Missie en Visie

Missie

Het woonzorgcentrum De Linde is gegroeid uit een initiatief van de zustergemeenschap St. Vincentius a Paulo te Waarschoot. Deze congregatie stelde zich ten dienste van de zieke en bejaarde medemensen, vooral van de armste. Men probeert de dag van vandaag die Christelijke identiteit te bewaren en eigentijds voelbaar te maken.

Visie

Het aanbieden van de best haalbare kwaliteitsvolle zorg. De zorgverleners hanteren een empatische aanpak. De bewoner voelt zich thuis in een gezellige omgeving en sfeer.

Waarden

Een integrale en gepersonaliseerde dienst- en zorgverlening staat prioritair. Het bieden van een optimale fysische, relationele, sociale, geestelijke en psychische verzorging. Een goede samenwerking met het interdisciplinair team en de huisarts zijn hierbij cruciaal. Specifieke aandacht wordt besteed aan palliatieve begeleiding, waarbij de kwaliteit van leven voor de bewoner centraal staat.

Woon en leefsfeer wordt geoptimaliseerd. De mogelijkheid voor de kamer zelf te bemeubelen en aan te kleden naar eigen smaak en goedvinden. Het onderhouden en stimuleren van de orde en netheid in de kamers, en de privacy van elke bewoner wordt gerespecteerd.

De bewoner kan zijn vrije tijd doorbrengen in een ontspannen sfeer. We bieden een gevarieerd aanbod van animatieactiviteiten. Waarbij we de sociale contacten van de bewoner aanmoedigen.

Betrokkenheid bij en deelname van de familie aan dit woon-, leef en zorggebeuren zorgen voor een stimulerende factor voor  het welzijn en welbevinden van de bewoner.

We geloven immers dat elke medewerker die met hart en ziel komt werken, zich beter kan inleven in de belevingswereld van de bewoner.Om deze opdrachtsverklaring te realiseren durven wij daarvoor te rekenen op de hulp en bijstand van onze patroonheilige St. Vincent de Paul.