Zorgverlening

  • Verpleegkundige zorgen

Het WZC beschikt over een eigen equipe van verpleegkundigen en zorgkundigen die als medewerker van het WZC zijn tewerkgesteld. Iedere bewoner kan dagelijks beroep doen op hun diensten, waarvoor geen extra vergoeding wordt aangerekend.

  • Medische en paramedische zorgen

De bewoner heeft de keuzevrijheid om een huisarts te kiezen, en kan deze naar keuze raadplegen of ontbieden. Het WZC heeft ook een huisarts aangesteld voor de coördinatie van de medische zorgen en overleg tussen de verschillende huisartsen. De coördinerend en raadgevend arts (CRA) in het woonzorgcentrum is dokter Buysse Philippe.

Het WZC beschikt over eigen paramedisch personeel. Het team bestaat uit kinesisten, ergotherapeuten, logopediste, psycholoog en een diëtiste. Deze personeelsleden zijn ook verbonden aan de verschillende afdelingen.

  • Geneesmiddelen

De bewoner of zijn vertegenwoordiger geven het WZC een mandaat om noodzakelijke geneesmiddelen te voorzien. Het WZC staat in voor de bewaring en toediening van de geneesmiddelen.

WERKGROEPEN EN REFERENTEN


In ons huis zijn er ook verschillende werkgroepen, waarbij we trachten rond bepaalde onderwerpen extra aandacht te besteden en onze  zorg nog beter te optimaliseren. Deze werkgroepen zijn voornamelijk initiatieven van onze referenten i.s.m. met enkele  geselecteerde personeelsleden van de verschillende disciplines.  Per jaar zijn er ongeveer een 6-tal bijeenkomsten. De verschillende werkgroepen ziet u hieronder.

Wenst u een referentiepersoon te spreken, of wenst u wat meer informatie over de werkgroepen hier in huis?
Spreek gerust een medewerker aan of bereik hen via bovenstaande emailadressen door te klikken op hun naam.