Meldingen

Behandeling van suggesties en klachten

U kan uw klachten, bemerkingen en suggesties – (steeds uw naam vermelden!):

  • te allen tijde mondeling signaleren aan de klachtenbehandelaar, zijnde een lid van het directieteam;
  • schriftelijk doorgeven via het formulier (bijlage 6) terug te vinden voor de Zilverlinde in de gemeenschappelijke living van de flats of in De Bedding in de gemeenschappelijke wasplaats 2de verdiep;
  • in een persoonlijk gesprek melden aan de directeur.

Deze klachten worden verder opgevolgd en informatie omtrent de verdere afhandeling van de klacht worden meegedeeld.

Binnen een termijn van 14 dagen zal het gevolg dat aan de klachten wordt gegeven, schriftelijk worden meegedeeld aan de betrokkene.  De directeur of zijn vertegenwoordiger rapporteert de opvolging aan de gebruikersraad.

Indien de mogelijkheden om tot een lokale oplossing te komen voor een geformuleerde klacht zijn uitgeput, dan beschikt de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger over de mogelijkheid om rechtstreeks de bevoegde overheidsdiensten te contacteren.

Deze overheidsdiensten zijn :

  • De Vlaamse Woonzorglijn

De Woonzorglijn is een meldpunt van de Vlaamse overheid waar u terecht kan met al uw vragen en klachten over ouderenzorgvoorzieningen.

Telefoon: 02 553 75 00

Via e-mail: woonzorglijn@vlaanderen.be

Meer info: www.woonzorglijn.be

  • Gegevensbeschermingsautoriteit

Met klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens en privacy kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Via: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen