Centrum voor kortverblijf

Het centrum voor kortverblijf heeft drie kamers ter beschikking waar thuiswonende ouderen tijdelijk kunnen verblijven. Kortverblijf houdt in dat de oudere voor een korte periode opgenomen wordt in het woonzorgcentrum. Het kortverblijf varieert van zeven dagen tot maximaal zestig dagen na elkaar, en negentig dagen in één jaar.

Redenen van verblijf kunnen zijn:

 • Herstelperiode na een hospitalisatie
 • Vakantieperiode mantelzorger
 • Ontlasten van de mantelzorger
 • …..

Een kamer voor kortverblijf wordt beschouwd als een volwaardige kamer van het woonzorgcentrum. De oudere die van kortverblijf gebruik maakt, geniet van alle diensten en faciliteiten die ter beschikking gesteld worden van de andere bewoners, zoals de cafetaria, de tuin, het kapsalon,…


   

DAGPRIJS

 • Centrum voor kortverblijf (1 persoon): € 68,64/dag

(Personen die nood hebben aan een tijdelijke opvang, kunnen van het ziekenfonds een tegemoetkoming in de kosten ontvangen bij verblijf in een erkend centrum voor kortverblijf. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de sociale dienst of uw ziekenfonds.)

INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS

 • Verzorging en verzorgingsmateriaal
 • Basispakket hygiënische producten
 • Incontinentiemateriaal
 • Maaltijden en de daarbijhorende drank
 • Flessen water
 • Het onderhoud van de kamer
 • Animatie- activiteiten
 • Logopedie en ergotherapie
 • Gebruik en was van het bedlinnen

NIET INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS

 • Bezoeken van de huisarts
 • Geneesmiddelen
 • Kinesitherapie (resterende bedrag terug te vorderen bij uw mutualiteit)
 • Persoonlijke was door externe wasserij
 • Haar- en voetverzorging
 • Niet in de maaltijd begrepen drank en voeding
 • Consumpties in de cafetaria
 • Televisie en telefoonaansluiting (inclusief gebruik tv-toestel) €8/maand
 • Gesprekskosten en gebruik telefoontoestel €8/maand
 • Andere kosten die het woonzorgcentrum voorschiet in naam van de bewoner

CONTACTPERSOON OPNAME

Marieke Vermeire staat u graag te woord voor verdere inlichtingen en/of inschrijving.
Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30. Graag op afspraak, zodanig wij tijd voor u kunnen maken.
Eopname@wzc-delinde.be
T: +329 218 96 96