Tubbe visie

We gaan Tubbe!

Wat is de Tubbe visie?

De bewoner centraal plaatsen, een thuis geven waar het goed is om te leven. Dat is waar
Tubbe voor staat. Met een relatiegerichte en veilige zorg als doel, wordt veel inspraak aan
alle betrokkenen gegeven. Het gevolg: voor iedereen een beter leven!

Bewoners en medewerkers nemen de tijd elkaar te kennen en worden aangemoedigd hun
troeven in te zetten om zin te geven aan het leven. Een set van zes principes vormt de
leidraad om ontwikkelingen in een woonzorgcentrum richting Tubbe te sturen: autonomie, samen beslissen, gedeelde ervaringen, community, open communicatie en coaching.

Stuk voor stuk zorgen ze ervoor dat de handen in elkaar worden geslagen en dat er echt
geluisterd wordt naar alle betrokkenen. De band tussen bewoners en medewerkers wordt
sterker door samen te beslissen en invulling te geven aan het leven. Het geeft ouderen
vaak opnieuw vleugels die ook de medewerkers laat dromen en groeien in talenten en
vaardigheden.

Meer info over de snelgroeiende Tubbe visie?
http://www.tubbe.be

 

Tubbe bij ons?

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting stappen we in 2024 in de Tubbe visie. We
zullen de visie de komende periode laten doordringen in ons huis.

Op de agenda in ons huis:

  • namiddagsymposium op 29 februari 2024 in WZC De Linde met als thema: “Woonzorghuis van de toekomst: (on)nodig?!” Prof. dr. Nico De Witte en dr. Benedicte De Koker, beiden verbonden aan het onderzoekscentrum 360° Zorg & Welzijn (Zorglab), VUB en HoGent nemen ons op sleeptouw tijdens dit interactief symposium.