiden met venstergesprekken (zoals sommige families op Pasen hebben gedaan) en ook met buitengesprekken. Er zijn dus drie mogelijkheden om elkaar te ontmoeten:

 1. skype
  1. Op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13u30 en 16u00. De skypemedewerker neemt contact met u op.
 2. venstergesprek
  1. Op maandag, woensdag en zaterdag, de wasdagen van 9u30-11u15, eerste keer vanaf maandag 27/04
  2. Locatie vooraan aan het onthaal, zithoek van de zustergemeenschap
 3. buitengesprek
  1. Iedere weekdag tussen 14u30-16u30, de eerste keer vanaf woensdag 22/04
  2. U kan parkeren achteraan op de parking
  3. Gelieve de groene pijlen (bezoekers) te volgen via de abdij naar de binnentuin
  4. Locatie gesprekken: aan het terras van de cafetaria en aan het terras van afdeling De Korenbloem

Wenst u dit graag te organiseren, stuur gerust een mailtje naar animatie@wzc-delinde.be  of via telefoon op nr. 09 377 31 51 de onthaalmedewerker noteert dan volgende gegevens:

 • Naam bewoner
 • Afdeling bewoner
 • Uw naam en voornaam
 • Verwantschap
 • GSM-nummer
 • Mailadres
 • Datum en richt uur afspraak

Graag de afspraken respecteren zodat we een vlotte service kunnen bieden aan iedereen.

 • Gesprekken van 15-30min.
 • Afstand  bewaren 1,5 meter (geen lichamelijk contact)
 • voor de buitengesprekken niet voorbij de linten wandelen op de site.
  • Wie zich niet kan houden aan de afspraken voor de buitengesprekken, zullen wij deze jammer genoeg niet meer organiseren voor de betrokkenen.

Hieronder vindt u enkele foto’s terug van hoe de pijlen eruit zien, die de weg voor de buitengesprekken aanduidt.

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19/CORONA – maandag 20 april 2020, 16 uur

Beste families en vrienden

Vorige week vrijdag 17 april en zaterdag 18 april 2020 hebben we op eigen initiatief in samenwerking met onze CRA, Dr. Philippe Buysse, en het medisch labo een algemene testronde COVID-19 georganiseerd. Alle bewoners en medewerkers werden door de voorziening getest. Meten is weten en zorgt ervoor dat we onze aanpak nog gerichter kunnen sturen.

In totaal werden 257 testen afgenomen met als resultaat:

0 — bewoners met COVID-19

1 — medewerker met COVID-19

De medewerker was voorbije dagen werkzaam op de afdeling de waterlelie. Betrokkene heeft onmiddellijk na bekendmaking van het resultaat het werk verlaten. De bewoners op de waterlelie genieten op dit ogenblik onze extra aandacht. Wij blijven bijzonder waakzaam ! Om eventuele verdere verspreiding te vermijden, werden alle bewoners van de waterlelie gevraagd om preventief op kamer te blijven. De bewoners zelf zijn op de hoogte gebracht van de reden van deze maatregel.

Wij leven mee met de getroffen medewerker en diens familie. Wij hopen dat het snel beter mag gaan en verdere verspreiding kan vermeden worden. We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen. Er is geen reden tot paniek. We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de families en medewerkers. Wij proberen intern zoveel mogelijk gepaste oplossingen te voorzien en hopen dat de rust snel kan terug keren.

Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte en houden eraan om u uitdrukkelijk te bedanken voor het begrip en vertrouwen.

Els Braeckman

algemeen directeur

 

 

Definitief besluit bezoekregeling – COVID-19/CORONA – donderdag 16 april 2020, 18 uur

Op 15 april 2020 communiceerde premier Sophie Wilmès over de maatregelen in het kader van de Coronacrisis. Ze vermeldde onder meer dat er in de woonzorgcentra vanaf 20 april 2020 opnieuw bezoek zal toegelaten zijn onder bepaalde voorwaarden. Later stuurde ze het bericht bij en sprak ze over “een mogelijkheid, geen verplichting”.

Op donderdag 16 april 2020 kondigde Vlaams minister Beke dan aan dat het bezoekverbod voorlopig gehandhaafd blijft in de Vlaamse woonzorgcentra.

Het hele team van ons woonzorgcentrum was bijzonder verrast dat de overheid deze beslissing had genomen en vindt het jammer dat er zoveel verwarring is ontstaan. Zoals u de afgelopen weken in het nieuws kon horen, zijn er in veel Vlaamse woonzorgcentra besmettingen vastgesteld. Wij deden in de afgelopen weken heel veel inspanningen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en namen alle mogelijke maatregelen om te vermijden dat onze bewoners besmet geraken.

Alle cijfers en studies tonen aan dat het virus zéér besmettelijk is en wij dus de grootst mogelijke voorzorgen in acht moeten nemen. Het bezoekverbod in ons woonzorgcentrum blijft dus voorlopig van kracht net zoals in alle andere Lievegemse en Vlaamse rusthuizen. Dat is niet gemakkelijk. Wij zijn er ons ten volle van bewust dat onze bewoners snakken naar contact met de buitenwereld. En ook dat de families ernaar uitkijken om terug op bezoek te kunnen komen. Maar nu primeert de bescherming van de gezondheid van al onze bewoners én medewerkers. Wij moeten volhouden en mogen onze inspanningen van de afgelopen weken niet teniet doen. Ondertussen proberen wij er alles aan te doen om het sociaal contact via andere manieren te realiseren.

Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingen op het bezoekverbod voor bewoners in palliatieve situaties waarbij het levenseinde nadert. Het zorgteam maakt hiervoor de nodige afspraken samen met de coördinerende en raadgevende arts van het woonzorgcentrum.

Wij volgen de situatie op de voet en zullen pas terug bezoek toelaten wanneer de veiligheid van onze bewoners dat toelaat en wij de continuïteit van de zorgverlening kunnen waarborgen.

Wij leven samen met u op hoop. Dank voor uw begrip.

Directie en zorgteam WZC De Linde

 

 

Mededeling gemeentebestuur Lievegem – COVID-19/CORONA – donderdag 16 april 2020, 13 uur

In onze woon- en zorgcentra in Lievegem zet men zich keihard in om de beste zorg te geven aan onze senioren. Ze doen dit in moeilijke omstandigheden.

Voor de families is de afstand t.o.v. hun geliefde moeilijk om te dragen. Nu al bezoek toelaten is echter heel moeilijk te organiseren en verhoogt de kans op besmettingen. We willen voorrang geven aan de gezondheid en veiligheid van de bewoners en het personeel.

Bezoek organiseren vraagt meer tijd, veiligheid, beschermingsmaterialen…

Daarom is er afgesproken dat er voorlopig geen bezoek wordt toegestaan in de Lievegemse woon- en zorgcentra. Woon- en zorgcentra doen er alles aan om toch contact mogelijk te maken via skypegesprekken…

Dit is een harde periode voor de families, maar de bescherming van de bewoners staat voorop.

Van zodra het bezoek in veilige omstandigheden kan gebeuren, zullen de woon- en zorgcentra zelf naar de familieleden communiceren.

We rekenen op uw begrip en danken vandaag, op de dag van de medewerker, onze helden van hier: alle medewerkers van de woon- en zorgcentra.

Tony Vermeire, Burgemeester

 

 

 

 

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19/CORONA – woensdag 15 april 2020, 21 uur

Beste families,

Beste mantelzorgers,

Net als jullie vernamen wij zonet dat de Nationale Veiligheidsraad besliste om onder meer in woonzorgcentra per bewoner één bezoeker toe te laten, die al zeker 14 dagen zonder symptomen van COVID-19 is. Deze beslissing komt voor ons net als voor zovele rusthuizen als een grote en niet met de sector gecommuniceerde verrassing. Wij zijn hierop dan ook totaal niet voorbereid. Een informatienota met richtlijnen voor onze sector werd van het Agentschap Zorg en Gezondheid nog niet ontvangen. Onze koepelorganisatie Zorgnet – Icuro liet net weten de beslissing te betreuren en roept op tot waakzaam optreden in de immens moeilijke periode die de woonzorgcentra doormaken.

Wij begrijpen de nood aan contact bij onze bewoners met hun mantelzorgers. Anderzijds doen wij als huis er al weken alles aan om onze bewoners goed te verzorgen en zowel hen als onze medewerkers te vrijwaren van besmettingen. Het goede verloop in ons huis en het voorlopig COVID-19 vrij zijn, is daar getuige van. Het toelaten van bezoekers houdt hoe dan ook risico’s in op besmetting van onze bewoners. We willen ons hier zeer goed op voorbereiden en organiseren.

We willen dan ook met aandrang vragen om donderdag 16 april en vrijdag 17 april 2020 nog niet op bezoek te komen in het WZC. Op vrijdag 17 april 2020 is een massale COVID-19 testing van onze voorziening gepland. Om een zuiver beeld te krijgen van dit onderzoek is het niet aangewezen om externen in huis toe te laten voor de uitvoering hiervan.

We zullen alles in het werk stellen om het komend bezoek goed en zo veilig mogelijk te organiseren. Adviezen hieromtrent worden opgevraagd bij de bevoegde instanties zoals de medische raad, kabinet minister Beke, …  Wij engageren ons om u zo snel als mogelijk in te lichten via website, telefoon, informatiebrief aan de inkom van ons woonzorgcentrum. Ons onthaal is eveneens bemand iedere dag van 6u30 tot 21u00.  Ook daar zal informatie kunnen verstrekt worden zodra een veilige bezoekregeling werd uitgewerkt.

We willen u alvast hartelijk bedanken, namens bewoners en medewerkers, om ons nog even tijd te gunnen. Dank u wel om ons te helpen om goed zorg te kunnen dragen voor uw dierbaren.

Els Braeckman

algemeen directeur

 

PERSBERICHT – COVID-19/CORONA – woensdag 15 april 2020, 20 uur                                                                                        Bezoek opnieuw toelaten in woonzorgcentra: onbegrijpelijk

 De Nationale Veiligheidsraad besliste deze namiddag om de coronamaatregelen te verlengen tot 3 mei. Er komen wel enkele lichte aanpassingen. Zo gaan tuincentra en doe-het-zelf-zaken opnieuw open. Maar ook voor de zorgsector komt er een wijziging: de bewoners van woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een beperking mogen voortaan bezoek ontvangen. Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro vindt dit absoluut geen goede beslissing. Dit zal de meest kwetsbaren nog kwetsbaarder maken.

Nog voor de algemene Coronamaatregelen van kracht waren, werd een moeilijke beslissing genomen om de bewoners van de woonzorgcentra te beschermen en te vermijden dat ze besmet zouden raken via familie en kennissen: de woonzorgcentra gingen op slot. Moeilijk voor de bewoners en de families, maar o zo noodzakelijk. Ondanks de lockdown ontstonden in de afgelopen weken in steeds meer woonzorgcentra besmettingshaarden. Het virus blijkt veel besmettelijker dan gedacht en komt binnen via het personeel.

Vorige week was voor de woonzorgcentra een bijzonder moeilijke week. Na aandringen besliste de overheid om systematisch te gaan testen in een eerste groep van 85 woonzorgcentra. Vandaag werden daarvan de eerste resultaten bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat 20% van de bewoners positief test en 16% van het personeel. Bovendien blijkt dat 13% van de positief geteste personeelsleden totaal geen symptomen vertoont. De woonzorgcentra proberen nu uit alle macht om besmette bewoners te isoleren van de niet-besmetten, en een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Medewerkers en families zijn ongerust en angstig over hoe de situatie verder zal evolueren.

En nu blijkt plots, na de bijeenkomst van de Veiligheidsraad, dat er opnieuw bezoek zal worden toegelaten. Voor de directies van de woonzorgcentra voelt het als een kaakslag, na alle problemen van de afgelopen week. Wij vragen ons sterk af hoe het al zwaar overbelaste personeel dat in de praktijk in goede banen zal kunnen leiden. Hoe zullen de nodige beschermingsmaatregelen kunnen toegepast worden? Zorgnet-Icuro is van oordeel dat deze maatregel véél te vroeg komt. Uiteraard begrijpen wij dat bewoners al weken geïsoleerd zitten en snakken naar contact. Maar dit is een fundamentele afweging van volksgezondheid. De deuren letterlijk openzetten betekent ook de deuren wagenwijd openzetten voor het virus, meer besmettingen en meer kwetsbare ouderen die hieraan zullen sterven.

Zorgnet-Icuro betreurt het ten zeerste dat deze maatregel niet werd afgestemd met de sector, met zij die het elke dag moeten waarmaken in de voorzieningen. Wij zullen onze leden-woonzorgcentra dan ook adviseren deze maatregel niet toe te passen en – tot de situatie gestabiliseerd is – geen bezoek toe te laten.

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19/CORONA – woensdag 15 april 2020, 11 uur

Onze voorziening behoort niet tot de huizen waar bewoners en personeel getest worden vanuit de overheid. Dit is enerzijds positief nieuws omdat we niet bij de ongelukkigen zijn die reeds COVID-19 uitbraken hebben. Anderzijds is meten pas weten. Daarom werd door de directie in overleg met de CRA, Dr. Philippe Buysse, beslist om iedereen te testen op eigen initiatief en daarvoor de kosten te dragen. Op deze wijze willen wij als huis onze verantwoordelijkheid opnemen.

De testen staan gepland op vrijdag 17 april en zaterdag 18 april. Resultaten worden verwacht na het weekend. Zodra deze bekend zijn, zal er gecommuniceerd worden met alle betrokkenen. Het is onze intentie om transparant te zijn met zorg voor de privacy van bewoners en medewerkers. De families en medewerkers worden door de voorziening persoonlijk opgebeld bij positief resultaat.

Met deze aanpak willen we ons huidig beleid verderzetten en ook kracht bijzetten door nog gerichter te werken. Meten is weten! Deze gegevens in combinatie met onze huidige zorgrichtlijnen moeten ons huis helpen in de aanpak van deze pandemie.

En laat ons samen hopen op gunstige resultaten!

Els Braeckman

algemeen directeur

 

 

Een kijkje in ons WZC! COVID-19/CORONA-virus – dinsdag 14 april, 13 uur

Beste families, vrienden

Voorbije Paasweekend hebben we in De Linde gevierd in besloten kring. Geen Pasen zoals andere jaren maar daarom niet minder krachtig. Hoop is wat we uitdragen en vreugde in onze harten omdat ons huis nog steeds niet getroffen werd door COVID-19. We doen waakzaam verder met veel moed.

Onze zustergemeenschap en aalmoezenier droegen hun steentje bij met een welgekomen Paasboodschap.

Ook opnieuw veel dank aan families en sympathisanten voor geschenken en boodschappen van dankbaarheid. Rotary Lievegem, horeca Lievegem, Hema Eeklo, Leonidas, … , families ontzettend dank voor de lekkernijen. De Paasklokken waren zeer gul voor onze bewoners en personeelsleden !

 

 

Een kijkje in ons WZC! COVID-19/CORONA-virus – zaterdag 11 april, 20 uur

Uit het oog maar niet uit het hart, iedereen fijne paasdagen toegewenst.

 

 

Een kijkje in ons WZC! COVID-19/CORONA-virus – vrijdag 10 april, 14 uur

Ook in ons WZC De Linde kunnen de kinderen op berenjacht gaan.

Zoek, tel en zwaai naar de beren aan de ramen van het woonzorgcentrum.

Vriendelijke groeten

Team Wonen en Leven

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19/CORONA – woensdag 8 april 2020, 17 uur

Voorbije zondagavond werden twee bewoners van afdeling De Korenbloem naar de cohortunit gebracht. Maandagavond volgde een derde bewoner van afdeling De Zonnebloem. Zij werden door de behandelend arts getest op Covid-19. Met opluchting kunnen we meedelen dat alle testen negatief zijn. De betrokkenen bewoners verblijven sinds deze middag terug op de eigen kamer in hun  vertrouwde omgeving. We volgen nauwgezet de gezondheid van alle bewoners en medewerkers op en waar nodig, wordt onmiddellijk op gepaste wijze gereageerd.

Verzorg u allen goed, geniet van het mooi lenteweer en hou moed !

Els Braeckman

algemeen directeur

 

 

Venstergesprek op Pasen -COVID-19/CORONA

Zondag 12 april is het paasdag. Deze hoogdag is vaak een dag waarbij de familie samenkomt. Door de maatregelen ter preventie van COVID-19 is dit jammer genoeg niet mogelijk. Graag willen wij de familie van de bewoners van  afdeling De Zonnebloem, De Klaproos en De Waterlelie, de mogelijkheid geven om aan het raam in (telefonisch) gesprek te gaan met de bewoner.

Hoe gaat dit te werk?

 • Indien u hiervoor geïnteresseerd bent, stuurt u een mail naar wonenenleven@wzc-delinde.be voor vrijdag 10 april.
  • Onderwerp mail: venstergesprek 12 april
  • Naam bewoner
  • Naam familielid (aantal personen)
  • GSM nr. van de familie
  • Mogelijk uur dat u wenst (graag marge)

Wij maken vrijdag de planning op en sturen u dan het juiste uur door waarop het gesprek kan doorgaan. Het gesprek zal doorgaan in de zithoek van de zustergemeenschap naast het onthaal vanaf 14u30-17u. (per bewoner 15 min.)

Hopelijk tot dan.

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19/CORONA – maandag 6 april 2020, 13 uur

Met droefenis en spijt delen wij u mede dat gisteren een bewoner is overleden ten gevolge van Covid-19 in het AZ Alma. De betrokken bewoner vertoonde op moment van opname in het ziekenhuis geen Covid-19 symptomen. De ontwikkeling van het virus is het voorbije weekend heel snel verlopen. De berichtgeving van het ziekenhuis overviel ons allen. Wij bieden aan de getroffen familie ons Christelijk medeleven.

Diezelfde avond werden twee andere bewoners van afdeling De Korenbloem naar de cohortunit gebracht. Zij werden getest op Covid-19 en de nodige zorgen werden opgestart. Momenteel zijn we in afwachting van de testresultaten. De families werden persoonlijk op de hoogte gebracht en worden continue geïnformeerd.

Het is onze uitdrukkelijke intentie om snel en heel open te communiceren over iedere wijziging met alle betrokkenen. We geloven dat deze transparantie mag bijdragen tot een blijvend vertrouwen dat wij van u allen krijgen.

Verder vragen wij nogmaals aan de families om de instructies betreffende de persoonlijke was van bewoners ter harte te nemen. Iedereen ontving een blad met de wijze waarop het wasgoed dient gewassen en verpakt te worden. Wij danken u bij voorbaat.

Els Braeckman

algemeen directeur

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19/CORONA – zaterdag 4 april 2020, 12 uur

Momenteel zijn er nog geen bevestigde besmettingen door Covid-19 op onze afdelingen van ons Woonzorgcentrum. We hopen allemaal dat we dit zo kunnen houden. Volhouden van de getroffen beschermingsmaatregelen en waakzaam blijven, is de boodschap.

Eén van onze bewoners is helaas wel ziek met symptomen die COVID-19 vermoeden. Betrokkene werd onmiddellijk in afzondering gebracht op een speciaal voor COVID-19 bewoners ingerichte unit. De familie werd verwittigd. Een eerste testresultaat deze voormiddag bleek gunstig. Toch gezien het verdere ziekteverloop is er twijfel omtrent de betrouwbaarheid van de test. Een bijkomende test werd daarom uitgevoerd. Niets wordt aan toeval overgelaten.

Twee geteste medewerkers bleken gisterenavond ook COVID-19 negatief. Zij waren uit voorzorg in thuisquarantaine ondergebracht in afwachting van het resultaat van de test. Zij verkeren ondertussen in goede gezondheid.

Dank u wel aan iedereen die in ons huis werkt. Als directie kijk ik met grote bewondering toe hoe elkeen het beste van zichzelf blijft geven. Dank u wel aan families, organisaties en vele sympathisanten.Jullie steun, geschenken, brieven, … ze maken echt het verschil voor onze mensen.

Verzorg u allen, draag zorg voor elkaar !

Els Braeckman

algemeen directeur

 

 

Bedankt! – COVID-19/CORONA-virus – vrijdag 3 april, 14 uur

Vandaag ontvingen terug wat lekkers van Cuberdons Geldhof, we zijn dankbaar voor de vele steunbetuigingen.

Deze namiddag zullen we allen kunnen snoepen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kijkje in ons WZC! COVID-19/CORONA-virus – donderdag 2 april, 14 uur

De bewoners zijn creatief bezig op afdeling De Klaproos.

 

 

Bedankt! – COVID-19/CORONA-virus – dinsdag 31 maart, 13 uur

Een grote dankjewel aan de horeca van Waarschoot; Cafe T’Durp, Gustoso, Lijn 58, De Mouterij, Cultuurcafe Daantje, De Planche, Cafe Nelly.

Zij bezorgden ons voor alle bewoners en medewerkers, eigen bereide desserts en soep. Het heeft gesmaakt!

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19/CORONA-virus – maandag 30 maart 2020, 18 uur

Momenteel zijn er nog geen besmettingen door Covid-19 op onze afdelingen van ons Woonzorgcentrum. We hopen allemaal dat we dit zo kunnen houden. Volhouden van de gemaakte afspraken blijft zeer belangrijk.

Eén van onze medewerkers is helaas wel geveld en is thuis aan het uitzieken. We wensen onze medewerker het beste toe en vooral een spoedig herstel. Voor ons huis zelf is er geen enkel risico. Deze medewerker is na vakantie in het buitenland nooit teruggekeerd naar het woonzorgcentrum. Doorgeven van de besmetting is dus nooit mogelijk geweest.

Wanneer bewoners of medewerkers symptomen zouden vertonen en/of besmet zijn, zullen alle maatregelen getroffen worden om de veiligheid van iedereen te garanderen. Families worden op dat moment onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bewoners worden dan, zodra enige twijfel over besmetting, in isolatie verzorgd. Alles is hiervoor in gereedheid gebracht. Een aparte zorgunit werd opgericht. Onze grootste wens is dat deze onbewoond mag blijven.

Onze medewerkers krijgen alle nodige informatie en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid nemen wij ter harte in onze instructies  voor de zorgmedewerkers. Niets wordt aan toeval overgelaten.

Tot slot willen wij heel uitdrukkelijk al onze families bedanken voor het voelbaar vertrouwen. Wij doen allemaal samen ons uiterste best om jullie dierbaren en ook onze dierbaren te beschermen tegen het onzichtbare gevaar dat Covic-19 is. We beseffen heel hard dat de gedwongen afstand niet eenvoudig is en volharden in bezoekverbod emotioneel veel van jullie vraagt. Zeker wanneer uw familielid extra zorg vraagt.  Wanneer u de nood voelt, bel gerust naar de zorgafdeling. Zij staan u graag te woord !

Els Braeckman

algemeen directeur

 

 

Een kijkje in ons WZC! COVID-19/CORONA-virus – donderdag 26 maart, 16 uur

De bewoners genoten om terug deel te nemen aan groepsactiviteiten op afstand.

Hieronder enkele foto’s van deze week op afdelingen, De Korenbloem en De Zonnebloem.

   

     

 

 

Pannenkoeken voor iedereen ! COVID-19/CORONA-virus – woensdag en donderdag 25/26 maart, 15 uur

Vorige week rukten onze zusters uit met spandoek, potten en pannen voor een helse rondgang in de tuin. Zo staken zij bewoners en personeel een hart onder de riem. Vandaag haalden zij opnieuw hun potten en pannen boven. Deze keer voor een reuze pannenkoekenbak.

En wij .. smullen maar !!!

Dank u wel zusters, van ons allemaal in huis.

 

                       

             

 

 

Instructies wassen persoonlijke linnen ten tijde van COVID-19/CORONA-virus – woensdag 25 maart, 18 uur

Wij ontvingen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid concrete instructies met betrekking tot de persoonlijke was van de bewoners gedaan door families of mantelzorgers. Wij geven ze jullie graag door.

Voor het zorgpersoneel:

 • Onze zorgmedewerker stopt de was in een plastiek zak zonder het vuil linnen op te schudden en zonder de lucht uit de zak te duwen. Nadien sluit de medewerker die zak en stopt deze zak met wasgoed in een tweede zak.
 • Onze zorgmedewerker past nadien handhygiëne toe.

Als familie ga je als volgt aan de slag:

 • Families komen de was afhalen op zaterdag, maandag en woensdag zoals eerder bepaald.
 • Zij bellen vooraf op zodat de zorgmedewerker de tijd krijgt om de zak klaar te zetten in de garage.
 • De was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine.
 • Wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°).
 • De was bij voorkeur in de droogkast drogen.
 • De propere was opbergen in een propere plastiek zak en vervolgens in een tweede propere zak verpakken.
 • De plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken !
 • Pas nadien steeds handhygiëne toe.

De onthaalmedewerker:

 • De medewerker die de gewassen kledij aanneemt, haalt deze uit de buitenste zak en past handhygiëne toe.
 • De buitenste zak wordt teruggeven aan de familie bij het aannemen van de was aan het raam.
 • De binnenste plastiekzak wordt vernietigd.

Dank u wel om samen met ons de ontvangen richtlijnen ter harte te nemen.

 

 

Bedankt! – COVID-19/CORONA-virus – woensdag 25 maart, 14 uur

Een grote dankjewel aan alle helpende handen om het maken van mondmaskers. Momenteel hebben alle personeelsleden een eigen masker.

Zonder jullie hulp was dit niet gelukt, DANKJEWEL!

                              

 

 

Onze zusters steken iedereen een hart onder de riem – COVID-19/CORONA-virus – vrijdag 20 maart 2020, 20 uur

De zustergemeenschap neemt iedereen mee in hun gebed in deze moeilijke tijden. Om onze bewoners en medewerkers te tonen dat ze hen niet vergeten, waren ze deze middag op post voor een rondgang rond het woonzorgcentrum. Uitgerust met een spandoek, potten en pannen. Hun passage werd door iedereen opgemerkt en gewaardeerd !

Dank u wel aan onze zusters.

 

 

Stand van zaken voor ons huis – COVID-19/CORONA-virus – vrijdag 20 maart 2020, 18 uur

In ons huis zijn, voor zover bekend, geen bewoners met Corona. 3 bewoners zijn preventief in afzondering. Betrokken families werden hierover persoonlijk ingelicht. De voorgeschreven voorzorgmaatregelen worden door onze medewerkers strikt opgevolgd.

Van onze personeelsleden zijn er momenteel twee in ziekteverlof met koorts en COVID-19 symptomen.  Zij zijn in verplichte quarantaine geplaatst.

Dank u wel voor getoonde begrip, geduld, de brieven, de geschenken en steunbetuigingen.

Els Braeckman

algemeen directeur

 

 

BEWONERS IN DE BLOEMETJES GEZET – donderdag 19 maart, 16 uur

Dank u wel aan AVEVE Waarschoot, Bloemen Roels en Café ‘ t Durp die onze bewoners een bloemetje hebben geschonken. De kamers fleuren op net als de gezichten van onze mensen !

                  

 

 

Bedankt! – donderdag 19 maart, 10 uur

Beste familieleden en vrienden van onze bewoners

Wij willen in het bijzonder de CFE / MBG group bedanken

in naam van alle medewerkers om ons met spoedkoerier mondmaskers te leveren.

Wij kunnen ons hierdoor beschermen tegen wat misschien komen moet.

In momenten van schaarste waarderen wij deze solidariteit enorm!

Bedankt aan ons bouwteam Waarschoot!

We staan bij jullie in het krijt!

 

 

U denkt zelf besmet te zijn met corona – COVID-19? Wat moet u doen als u woonachtig bent in het Meetjesland. – woensdag 18 maart, 13 uur

Wie denkt een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen en daarmee naar de dokter wil, moet daarvoor een afgelijnd traject volgen. Het is van het grootste belang dat dit traject aangehouden blijft om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

Neem eerst contact op met uw eigen vaste huisarts of, indien die niet bereikbaar is, met de huisarts met wachtdienst via het nummer 1733. Die zal na telefonische consultatie oordelen of u zich moet aanmelden aan het triagepunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland en de dienst Spoedgevallen op het terrein van AZ Alma. In dat geval belt u naar het callcenter voor een afspraak: 09-3.100.100. Dat callcenter zal u een afspraakmoment geven, respecteer dat stipt en kom niet te vroeg. De triagetent is open van 16 uur tot middernacht.

Ook patiënten met ‘andere dan corona’-klachten komen (na afspraak via het callcenter) via dit triagepunt en zullen afgeleid worden naar de dienst Spoedgevallen. In de triagetent wordt u ingeschreven en kort gezien door een huisarts voor een eerste selectie. Die zal beslissen naar waar u wordt doorgestuurd: ofwel naar het zorgmeldpunt, ofwel naar de dienst spoedgevallen ofwel naar huis voor thuisisolatie.

Wie na de consultatie in het zorgmeldpunt terug huiswaarts gaat, kan het terrein van AZ Alma verlaten via het hek aan de dienst Spoedgevallen en zo via de Blakstraat naar huis rijden. Let op, het is VERBODEN om het terrein van AZ Alma te betreden via het hek aan de Blakstraat, dat moet nog steeds gebeuren via de rotonde op de Ringlaan en vervolgens kunt u naar de achterzijde rijden, waar de triagetent, de Huisartsenwachtpost, de dienst Spoedgevallen en de zorgmeldpunten zich bevinden. Parkeren moet trouwens steeds op het terrein van AZ Alma, NIET in de Blakstraat. Gelieve ook de inrijpoort van de dienst Spoedgevallen steeds vrij te houden voor ambulances. Het zorgmeldpunt is open tot middernacht. De Huisartsenwachtpost Meetjesland zorgt in eerste instantie voor de werking van vier zorgmeldpunten: twee in de containerconsultaties op het terrein AZ Alma, twee in het Almahuis in de Blakstraat, vlakbij AZ Alma. Op die manier wordt de drukte gespreid en is het mogelijk om de nodige afstand te bewaren tijdens het wachten. Er zijn in totaal zeven zorgmeldpunten, er is dus nog extra ruimte voor uitbreiding.

Wie na de consultatie in het zorgmeldpunt terug huiswaarts gaat, kan het terrein van AZ Alma verlaten via het hek aan de dienst Spoedgevallen en zo via de Blakstraat naar huis rijden. Let op, het is VERBODEN om het terrein van AZ Alma te betreden via het hek aan de Blakstraat, dat moet nog steeds gebeuren via de rotonde op de Ringlaan en vervolgens kunt u naar de achterzijde rijden, waar de triagetent, de Huisartsenwachtpost, de dienst Spoedgevallen en de zorgmeldpunten zich bevinden. Parkeren moet trouwens steeds op het terrein van AZ Alma, NIET in de Blakstraat. Gelieve ook de inrijpoort van de dienst Spoedgevallen steeds vrij te houden voor ambulances.

 

BEWONERS AAN DE SLAG MET SKYPE ! – maandag 16 maart 2020, 21 uur

De maatregelen ter beveiliging van onze bewoners maakt het dagelijkse leven niet eenvoudig. Afgescheiden leven van familie en onze dierbaren is een hele opgave. Wij beseffen dit ten zeerste.

Om jullie daarin een stuk tegemoet te komen, is een skype-medewerker aangesteld. Zij zal bewoners en families helpen in het tot stand brengen van een skypesessie. Zo kijkt de buitenwereld even binnen in ons huis en krijgen onze mensen een stukje van buiten te zien en te horen. Een klein momentje van “samenzijn” maar immens van waarde voor het welbevinden van onze bewoners.

Om u te helpen vindt u hieronder een stappenplan om skype te downloaden op uw computer, tablet of smartphone.

Wanneer u dit heeft gedaan, stuurt u een mailtje naar wonenenleven@wzc-delinde.be met volgende gegevens:

 • Naam bewoner
 • Afdeling bewoner
 • Uw naam en voornaam
 • Verwantschap
 • GSM-nummer
 • Mailadres
 • Welke weekdagen u bereikbaar bent

Onze bewoners skypen iedere weekdag tussen 13u30 en 16u00. Zij nemen met u contact op !

Graag dit respecteren zodat we een vlotte service kunnen bieden aan iedereen.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

                                                            AAN DE SLAG MET SKYPE!

STAPPEN:

Installeer skype op uw laptop of computer.

Ga naar de webpagina: https://www.skype.com (computer en laptop), of zoek de app in de AppStore of de Play Store (GSM). Na het downloaden en installeren krijg je het inlogscherm.

1.     Je gaat aan de slag met ofwel je GSM nummer of e-mailadres (gmail, telenet, hotmail, …). Beide opties zijn mogelijk.

2.     Nadien geef je een wachtwoord in

3.     Vul je naam in

4.     Vul je geboortedatum in

5.     Je ontvangt per sms of per mail een code

6.     Je vult de ontvangen code in

7.     Je doorloopt de controle of je een fysiek persoon bent

8.     Eenvoudig contacten vinden –> overslaan rechts bovenaan

9.     Je profielafbeelding kiezen –> vrij te kiezen maar mag je ook overslaan rechts bovenaan

10.   Audio testen –> toestaan en doorgaan

11.    Een nieuw contact toevoegen –> kan je mensen gaan opzoeken, op zich niet nodig omdat wij inbellen vanuit De Linde en jou contacteren !

Je skype hoeft alleen actief te staan.

 

 

 Richtlijnen voor het woonzorgcentrum – COVID-19/CORONA-virus – vrijdag 13 maart 2020, 21 uur.

Beslissingen genomen door het outbreak-managementteam na uitvoerig overleg:

Leden van dit team: Dr. Philippe Buysse (CRA), Els Braeckman (algemeen directeur), Elke Sierens (directeur zorg) en Simon Vereecken (interne preventieadviseur). Genodigd en bevraagd op dit overleg de diensthoofden van de zorgafdelingen, betrokken huisartsen en Zr Joëlle Vanhoeck (bestuurder vzw).

Na evaluatie werd besloten om het van kracht zijnde bezoekverbod te blijven handhaven.  De praktische afspraken zoals eerder gecommuniceerd blijven eveneens behouden.

CONCREET: de schuifdeur blijft gesloten voor iedereen !!!

Met uitzondering voor:

 1. Externe zorgverstrekkers
 • huisartsen (ten allen tijde)
 • labodiensten (zover nodig op afroep en mits opvolgen instructies)
 • kappers enkel deze contractueel verbonden aan ons huis
 1. Stagiair(e)s (afhankelijk beslissing departement onderwijs)
 2. Leveranciers via centraal leverpunt en mits opvolgen specifieke instructies.

Komen niet op de afdelingen.

 1. Door directie opgeroepen zorgverstrekkers (vrijwilligers) die kunnen instaan voor essentiële ADL-taken bij meerdere bewoners. Zal van toepassing worden zodra eigen personeel de zorg niet meer kwalitatief kan waarmaken. HEDEN NOG NIET AAN DE ORDE !
 2. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts). Het initiatief voor uitzonderingen zal steeds genomen worden door het zorgteam na overleg met de huisarts en directie. Wij garanderen dat families op de hoogte gebracht worden van de medische toestand van hun familielid zodra deze zorgwekkend is. Afspraken worden op dat ogenblik op maat uitgewerkt.

Deze avond werden onze meest kwetsbare bewoners besproken. Families van deze mensen worden gecontacteerd door het verantwoordelijk diensthoofd. Enkel in bijzondere omstandigheden, wanneer de bewoner zijn/ haar toestand zorgwekkend is, wordt bezoek georganiseerd.

GEEN TELEFOON OP INITIATIEF VAN HET HUIS= UW FAMILIELID IS IN GOEDE, NORMALE DOEN. Uiteraard kan u steeds met onze afdelingen bellen voor meer informatie. Wij doen ons best om iedereen zo correct en vlot mogelijk te woord te staan. Graag melden wij u dat wij tot op heden in huis geen COVID-19 situatie hebben.

Dank u wel voor uw medewerking in deze zware en bijzondere tijden die van alle burgers bijzondere inspanningen vragen.

Els Braeckman, algemeen directeur

 

Richtlijnen voor de assistentiewoningen De Zilverlinde – COVD-19/CORONA-virus – vrijdag 13 maart 2020 12 uur.

Aangezien de assistentiewoningen DE ZILVERLINDE niet gelegen zijn in het woonzorgcentrum en dus beschikken over een aparte ingang gelden de regels van het woonzorgcentrum niet.

Met anderen woorden:

 • er is geen algemeen bezoekersverbod
 • de richtlijnen voor alle burgers zijn van kracht

De bewoners van de assistentiewoningen mogen het woonzorgcentrum niet bezoeken, voorlopig tot en met 19 april 2020.

Maaltijden nuttigen in het woonzorgcentrum is niet toegestaan. Een aanbod voor maaltijden wordt voorzien. Zowel ontbijt, middagmaal als avondmaal. De bestelde maaltijden worden afgeleverd op de flat. Alle groepsactiviteiten van de assistentiewoningen zijn afgelast, ook groepsactiviteiten op verplaatsing of in open lucht. De groepsactiviteiten die door derden in de lokalen van de groep van assistentiewoningen worden georganiseerd, zijn ook tijdelijk stopgezet.

Wij adviseren onze bewoners van DE ZILVERLINDE en hun bezoekers om de richtlijnen van de Overheid ter harte te nemen en goed voor zichzelf en elkaar te zorgen.

 

 

Update COVID 19 – boodschap 12 maart 2020, 15 uur.

Morgen zal er met de burgemeester Tony Vermeire en de collegae woonzorgcentra van Lievegem een overleg zijn betreffende de te nemen en/ of reeds genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De schepen van sociale zaken Hilde De Graeve, en de noodplanningscoördinator Veerle De Ridder zullen eveneens aanwezig zijn. Voor WZC De Linde participeren Dr. Philippe Buysse, Els Braeckman en Elke Sierens.

Aansluitend op dit extern overleg zal een intern overleg van het outbreak- managementteam plaatsvinden. De interne preventieadviseur, Simon Vereecken, zal aan dit overleg deelnemen. We bespreken eventuele bijsturingen en in bijzonder de medische toestand van onze bewoners.In overleg met huisarts, zorgteam, CRA en directie wordt bekeken welke uitzonderingen voor bezoek dienen genomen te worden voor onze meest kwetsbare bewoners. Wanneer zich zorgen stellen over de toestand van een bewoner wordt de familie onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt samen gezocht naar passende oplossingen.

De laatste richtlijnen worden steeds op de website geplaatst en ook aan onze voordeur geafficheerd.

Wij bedanken graag de families voor de constructieve medewerking in deze bijzonder moeilijke situatie.

 

 

Wouter Beke, Vlaams minister: 11 maart 2020

“De boodschap moet duidelijk zijn: blijf uit de buurt van oudere en verzwakte personen, tenzij er echt geen alternatieven zijn. Die boodschap geldt niet alleen voor woonzorgcentra, maar voor de hele samenleving. Onze gezamenlijke plicht is nu om besmetting bij de meest kwetsbaren te voorkomen.”

Met uitzondering voor:

 1. Externe zorgverstrekkers
  • huisartsen (ten allen tijde)
  • labodiensten (zover nodig op afroep en mits opvolgen instructies)
  • kappers en pedicures enkel deze contractueel verbonden aan ons huis
 2. Stagiair(e)s (afhankelijk beslissing departement onderwijs)
 3. Leveranciers via centraal leverpunt en mits opvolgen specifieke instructies.
 4. Door directie opgeroepen zorgverstrekkers (vrijwilligers) die kunnen instaan voor essentiële ADL-taken bij meerdere bewoners. Zal van toepassing worden zodra eigen personeel de zorg niet meer kwalitatief kan waarmaken.
 5. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts). Het initiatief voor uitzonderingen zal steeds genomen worden door het zorgteam na overleg met de huisarts en directie. Wij garanderen dat families op de hoogte gebracht worden van de medische toestand van hun familielid zodra deze zorgwekkend is. Afspraken worden op dat ogenblik op maat uitgewerkt.

Bovengenoemde mensen zullen na aanbellen toegelaten worden. Zij worden aan dezelfde veiligheidsvoorschriften onderworpen als het personeel. Zij registreren zich in het onthaal en volgen de instructies voor temperatuurcontrole.

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN VOOR DE FAMILIE:

 • De persoonlijke was van bewoners: enkel op maandag, woensdag en zaterdag tussen 10 uur en 19 uur:
  • brengen vers wasgoed via raam onthaal
  • afhalen vuil wasgoed in de rolpoort. Verwittig de afdeling minimum een half uur op voorhand telefonisch. Zij zetten uw waszak die dag in de rolpoort (garage) klaar.
 • Er is een doorgeefluik aan de ingang van het WZC: een kaartje, iets lekkers, een geschenkje; iedere dag is dit mogelijk van 6u30 tot 21u.
 • Externe bezoeken door onze bewoners worden beperkt tot het minimum en het strikt nodige. Alle niet dringende verplaatsingen worden geannuleerd.
 • Evaluatiemoment: een nieuw evaluatiemoment wordt georganiseerd op vrijdag 13 maart 2020 om 15 uur. Nadien zullen eventueel bijgewerkte richtlijnen geafficheerd worden aan de schuifdeur van het woonzorgcentrum.

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen; de situatie in ons huis op 12.03.2020.

Momenteel zijn er in ons huis twee bewoners die bijzondere aandacht vragen. Zij zijn met koorts en ziektesymptomen in isolatie geplaatst. Er is nog geen uitspraak over COVID 19 – Corona! Deze maatregel is een beschermingsmaatregel. De families van deze bewoners staan in nauw contact met het huis. De zorg wordt op de voet gevolgd volgens instructies ontvangen van de Overheid. Deze bewoners vormen geen gevaar voor andere bewoners. Alle isolatiemaatregelen worden zeer streng toegepast. Personeel die de kamers betreden kennen de instructies. Medewerkers worden iedere dag gecontroleerd en bij ook maar enige twijfel of tekenen van ziekte geweerd.

Wij hopen met u allen dat de huidige richtlijnen kunnen versoepeld worden komende dagen. Echter dit zal afhangen van de richtlijnen van de Overheid en de situatie in eigen huis.

Alvast bedankt voor uw begrip.

 

Project Aandachtspersoon – januari 2020

 • Voor iedere bewoner
 • Warme zorg
 • Aandacht staat centraal
 • Personeel en bewoner ontmoeten elkaar
 • Warmmenselijke relatie

 Ontstaan : Meer en meer voelen wij aan dat de bewoner nood heeft aan andere belevingen en gerichte ondersteuning naast de gekende zorgmomenten. Deze nood moedigt ons aan om de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener te versterken.

 Concept : Met dit project benaderen we elkaar vanuit een andere invalshoek. Onze momenten samen zijn meer dan enkel fysieke zorg geven en ontvangen. Er ontstaat een wederkerigheid tussen de zorgverlener en de bewoner. De één betekent zoveel als de ander voor elkaar. Het project zorgt voor een goed gevoel . Geven en ontvangen vinden een evenwicht. Iedereen die in ons huis woont, is de moeite om te ontmoeten en krijgt daarom een aandachtspersoon uit het zorgteam.

Bewoner en personeel

Wat kan een aandachtspersoon voor jou betekenen ? Tijdens een vrij moment zal de aandachtspersoon een ‘moment van persoonlijke ‘ aandacht’ geven, steeds aangepast aan de noden en wensen van de bewoner. Centraal staat ‘ aandacht’, wat we lezen  als: nabij zijn, contactmomenten, moment van eenzaamheid opvangen, babbeltje, een wandeling,…

Samen op zoek naar dat kleine geluk

Kan ik bij de aandachtspersoon terecht met al mijn vragen? Het zorgteam is verantwoordelijk als groep voor de detailzorg en het algemeen welzijn van de bewoner. Indien men opmerkingen heeft of er zijn vragen, verwijzen wij graag door naar de hoofdverpleegkundige . Zaken met betrekking tot financiën, bezoek bank, boodschappen doen, kledij kopen,… behoren niet tot een taak van een aandachtspersoon. Bewoner en aandachtspersoon gaan samen op zoek om zo een wereld van verschil te maken.

Start nieuw huisproject 6 januari 2020

Benieuwd wie jouw aandachtspersoon is ? Elke bewoner zal een persoonlijk kaartje ontvangen op de kamer

Vragen of info? Vraag raad aan de hoofdverpleegkundige

 

ADELINGSNAMEN – december 2019

Vanuit de werkgroep Wonen en Leven kwam het idee, om de gekende afdelingen in ons huis te benoemen met een huiselijkere nieuwe naam. De meeste stemmen gingen naar het thema bloemen. Zo worden de bloemen gelinkt aan de kleuren van onze afdelingen. Per afdeling is er ook een passend gedicht uitgekozen. Vanaf december werken we deze veranderingen uit en gaan we officieel van start met onze nieuwe namen:

Gelijkvloers                      De Korenbloem (Blauw)

Eerste verdieping            De Zonnebloem (Geel)

Tweede verdieping          De Klaproos (Rood)

Derde verdieping             De Waterlelie (Groen)

 

 

KERSTMARKT 2019 – woensdag 18 december

 

 

WERKGROEP DEMENTIE

Binnen de werkgroep dementie werken we rond beeldvorming.

–         Hoe kijken we naar bewoners met dementie?

–         Mogen zij evenveel als bewoners zonder dementie, of zonder diagnose?

–         Hoe praten we over hen? Zijn het dementerenden of personen met dementie?

We merken dat over dementie nog steeds een taboesfeer hangt. Mensen schamen zich. We willen dan ook met onze voorziening bewoners met dementie niet wegsteken. Het blijven mensen zoals jij en ik. Met wensen en verwachtingen van het leven. Zo willen wij ook in de toekomst acties blijven opzetten om dementie in een positiever daglicht te plaatsen. Niet de ziekte, maar de mens staat centraal.

Via deze link kan je heel wat praktische informatie rond beeldvorming terugvinden: http://onthoumens.be/beeldvorming-dementie

 

WEEK VAN DE DERDE LEEFTIJD

 

 

ONTBIJTMANDENACTIE – ZONDAG 24 NOVEMBER

 De ontbijtmandenactie is een initiatief van het paramedische team. Kinesisten, ergotherapeuten ,de logopedist en de werknemers van wonen en leven slaan de handen in elkaar om samen in kader van de warmste week een inzamelactie te doen voor de bewoners van WZC De Linde. Met de opbrengst van deze actie zullen wij trachten bewoners extra te activeren en motiveren met de aankoop van nieuwe bewegingstoestellen.

Twee opties :

8.00u -10.00u ontbijt afhalen

8.00u-11.00u ontbijtmand nuttigen  in de polyvalente zaal

Prijs :

9 EUR  standaard mand voor 1 persoon

Er is geen ” luxe” mand voor 1 persoon beschikbaar

16EUR standaard mand voor 2 personen

20EUR “luxe” mand voor 2 personen

Elke bewoner van WZC De Linde ontvangt een korting van 4 EUR

 

Inschrijven:

 • Via dienst boekhouding ( gang aan het onthaal)  of via boekhouding@wzc-delinde.be
 • Tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag
 • Bestellingen en inschrijvingen tot en met 20 november 2019
 • Betalen kan contant of via overschrijving BE25 4476 6206 0182
 • Bij overschrijving graag vermelden : naam / afhalen of ter plaatse nuttigen/ aantal en soort mand
 • Uw inschrijving is pas definitief na betaling

 

 

WORDT VRIJWILLIGER?

 

 

FAMILIEFEEST 2019 — 21 & 22 september

Naar jaarlijkse traditie organiseert de dienst wonen en leven opnieuw het familiefeest. De opbrengst van dit evenement zal worden gebruikt voor het activiteiten aanbod bij ons in huis. Het aankopen van knutsel- en spelmateriaal, het boeken van een artiest, een uitstap en zoveel meer…Wij hopen jullie alvast talrijk te mogen ontvangen. Een persoonlijke uitnodiging zal volgen alsook de mogelijkheid tot inschrijven.

Er zijn twee  mogelijkheden om te komen tafelen met familie & vrienden:

Zaterdag 21 september

£  Vanaf 18u00 met muzikale omlijsting.

Zondag 22 september

£  vanaf 11u30

Kostprijs

Volwassenen € 20, kind (t.e.m. 10 j) € 10, bewoners flats € 16, bewoner rusthuis gratis

ZOMER 2019

 

 

SNEUKELTOER ISM VZW HUMIVAL

Na groot succes van vorig jaar besloot vzw Humival  hun  rolwagen toegankelijke sneukelwandeltoer opnieuw te organiseren. Dit jaar slaan we de handen in elkaar. Beiden  zowel ons huis als Humival wil  geld inzamelen voor toekomstige projecten.

De sneukeltoer zal op zondag 23 juni  omstreeks 13.30u starten op het terrein van VZW Humival (Nijverheidsstraat 9)en eindigen bij WZC De Linde met een gezellig optreden een hapje en een drankje.

Kaarten kan je verkrijgen in Humival tijdens de kantooruren bij een van de medewerkers. WZC De Linde verkoopt kaarten via de bar van de cafetaria, deze is open elke dag vanaf 14u tot 16.45u , vraag gerust meer info bij de vrijwilligers achter de bar! (Het einde van de kaartenverkoop is voorzien op 9 juni.)

We hebben twee wandelroutes;
– een van +/- 7 km (5 stops)
– een van +/- 2 km (3 stops)

Prijs korte toer: kind tot en met 12jaar: 6euro volw:12euro

Prijs lange toer: kind tot en met 12jaar: 10euro volw:18 euro

We hopen jullie talrijk te mogen ontvangen samen met familie en vrienden voor deze gezellige namiddag!

Hieronder vindt u de affiche weer. Persoonlijke uitnodiging vindt u terug bij de verblijfsfactuur.

 

INFOAVOND

Het financiële en juridische aspect van ouder worden en dementie.  Meester Martens Kim wil u wat nuttige informatie en verduidelijking geven omtrent dit thema, er zal ook de mogelijkheid zijn tot vraagstelling. De avond gaat door op donderdag 16 mei om 19u30, georganiseerd vanuit de dementiewerking van het WZC.

Locatie: WZC De Linde, polyvalente zaal

Iedereen welkom! Gratis inkom.

Graag inschrijven aan het onthaal van het WZC (open in de namiddag), of via het nummer 09 377 31 51.

Hieronder vindt u de affiche weer. Flyers te verkrijgen in het WZC. 

 

VALPREVENTIE

Beste (bewoner, familie,bezoeker, 60+-ers,..)

Op dinsdag 7 mei wordt een infovergadering gehouden rond het thema ‘valpreventie’. Deze rijk gevulde namiddag zal van start gaan om 14u30 in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum en is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Programma: 

14u30  TONEELSTUK’ Trap niet in de val’

15u15   Pauze

15u30   VERTONING FILM ‘Valpreventie binnen WZC De Linde’

Alle aandachtspunten zullen in beide vertoningen op een ludieke manier aangegeven worden, zodat we er samen aan kunnen werken.We hopen u van harte te mogen verwelkomen. Inschrijven is niet nodig.

Hilde Van de Rostyne – valprecentiecoördinator, paramedisch team en directie van WZC De Linde.

 

 

OUDER WORDEN EN GEZONDE VOEDING

Allen welkom op deze lezing door professor De Marteleire

WANNEER: maandag 1 april om 14 uur  — WAAR: In de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum

Graag inschrijven, meer informatie vindt u terug op onderstaande flyer

Hopelijk tot dan!