Privacy en cookiebeleid

Privacy policy

 Laatste update: 08/01/2022

Dit privacybeleid beschrijft hoe WZC De Linde vzw, met maatschappelijke zetel te Schoolstraat 33 B, 9950 Lievegem  in België, met ondernemingsnummer BE0467 355 403 uw gegevens verwerkt bij het gebruik van deze website. WZC De Linde vzw engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. WZC De Linde vzw houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van zijn website. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

WZC De Linde vzw kan dit beleid op geregelde tijdstippen wijzigen door deze pagina bij te werken.

Indien u contact opneemt met WZC De Linde vzw, verwerken wij uw naam, achternaam en uw contactgegevens. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u toe dat WZC De Linde vzw uw deze persoonsgegevens verwerkt.

Indien u solliciteert via de toepassing ‘spontane sollicitatie’ van WZC De Linde vzw verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail;
 • Opleidingsniveau en/of diploma;
 • Motivatie;

WZC De Linde vzw verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om aan uw vraag te voldoen en gebruikt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Contactopnames
 • Werving en selectie van sollicitanten, dit omvat:
  • het behandelen en verwerken van sollicitaties;
  • het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures binnen het WZC De Linde vzw;
  • het contacteren van de sollicitant (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) in verband met de sollicitatie, …
 • Werving en selectie van vrijwilligers
 • Werving en selectie van jobstudenten
 • Beantwoorden van algemene vragen

Let op, eenieder is medeverantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van zijn of haar persoonsgegevens.

Indien u gebruik maakt van de website worden in bepaalde gevallen gegevens automatisch verzameld door middel van het gebruik van cookies.  Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Websites gebruiken cookies om gebruikers te helpen efficiënt te navigeren en om bepaalde functies uit te voeren. Cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, mogen zonder uw toestemming worden geplaatst. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden ingesteld. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment wijzigen.

WZC De Linde vzw neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

Voor sollicitaties worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaard als de kandidaat niet weerhouden blijkt te zijn. Indien de sollicitant hiermee instemt, worden zijn/haar gegevens gedurende 1 jaar bewaard met het oog op toekomstige vacatures.

WZC De Linde vzw erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. WZC De Linde vzw neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. WZC De Linde vzw geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen en verkoopt uw persoonsgegevens niet.

U heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan WZC De Linde vzw heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die WZC De Linde vzw verwerkt, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) via volgend e-mailadres: dpo@wzc-delinde.be

COOKIE POLICY WEBSITE – WZC DE LINDE VZW

 1. Gebruik van cookies

 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevenselement dat door een website in de webbrowser wordt opgeslagen.  Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel om informatie over u te onthouden.  Cookies maken het mogelijk dat een website uw browser herkent, zodat u sneller en gemakkelijker op een website kan surfen.  Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen zodat bijvoorbeeld wanneer u de website opnieuw bezoekt, u de te verkiezen taal niet nogmaals hoeft te selecteren.  Bepaalde cookies kunnen ook door een derde geplaatst worden, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website (dit zijn zogenaamde cookies van derden).  Indien u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen.

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen :

 • Internet Explorer:

http://Windows.Microsoft.com/nl-nl/Windows7/Block-Enable-or-Allow-cookies

 • Google Chrome:

http://support.Google.com/Chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

 • Firefox:

http://support.mozilla.org/nl/KB/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies+in-+en+uitschakelen

 • Safari browser:

https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnavsupport&type=organic&page=search&locale=enGB

Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde             grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken.

WZC De Linde vzw doet alles wat nodig is om de goede werking van de website te

garanderen.  Bepaalde elementen van de website vereisten het gebruik van cookies.

Soorten cookies

WZC De Linde vzw maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

 1. Hoe lang worden cookies opgeslagen?

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie.  Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat, worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit.  Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie.  Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum is bereikt, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser of applicatie of mobiel apparaat.

 1. Wie plaatst en beheert cookies?

 Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn cookies die WZC De Linde vzw beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.

Derdepartijcookies

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij.  Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website.  Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan de website aan derden verzonden worden.

 1. Waarom cookies?

 Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke of essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website.  Het is bijgevolg aan te raden om deze cookies niet uit te schakelen.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert.  Voorbeelden hiervan zijn:

 • het onthouden van login-gegevens
 • het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens
 • waarborgen van de uniformiteit van de layout van de website

Performantie en analyse cookies

Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van onze website.  Dit gebeurt met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.  Zoals bijvoorbeeld google analytics.

Sociale media cookies

De website kan zogenaamde embedded elementen van andere, derde partijen, zoals bijvoorbeeld Youtube, Twitter en Facebook implementeren.  Deze worden gebruikt om sociale media te integreren in de website via plug-ins.

Overige cookies

Dit zijn cookies die niet bij één van de bovenstaande categorieën van cookies horen.  Een voorbeeld zijn cookies die ingeschakeld kunnen worden om zelf webanalyses te maken ter optimalisatie van de website .  Naast de hierboven vermelde performantie en analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden.  Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hier mogelijks identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt.  Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies.

Cookie Domain Description
_ga wzc-delinde.be Google Universal Analytics. Used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier.
_gat Google Universal Analytics. used to throttle the request rate – limiting the collection of data on high traffic sites. It expires after 10 minutes.
_gid Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.
gaClientId Google Universal Analytics. Stores a client identifier